برنامه راند کارورزان گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-11:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف

تاریخ برنامه کارورزان قلب

1

اسفند 97

2

بهمن 97

3

دی 97

4

آذر 97

5

آبان 97

6

مهر 97

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir