برنامه درمانگاه (کارورزان) روانپزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/08/03-14:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
بخش کارورزان
شنبه تا پنج‌شنبه 14-8 راند بالینی بخش ها زیر نظر دستیار و اتند
برنامه درمانگاه کارورزان آبان ماه 97
برنامه راند کارورزان روانپزشکی آبان 97

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir