برنامه عملیاتی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/14-7:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

ردیف عنوان دوره اجرایی
3 برنامه عملیاتی دو سالانه گروه معارف اسلامی ۹۸-۹۷
2 برنامه عملیاتی دوسالانه گروه معارف اسلامی ۹۵-۹۶
1 فاقد برنامه عملیاتی به دلیل آنکه گروه معارف اسلامی دراین  دوره  زمانی به تازگی زیرمجموعه دانشکده پزشکی قرار گرفته بودند. 95-94

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir