برنامه عملیاتی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/11/07-8:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

ردیف عنوان دوره اجرایی
4 برنامه عملیاتی دوسالانه گروه معارف اسلامی 1399-1400
3 برنامه عملیاتی دو سالانه گروه معارف اسلامی (پایان یافته) ۹۸-۹۷
2 برنامه عملیاتی دوسالانه گروه معارف اسلامی ۹۵-۹۶
1 فاقد برنامه عملیاتی به دلیل آنکه گروه معارف اسلامی دراین  دوره زمانی ؛ به تازگی زیرمجموعه دانشکده پزشکی قرار گرفته بودند. 93-94

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir