برنامه راند دستیاران داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-9:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

برنامه راند دستیاران
ساعت 12-9 هر روز راند با اتند 
ساعت 12-9 هر روز درمانگاه با اتند مربوطه 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir