برنامه راند (کارورزان) روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/02-14:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند کارورزان
حضور در راندهای بالینی همراه با دستیار
--
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir