برنامه راند فوق تخصص و فلوشیب داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/08/02-15:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند فوق تخصص و فلوشیب
برنامه آموزشی دوره فلوشیپ

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir