برنامه عملیاتی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/02/24-14:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

عنوان

دوره اجرایی

4

پایش برنامه عملیاتی

97-98

3

برنامه عملیاتی

97-98

2

برنامه عملیاتی

95-96

1

برنامه عملیاتی

94-95

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir