برنامه راند دستیاران داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/02/01-9:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

برنامه راند دستیاران
ساعت 12-9 هر روز راند با اتند 
ساعت 12-9 هر روز درمانگاه با اتند مربوطه 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir