برنامه راند کارورزان گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-10:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند کارورزان
راند روزانه دراورژانس چشم
 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir