برنامه درمانگاه (کارورزان) روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/04-6:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
بخش کارورزان
شنبه تا پنج‌شنبه 14-8 راند بالینی بخش ها زیر نظر دستیار و اتند
برنامه روتیشن بخش و درمانگاه اینترن های شهریور ماه 98
برنامه روتیشن بخش و درمانگاه اینترن های تیرماه 98

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir