برنامه راند دستیاران گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-11:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

تاریخ برنامه دستیاران تخصص

1

اسفند 97

2

بهمن 97

3

دی 97

4

آذر97

5

آبان97

6

مهر97

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir