برنامه راند کارورزان گروه پوست

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/24-9:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند کارورزان

هر روز صبح به اتفاق دستياران سال يك ودو و همچنين استاد روز ومشاوره

شنبه ها گراند راند       يكشنبه ها دكتر ايرجي - دكتر فقيهي

دوشنبه ها دكتر اصيليان     سه شنبه ها دكتر شاهمرادي - دكتر سيادت

چهارشنبه ها دكتر مختاري - دكتر محقق - دكتر فاطمي

 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir