برنامه راند کارورزان گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/08/07-9:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند کارورزان
در گروه طب اورژانس، راند کارورزان توسط اتند و دستیاران مربوطه، در هر شیفت انجام می گیرد.
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir