برنامه درسی تخصصی گروه عفونی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/01-18:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه ی کلای رزیدنتی بهمن ماه 96

book review

96/11/1 اقای دکتر سلطانی

96/11/8 خانم دکتر حکمی فرد

96/11/15 اقای دکتر خوروش

96/11/24 خانم دکتر حکمی فرد

96/11/29 خانم دکتر حقیقی پور

برنامه ی ژورنال کلاب بهمن ماه 96

96/11/5 اقای دکتر رحمانی

96/11/12 خانم دکتر یعقوبی

96/11/19 اقای دکتر رادمهر

کنفرانس ادواری گروه دی ماه 96 با امتیاز بازاموزی

سرکارخانم دکتر اتوسا حکمی فرد

سه شنبه ها کنفرانس مشترک رادیولوژی - جلسات مرکز بهداشت- case report ها راس ساعت 8:15 الی 9:30  

برنامه ی کلاس رزیدنتی دی ماه 96

Book Review

96/10/3 خانم دکتر حکمی فرد

96/10/10 خانم دکتر حکمی فرد

96/10/17 خانم دکتر شیرانی

96/10/24 اقای دکتر پوراحمد

 

برنامه ی ژورنال کلاب دی ماه 96

96/10/14

خانم دکتر زرقامی

96/10/2 

خانم دکتر یعقوبی

 

کنفرانس ادواری گروه دی ماه 96 با امتیاز بازاموزی

96/10/21

سرکارخانم دکتر اتوسا حکمی فرد

سه شنبه ها کنفرانس مشترک رادیولوژی - جلسات مرکز بهداشت- case report ها راس ساعت 8:15 الی 9:30  
برنامه ی کلاس های رزیدنتی اذرماه 96

96/9/5

اقای دکتر یزدانی

96/9/12

خانم دکتر حقیقی پور

96/9/19

اقای دکتر اویژگان

96/9/21

خانم دکتر حکمی فرد

ساعت 12:30-14

96/9/26

اقای دکتر یزدانی

   
ابان ماه 96

96/8/7

خانم دکتر حکمی فرد

96/8/14

اقای دکتر پوراحمد

96/8/16

خانم دکتر حکمی فرد ساعت

12:30 تا 14

 

96/8/21

اقای دکتر پوراحمد

96/8/23

خانم دکتر حکمی فرد

ساعت

12:30 تا 14

   
مهر ماه 96

96/7/2

دکتر حکمی فرد

96/7/15

ساعت 12:30-14

دکتر حکمی فرد

96/7/16-

دکتر یزدانی

96/7/18

ساعت 12:30-14

دکتر حکمی فرد

96/7/23

دکتر شیرانی

96/7/30 

دکتر حکمی فرد

 
تیر ماه 96 96/4/3 96/4/11 96/4/18        
خرداد 96 96/3/7 96/3/13 ساعت 12:30 تا 14 96/3/18 96/3/20 ساعت 12:30 تا 14 96/3/21 96/3/28  
اردیبهشت 96 96/2/3 96/2/14 96/2/23 ساعت 12:30 تا 14 96/2/24 96/2/28 ساعت 12:30 تا 14 96/2/30 96/2/31
فروردین 96 96/1/15  96/1/15 ساعت 12:30 تا 14 96/1/19 ساعت 12:30 تا 14 95/1/20 96/1/26 ساعت 12:30 تا 14 96/1/27 96/1/29 ساعت 12:30 تا 14
اسفند 95 95/12/1 95/12/8 95/12/10 95/12/17 95/12/22    
بهمن 95 95/11/3 95/11/10 95/11/17 95/11/24      
دی 95 95/10/5 95/10/12 95/10/19 95/10/26      
اذر 95 95/9/7 95/9/14 95/9/21 95/9/28      
ابان 95 95/8/2 95/8/9 95/8/16 95/8/23      
مهر 95 95/7/4 95/7/18 95/7/25 95/7/27      
خرداد 95 95/3/3 95/3/9 95/3/16 95/3/23      
اردیبهشت 95 95/2/5 95/2/7 95/2/19 95/2/26      

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir