برنامه درمانگاه (کارورزان) روانپزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/12/03-11:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
درمانگاه کارورزان
اسفند 96
--
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir