برنامه راند کارورزان گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/02-6:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف

تاریخ برنامه کارورزان قلب

1  تیر 98
2 خرداد 98
3 اردیبهشت 98
4 فروردین 98

5

اسفند 97

6

بهمن 97

7

دی 97

8

آذر 97

9

آبان 97

10

مهر 97

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir