برنامه درسی تخصصی گروه داخلی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/16-8:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه آموزشی دستیاران تخصصی داخلی
برنامه کلاسهای دستیاران تخصصی فروردین 97
 
 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir