برنامه راند دستیاران گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/16-9:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند دستیاران
در گروه طب اورژانس راند دستیاران توسط اتند مربوطه، در هر شیفت انجام می گیرد.
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir