برنامه راند کارورزان ENT

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/03-12:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند کارورزان
طبق برنامه هفتگي انجام مي گردد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir