برنامه درسی Ph.D آسیب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه, 29/01/1396 - 10:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نیمسال نام درس نظری عملی واحد
اول هماتولوژی *   2
هماتولوژی   * 1
       
       
       
دوم        
       
       
       
       
       
سوم        
       
       
       
       
       
چهارم پایان نامه   * 20
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir