برنامه راند دستیاران ENT

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/02/21-15:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند دستیاران
راند دستياران طبق برنامه هفتگي انجام مي گردد
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir