برنامه درسی تخصصی گروه عفونی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/01-14:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه اموزشي دستياران مهر 97
کلاسهای درس دستیاران تخصصی در مردادماه و شهریورماه تشکیل نمی گردد.
برنامه ی اموزشی دستیاران اردیبهشت ماه 97

 

برنامه ی کلای رزیدنتی بهمن ماه 96

book review

96/11/1 اقای دکتر سلطانی

96/11/8 خانم دکتر حکمی فرد

96/11/15 اقای دکتر خوروش

96/11/24 خانم دکتر حکمی فرد

96/11/29 خانم دکتر حقیقی پور

برنامه ی ژورنال کلاب بهمن ماه 96

96/11/5 اقای دکتر رحمانی

96/11/12 خانم دکتر یعقوبی

96/11/19 اقای دکتر رادمهر

کنفرانس ادواری گروه دی ماه 96 با امتیاز بازاموزی

سرکارخانم دکتر اتوسا حکمی فرد

سه شنبه ها کنفرانس مشترک رادیولوژی - جلسات مرکز بهداشت- case report ها راس ساعت 8:15 الی 9:30  

برنامه ی کلاس رزیدنتی دی ماه 96

Book Review

96/10/3 خانم دکتر حکمی فرد

96/10/10 خانم دکتر حکمی فرد

96/10/17 خانم دکتر شیرانی

96/10/24 اقای دکتر پوراحمد

 

برنامه ی ژورنال کلاب دی ماه 96

96/10/14

خانم دکتر زرقامی

96/10/2 

خانم دکتر یعقوبی

 

کنفرانس ادواری گروه دی ماه 96 با امتیاز بازاموزی

96/10/21

سرکارخانم دکتر اتوسا حکمی فرد

سه شنبه ها کنفرانس مشترک رادیولوژی - جلسات مرکز بهداشت- case report ها راس ساعت 8:15 الی 9:30  
برنامه ی کلاس های رزیدنتی اذرماه 96

96/9/5

اقای دکتر یزدانی

96/9/12

خانم دکتر حقیقی پور

96/9/19

اقای دکتر اویژگان

96/9/21

خانم دکتر حکمی فرد

ساعت 12:30-14

96/9/26

اقای دکتر یزدانی

   

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir