برنامه دروس نیمسال گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/11/26-19:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان برنامه تاریخ اجرا
1 نیسمال دوم 1397-98
2 نیمسال دوم 1396-97
3 نیمسال اول 1396-97
4 نیمسال دوم   1395-96
5 نیمسال اول 1395-96
6 نیمسال دوم 1394-95
7 نیسمال اول 1394-95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir