برنامه درمانگاه (کارورزان) روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-8:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
بخش کارورزان
شنبه تا پنج‌شنبه 14-8 راند بالینی بخش ها زیر نظر دستیار و اتند

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir