برنامه عملیاتی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/06/07-10:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه سال
برنامه عملیاتی  سال 95-96
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir