برنامه عملیاتی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/02/06-9:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه سال
   
   

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir