برنامه درسی Ph.D آسیب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/15-9:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده ارائه دهنده رشته نام درس شماره درس نظری عملی واحد
پزشکی پزشکی هماتولوژی بالینی و تشخیصی 122603 *   2
پزشکی پیراپزشکی هماتولوژی   *   2
هماتولوژی     * 1
         
         
         

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir