برنامه راند دستیاران گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/06-8:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند دستیاران
ساعت 12-9 هر روز راند با اتند 
ساعت 12-9 هر روز درمانگاه با اتند مربوطه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir