برنامه عملیاتی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/08/21-11:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه
برای دسترسی، وارد بخش کاربری شوید یا با دفتر گروه تماس بگیرید 
 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir