برنامه راند کارورزان پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-11:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند کارورزان
برنامه روتیشن کارورزان بهمن 96
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir