برنامه راند کارورزان داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/27-12:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند کارورزان
ساعت 8-7 راند کارورز همراه رزیدنت هر روز 
ساعت 12-9 راند کارورز همراه رزیدنت و اتند 
ساعت 12-9 درمانگاه 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir