برنامه راند دستیاران گروه پوست

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/24-9:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند دستیاران

برنامه راند دستياران هر روز صبح سال يك ودو با استاد روز و مشاوره

شنبه ها گراند راند       يكشنبه ها دكتر ايرجي - دكتر فقيهي

دوشنبه ها دكتر اصيليان     سه شنبه ها دكتر شاهمرادي - دكتر سيادت

چهارشنبه ها دكتر مختاري - دكتر محقق - دكتر فاطمي

راند گروهي روزهاي شنبه همه اساتيد و دستياران گروه
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir