برنامه عملیاتی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/11/26-22:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان دوره اجرای
1 برنامه عملیاتی دو ساله گروه 1397-98
2             برنامه عملیاتی               1395-96        

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir