برنامه راند دستیاران زنان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/22-8:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه
برنامه مورنينگ اسكاي روم تير ماه 99
راند آموزشي دستياران زنان بيمارستان شهيد بهشتي تير ماه 99
راند آموزشي دستياران زنان بيمارستان امين تير ماه 99
راند آموزشي دستياران زنان بيمارستان الزهرا تير ماه 99
راند آموزشي دستياران زنان بيمارستان الزهرا مرداد ماه 98
راند آموزشي دستياران زنان بيمارستان امين مرداد ماه 98
راند آموزشي دستياران زنان بيمارستان شهيد بهشتي مرداد ماه 98
راند آموزشي دستياران زنان بيمارستان شهيد بهشتي فروردين 98
راند آموزشي دستياران زنان بيمارستان الزهرا فروردين 98
راند آموزشي دستياران زنان بيمارستان شهيد بهشتي بهمن 97
راند آموزشي دستياران زنان بيمارستان الزهرا بهمن 97
راند آموزشي دستياران زنان بيمارستان الزهرا آذر 97
راند آموزشي دستياران زنان بيمارستان شهيدبهشتي آذر 97
راند آموزشي دستياران زنان بيمارستان شهيد بهشتي خرداد 97
راند آموزشي دستياران زنان بيمارستان الزهرا خرداد 97
راند آموزشي دستياران زنان و مامايي بيمارستان  شهيد بهشتي  فروردين ماه 97
راند آموزشي دستياران زنان و مامايي بيمارستان الزهرا فروردين ماه 97

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir