برنامه راند دستیاران گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/16-9:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند دستیاران
در گروه طب اورژانس راند دستیاران توسط اتند مربوطه، در هر شیفت انجام می گیرد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir