برنامه درسی تخصصی گروه عفونی

تاریخ ایجاد جمعه,1399/02/26-18:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی: 99-98

 

گروه آموزشی: بیماریهای عفونی

دوره:

نام درس: بیماریهای عفونی

شماره درس :

نام مسوول دوره: دکتر فرزین خوروش

مکان برگزاری دوره: مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

شروع و پایان دوره:

طول دوره: 12 ماه

آدرس دفتر گروه: خیابان شهدای صفه- بیمارستان الزهرا(س)- ورودی 3- طبقه ی زیرزمین

تلفن دفتر گروه:03136202086

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: همه روزه

Email: infectious@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره:آشنایی با اقدامات تشخیص و درمانی بیماریهای عفونی و مدیریت بیماران بر اساس کوریکولوم وزارتخانه

اهداف اختصاصی دوره:
 
جدول کلاسهای نظری:
 

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

24 99/2/7 COVID-19 خانم دکتر شیرانی آموزش مجازی آموزش مجازی اسکای روم      
23 98/11/27 سل نهفته خانم دکتر حقیقی پور 8:30 تا 9:30 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)      
22 98/11/20 مالاریا آقای دکتر پوراحمد 8:30 تا 9:30 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)      
21 98/11/13 کاندیدا آقای دکتر یزدانی 8:30 تا 9:30 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)      
20 98/11/8 توکسوپلاسما در بارداری آقای دکتر پوراحمد 8:30 تا 9:30 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)      
19 98/11/6 MAC خانم دکتر آتوسا حکمی فرد 8:30 تا 9:30 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)      
18 98/10/10 دیورتیکولیت و آبسه ی طحال خانم دکتر آتوسا حکمی فرد 8:30 تا 9:30 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)      
17 98/10/5 لیستریا خانم دکتر آتوسا حکمی فرد 8:30 تا 9:30 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)      
16 98/10/1 کزاز خانم دکتر کیانا شیرانی 8:30 تا 9:30 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)      
15 98/9/24 تب و نوتروپنی خانم دکتر الهه نصری 8:30 تا 9:30 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)      
14 98/9/17 آسپرژیلوس خانم دکتر آتوسا حکمی فرد 8:30 تا 9:30 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)      
13 98/9/10 دستورالعمل کشوری سل خانم دکتر سمیه حقیقی پور 8:30 تا 9:30 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)      
12 98/9/3 معرفی کیس جناب آقای دکتر میدانی 8:30 تا 9:30 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)      
11 98/8/26 PCP خانم دکتر آتوسا حکمی فرد 8:30 تا 9:30 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)      
10 98/8/19 پروفیلاکسی و آنتی بیوتیک تراپی در بیماران کانسر خانم دکتر الهه نصری 8:30 تا 9:30 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)      
9 98/8/12 پروفیلاکسی و آنتی بیوتیک تراپی در بیماران کانسر خانم دکتر الهه نصری 8:30 تا 9:30 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)      
8 98/7/14   خانم دکتر الهه نصری 8:30 تا 9:30 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س      
7 98/7/7 Pleural effusion and Empyema خانم دکتر آتوسا حکمی فرد 8:30 تا 9:30 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)      
6 98/4/2 infections in asplenic patients خانم دکتر آتوسا حکمی فرد

8:30 تا 9:30

کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)      

5

98/3/26

Nocardia

خانم دکتر آتوسا حکمی فرد

8:30 تا 9:30

کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

2

4

.

4

98/3/19

Septic Arthritis

خانم دکتر آتوسا حکمی فرد

8:30 تا 9:30

کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

2

4

.

3

98/3/5

Catheter related infection

آقای دکتر محمد رضا یزدانی

8:30 تا 9:30

کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

2

4

.

2

98/2/15

FUO

خانم دکتر حقیقی پور

8:30 تا 9:30

کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

2

4

.

1 98/2/8 مرور اسلاید جهت آزمون OSCE خانم دکتر شیرانی 8:30 تا 9:30 کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)      

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

پونکسیون لومبار

30

5

25

2

پونکسیون مایع اسیت

15

5

10

3

پونکسیون مایع مفصلی زانو

15

5

10

4 پونکسیون مایع پلور 15 5 10
5 اسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان 30 15 15
7 اسپیراسیون و تخلیه ی ابسه های سطحی 20 15 5

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

Principles and Practice of INFECTIOUS DISEASES Mandell, Douglas, and Bennett’s

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

New England Journal of Medicine (NEJM

 

Clinical Infectious Diseases

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

                                                                                                        

 

                 

برای هر سال یک نوبت امتحان OSCEدر نظر گرفته شده است در این آزمون مهارت و توانایی عملی دستیاران در شرح حال گیری، معاینه، تفسیر آزمایشات و گرافی‌ها، تصمیم گیری بالینی، انجام پروسیجرها و مشورت دهی به بیماران در مرکز آموزش مهارت‌های بالینی به‌صورت عملی توسط اساتید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 

 1. آزمون ارزیابی بالینی کوتاه مدت (Mini - CEX )

در این آزمون با مشاهده عملکرد فراگیر در یک مواجهه بالینی واقعی با بیمار بازخورد مناسب در مورد مهارت‌های موردنیاز برای انجام مراقبت درست بالینی به وی داده می‌شود. در پایان هر مواجهه باید نقاط قوت فراگیر، مواردی که باید تقویت شود و برنامه عملیاتی موردتوافق آزمون گیرنده و فراگیر برای تقویت این موارد مشخص شود. این آزمون به جنبه‌هایی از عملکرد شما توجه دارد که به رشته فوق تخصصی یا تشخیص خاصی بستگی ندارد و مهارت شما را در حیطه‌های هفت‌گانه مواجهه بالینی صرف‌نظر از یک بیماری خاص می‌سنجد. به‌عنوان‌مثال مهارت‌هایی که لازم است در هر بار گرفتن شرح‌حال، معاینه بالینی یا تصمیم‌گیری تشخیصی یا درمانی مورداستفاده قرار گیرد.این آزمون برای موقعیت‌های بالینی گوناگون- در درمانگاه برای بیماران سرپایی، در بخش برای بیماران بستری، در اورژانس برای بیماران با مشکل حاد و اضطراری و در عرصه پزشکی جامعه نگر- مناسب است. این آزمون به این منظور طراحی‌شده است که با ارائه بازخورد مناسب شما را از نقاط قوت و ضعفتان آگاه سازد؛ بنابراین شما باید در همه موقعیت‌های بالینی و هر نوع مواجهه واقعی با بیمار که در آینده شغلی‌تان مورد انتظار است ارزیابی شوید.

هدف اصلی از انجام این آزمون آموزش است.از شما انتظار می‌رود با به کار بستن توصیه‌های آزمون گیرنده و اجرای برنامه عملیاتی که با ایشان در مورد آن به توافق رسیده‌اید و به‌مرورزمان مهارت‌های قبلی خود را اصلاح کنید و با کسب مهارت‌های جدید و ارتقای صلاحیت بالینی خود نمره‌های بالاتری کسب کنید؛بنابراین قضاوت در مورد عملکرد شما تنها بر اساس یک آزمون نخواهد بود. نمره‌های ارزیابی شما در طول سال تحصیلی جمع‌آوری‌شده و در کارنامه سالیانه آزمون Mini- CEX ثبت می‌شود. مدیر برنامه دستیاری با بررسی کارنامه شما در فواصل زمانی مشخص در مورد پیشرفت شما، نقاط قوت، مواردی که بازهم باید موردتوجه بیشتری قرار گیرد و طراحی مداخله‌های آموزشی با شما صحبت می‌کند.

 

 

 1. آزمون‌های کتبی دوره‌ای

در هر سال تحصیلی طبق برنامه مشخص شده سالیانه  از دستیاران آزمون کتبی دوره ای به عمل می‌آید. سؤال‌ها به‌صورتMCQ، Short answer، Matching، صحیح و غلط طراحی می‌شوند.

معدل نمرات این آزمون‌ها به عنوان 60 نمره از نمره آزمون کتبی سالیانه محسوب می‌گردد (رجوع به بخش مقررات كلي امتحانات ارتقاي دستياري).

 1. ارزيابي دوره اي عملكرد دستياران:

عملكرد دستياران توسط كميته اي شامل مدير گروه، مدير برنامه دستياري و اعضایمنتخب هيئت علمي در ... ماه و ارديبهشت ماه هر سال تحصيلي مورد ارزیابی قرار می‌گيرند. جنبه‌هایی كه در خلال اين ارزیابی‌ها مد نظر قرار می‌گیرند عبارتند از:

 • بررسی پيشرفت علمي
 • بررسي ارزیابی‌های انتهاي دوره چرخشي ماهيانه
 • بررسی نحوه پاي بندي به اصول حرفه اي در حيطه هاي مراقبت از بيمار، روابط با همكاران پزشك، فراگيران و ساير پرسنل سلامت
 • بررسي چگونگي پيگيري امور مربوط به پایان‌نامه و امور پژوهشي

بر اساس نحوه عملكرد دستيار در صورتي كه سير رو به پيشرفت داشته باشند مورد تقدير و در صورتي كه افت عملكرد داشته باشند (حتي در صورتی که نمرات کتبی بالاتر از حد نصاب آورده باشند) به نحو مقتضي مورد تذكر قرار می‌گیرند.

يك برگ ازصورت‌جلسه ارزيابي انجام‌شدهدر پرونده دستيار در گروه قرار گرفته و نسخه اي از آن در اختيار دستيار قرار می‌گیرد.

 1. آزمون ارتقا ساليانه دستياران

معمولاً در تیرماه هرسال به‌صورت 150 سؤال چندگزینه‌ای برگزار می‌شود.

 1. امتحان بورد

معمولا در شهریورماه هر سال به صورت کتبی و اسکی طبق دستورالعمل وزارتخانه برگزار میگردد.

مقررات كلي امتحانات ارتقاي دستياري

‌بر اساس مصوبه هفتاد و دومین نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصيمجموع نمره‌های ارتقایهرسال برابر 300 است. 50% كل نمره (150 نمره) اختصاص به ارزيابي درونبخشيبا توجه به ضوابط مربوطه و 50% (150 نمره) اختصاص به آزمون كتبي دارد.

ارزيابي درون بخشي

جدول محاسبه نمره درون بخشی (ویژه گروه ....  دانشکده پزشکی اصفهان)

آیتم مورد ارزیابی

میزان نمره (مجموع 150 نمره)

آزمون OSCE

نمره از 45

روش نوين ارزشيابي

نمره از 45

ارزيابي انتهای دوره چرخشی ماهیانه

نمره از 30

پای بندی به اصول حرفه ای

نمره از 30

مجموع

150

 

 

 

150 نمره ارزيابي درون بخشي داراي اجزاي زير است:

الف- رفتار حرفه‌ای: 30 نمره

تبصره: كسب حداقل 70% نمره از بخش رفتار حرفه‌ای (بر اساس آیین نامه مصوب شده توسط هیات رئیسه محترم دانشگاه) براي قبولي دستيار در ارزيابي درون بخشي ضروري است.

رفتار حرفه‌ای در حیطه‌های: وظیفه‌شناسی و مسئولیت‌پذیری، شرافت و درستكاری، نوع‌دوستی، احترام به ديگران، عدالت، تعالي شغلي وساير موازين وشئون معتبراخلاقي و حرفه‌ای مستمر

ب- روش OSCEوحداقل يك روش نوين

ارزشيابي (Mini CEX، Dops و ...) و سایر موارد ذکرشده در بخش ارزشيابي دستیاران: 120 نمره

آزمون كتبي

150 نمره آزمون كتبي شامل اجزاي زير می‌باشد:

الف- آزمون كتبي دورهاي درطول سال: 60 نمره

ب- آزمون كتبي ساليانه (درتاريخي كه همه ساله ازطرف دبيرخانه اعلام خواهد شد) : 90نمره

توضیحات: در حال حاضر نحوه محاسبه حداقل نمره كتبي، كف نمره كتبي مجاز، حداقل نمره ارزيابي درون بخشي، حداقل نمره كل و حداقل نمره كل مجاز به شرح زير است:

 

 

2 - جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي چهار ساله

مقطع ارتقاء

حداقل نمره كتبي*** (نسبت به ملاك مقايسه)A

كف نمره كتبي مجاز

حداقل ارزيابي درون­بخشي (از 150)B

حداقل نمره كل

حداقل نمره كل مجاز

1 به 2

50%

65

*26

105

15+َA+B

185

**39

2 به 3

58%

75

*30

105

15+َA+B

195

**45

3 به 4

63%

85

*34

105

15+َA+B

205

**51

 

* : كف نمره آزمون كتبي دوره­اي                                                 **: كف نمره آزمون كتبي ساليانه (تيرماه)

*** به منظور وحدت رويه در دانشگاهها ميانگين نمره 20% شركت كنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه كه بالاترين نمرات را در هر گروه كسب كرده­اند ، ملاك مقايسه تعيين مي­گردد.

 

تذکرات مهم:

 • هر دستيار براي ارتقا به سال بالاتر بايد چند حداقل نمره را كسب نمايد که شامل: حداقل ارزيابي درون بخشي، حداقل نمره اخلاق حرفه‌ای، حداقل نمره كتبي دوره‌ای، حداقل نمره كتبي سالیانه و حداقل نمره كل، در غیر اين صورت مردود يا مشروط شناخته می‌شود.
 • شرط شركت در آزمون گواهينامه تخصصي كسب حداقل نمره 105 در ارزيابي درون بخش دستياري است.
 • درحال حاضرکف نمره قبولی در آزمون کتبی گواهینامه 95 است.

 

 

 

                                                                                     

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

بخشی از ضوابط و مقررات دوره دستیاری

* شرح وظایف دستیاران:

l طیف فعالیت ها:

دستیاران موظفند طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی، بر اساس برنامه آموزشی مصوب رشته مربوطه تنظیم می شود، در کلیه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تشخیص درمانی، طبق برنامه تنظیمی بخش بطور فعال شرکت نمایند.

l حداقل ساعات کار در دوران دستیاری:

تحصیل در دوره دستیاری بطور تمام وقت بوده و براساس برنامه ای است که از طرف مدیرگروه یا مسئول برنامه دستیاری تنظیم می شود.

حداقل‌ ساعات‌ كار به شرح‌ زير است‌:

1 ـ روزهاي شنبه‌ الي چهارشنبه‌ از ساعت‌ 30/7 لغايت‌ 30/16

2 ـ پنج‌شنبه‌ها از ساعت‌ 30/7 لغايت‌ 30/12

تبصره1: گزارش ماهانه حضور و غیاب و کارکرد دستیاران، توسط رؤسای بخش ها به معاونت آموزشی بیمارستان یا مرکز آموزشی اعلام و از آن طریق به دانشکده ذیربط ارسال خواهد شد. یک نسخه از گزارش مذکور نیز به مدیر گروه/ مسئول برنامه دستیاری ارسال می شود.

تبصره 2: پرداخت کمک هزینه تحصیلی منوط به ارائه گزارش کار ماهانه دستیاران می باشد.

l برنامة‌ كشيك‌ دستياران:   

حداقل‌ برنامة‌ كشيك‌ دستياران‌ در زمينه‌هاي باليني به‌ شرح‌ زير خواهد بود:

سال‌ اول‌ 12 كشيك‌ در ماه‌

سال‌ دوم‌ 10 كشيك‌ در ماه‌

سال‌ سوم‌ 8 كشيك‌ در ماه‌

سال‌ چهارم‌ و پنجم‌ 6 كشيك‌ در ماه‌

تبصره 1: کلیه دستیاران شاغل به تحصیل در بیمارستان، از صبحانه و ناهار رایگان و دستیاران کشیک علاوه بر آن از خوابگاه و شام رایگان برخوردار خواهند بود.

تبصره2: تنظیم برنامه و افزایش کشیک موظف، طبق ضوابط بعهده مدیر گروه و یا رئیس بخش مربوطه می باشد.

تبصره‌ 3: حكم‌ آموزشي دستيار یک‌ساله‌ است‌ و صدور حكم‌ سال‌ بالاتر بعد از احراز شرايط‌ ارتقاي ساليانه‌ است.

* دستیار ارشد:

همه ساله یک نفر از بین دستیاران تخصصی دوسال آخر در هر بخش آموزشی یا گروه بر حسب شرایط به حکم مدیر گروه یا رئیس بخش، با توجه به کفایت، تعهد، وجدان کاری و میزان فعالیت آنها توسط دستیاران پیشنهاد و از بین آنها یک نفر به تائید شورای گروه انتخاب و با حکم مدیر گروه به عنوان دستیار ارشد منصوب می شود. 

تبصره: وظایف دستیار ارشد به موجب آئین نامه ای است که به پیشنهاد مدیر گروه و تائید رئیس دانشکده پزشکی مربوطه به اجرا گذاشته می شود.

* * مقررات میهمانی دستیاران

1- میهمانی دستیاران در صورت موافقت دانشگاه‌های علوم پزشکی مبدأ و مقصد با رعایت شرایط ذیل بلامانع است.

- 2 دستیاران حداقل 6 ماه پس از ثبت‌نام و شروع به آموزش، مجاز به ارائه درخواست میهمانی به مدیر گروه مربوطه و در صورت موافقت مدیر گروه، به سایر مراجع ذیصلاح در دانشگاه محل آموزش می‌باشند.

3- میهمانی در 6 ماه آخر دوره آموزشی ممنوع است.

4- حداقل مدت میهمانی 3 ماه و حداکثر مدت آن در رشته‌هاي تحصیلی با دوره آموزشی 3 ساله، 9 ماه و در رشته‌هاي 4 ساله یا بیشتر حداکثر یک سال می‌باشد.

5- مدت دوره چرخشی دستیاران در سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی از مدت میهمانی مجاز دستیاران کسر می‌شود.

6- نمره ارزیابی درون بخشی دستیار پس از اتمام مدت میهمانی، از سوي دانشگاه مقصد به دانشگاه مبدأ اعلام می‌گردند.

7- تعیین واجد شرایط بودن دستیار جهت شرکت در آزمون ارتقاء / گواهینامه به عهده دانشگاه مبدأ می باشد.

8- در دوره میهمانی، پرداخت مقرري دستیاري به عهده دانشگاه مبدأ میباشد.

9- دانشگاه مبدأ ملزم می‌باشد در هنگام معرفی دستیار جهت طی دوره میهمانی مشخصاً به دانشگاه مقصد اعلام نمایند که دستیار در مدت موردنظر ملزم به انجام چه قسمت از وظایف مندرج در برنامه آموزشی خود می‌باشد.

10- دانشگاه مقصد در هنگام ارائه گزارش اتمام دوره میهمانی دستیار، ملزم به تائید Log book دستیار و یا  ارائه گزارشی مبسوط از فعالیت آموزشی وي در مدت میهمانی به دانشگاه مبدأ می‌باشد.

11- در طول دوره میهمانی مسئولیت آموزشی دستیار به عهده مدیر گروه مربوطه و دانشگاه محل میهمانی دستیار می‌باشد.

* فعالیت‌های موظف‌ برنامة‌ آموزش‌ دستياران‌

دستياران‌ موظف‌اند طبق‌ برنامه‌اي كه‌ از طرف‌ گروه‌ آموزشي مربوطه‌ تنظيم‌ می‌شود، در فعالیت‌های آموزشي‌، پژوهشي و درماني‌، ازجمله‌ کلاس‌های نظري‌، گزارش‌ صبحگاهي‌، گزارش‌های مرگ‌ومیر و گزارش‌ موردي (Case Report)، ژورنال‌ كلاب‌، کارورزی‌های بيمارستاني و درمانگاهي‌، آزمايشگاهي و کشیک‌های بخش‌ و درمانگاه‌ مربوطه‌ و مأموریت‌های علمي و طرح‌های تحقيقاتي‌، به‌طور فعال‌ شركت‌ نمايند.

* مرخصی‌ها:

دستياران‌ با توجه‌ به‌ نياز و در صورت‌ بروز موارد ناخواسته‌ و ضرورت‌، مي‌توانند در هرسال‌ دستياري از مرخصی‌های استحقاقي‌، استعلاجي‌، زايمان‌ و بدون‌ مزايا استفاده‌ نمايند.

l مرخصي استحقاقي   

دستياران‌ مي‌توانند به‌ ازاي هرماه‌ 5/2 روز و هرسال‌ تحصيلي جمعاً به‌ مدت‌ يك‌ ماه‌ از مرخصي استحقاقي استفاده‌ نمايند.

تبصره‌: در صورت‌ عدم‌ استفاده‌ از مرخصي در طول‌ سال‌ تحصيلي فقط‌ 15 روز ذخيره‌ و به‌ سال‌های بعد موكول‌ می‌شود. دستيار مجاز است‌ در سال‌ آخر حداكثر از 45 روز مرخصي ذخيره‌ علاوه‌ بر مرخصي استحقاقي همان‌ سال‌ استفاده‌ كند.

پیشنهاد: دستیاران دوره های پنج ساله می توانند در سال آخر حداکثر از دوماه مرخصی ذخیره علاوه بر مرخصی استحقاقی همان سال استفاده کنند.

ترتيب‌ استفاده‌ از مرخصي با نظر رييس‌ بخش‌ و تأييد مدير گروه‌ مربوطه‌ خواهد بود.

پیشنهاد: با نظر رئیس بخش یا مسئول برنامه دستیاری و تائید مدیر گروه

 

 

l مرخصي بدون‌ مزايا  

هر دستيار مي‌تواند در طول‌ دوره‌ معادل‌ مجموع‌ مدت‌ مرخصي استحقاقي خود با موافقت‌ رئيس‌ بخش‌ و مدير گروه‌ آموزشي و دانشكده‌ انقطاع‌ تحصيل‌ داشته‌ باشد (براي مثال‌ دستيار دوره‌های چهارساله‌ مي‌تواند از 4 ماه‌ مرخصي بدون‌ کمک‌هزینه‌ تحصيلي استفاده‌ نمايد) بديهي است‌ مدت‌ مذكور به‌ طول‌ دوره‌ دستياري افزوده‌ خواهد شد.

تبصره‌ 1: دستياراني كه‌ همسر آنان‌ جزو كاركنان‌ دولت‌ بوده‌ و به‌ دليل‌ مأموريت‌ يا ادامه‌ مرخصي عازم‌ خارج‌ از كشور هستند مي‌توانند (با ارائه‌ مدرك‌ مستدل‌) صرفاً از یک سال‌ مرخصي بدون‌ کمک‌هزینه‌ تحصيلي تنها یک‌بار در طول‌ دوره‌ تحصيلي بهره‌جویند.

تبصره‌ 2: پرداخت‌ کمک‌هزینه‌ تحصيلي دستياري در مدت‌ انقطاع‌ تحصيلي مجاز نيست‌.

l مرخصي استعلاجي‌  

استفاده‌ از مرخصي استعلاجي براي دستياران‌ به‌ ميزان‌ حداكثر يك‌ ماه‌ در طول‌ دوره‌ دستياري‌، براساس‌ گواهي پزشك‌ و تأييد پزشك‌ معتمد و شوراي پزشكي دانشگاه‌ بلامانع‌ است‌. درصورتی‌که‌ غيبت‌ دستيار به‌ علت‌ بيماري در طول‌ دوره‌ تحصيلي از يك‌ ماه‌ بيشتر باشد، برابر مابه‌التفاوت‌ مدت‌ مذكور به‌ دوره‌ دستياري وي‌، با استفاده‌ از کمک‌هزینه‌ تحصيلي اضافه‌ خواهد شد؛ اما در مدت‌ بيماري بيش‌ از سه‌ ماه‌ به‌ دستيار کمک‌هزینه‌ تحصيلي پرداخت‌ نخواهد شد.

تبصره‌ 1: در صورت‌ بروز بيماري‌، دستيار موظف‌ است‌ مراتب‌ را ظرف‌ يك‌ هفته‌ به‌ دانشگاه‌ اطلاع‌ دهد و اراية‌ گواهي استعلاجي براي شروع‌ مجدد دوره‌ الزامي است‌.

تبصره‌ 2: درصورتی‌که‌ مدت‌ بيماري دستيار از 6 ماه‌ تجاوز كند، تصميم‌گيري در مورد ادامه‌ يا لغو دوره‌ دستياري‌، پس‌ از تأييد شوراي پزشكي دانشگاه‌، به‌ عهدة‌ شوراي آموزشي دانشگاه‌ خواهد بود.

l مرخصي زايمان‌       

استفادة‌ دستياران‌ خانم‌ از  حداکثر 6 ماه‌ مرخصي زايمان‌ فقط براي یک‌بار در طول‌ دوره‌ دستياري بلامانع‌ است. فقط‌ يك‌ ماه‌ از اين‌ مدت‌ جزو دوران‌ آموزشي محاسبه‌ می‌شود.

تبصره‌: فقط‌ براي یک‌بار در طول‌ دوره‌ دستياري‌، استفاده‌كنندگان‌ از مرخصي زايمان‌ از كمك‌ هزينة‌ تحصيلي استفاده‌ خواهند كرد.

* کمک‌هزینه‌ تحصيلي         ‌
به‌ دستياران‌ ماهانه‌ مبلغي به‌عنوان‌ كمك‌ هزينة‌ تحصيلي پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره‌ 1: در مدت‌ مرخصي استعلاجي بيش‌ از سه‌ ماه‌ به‌ دستياران‌ كمك‌هزينة‌ تحصيلي تعلق‌ نمي‌گيرد.

تبصره‌ 2: كمك‌هزينة‌ تحصيلي دستياران‌ ميهمان‌ توسط‌ دانشگاه‌ مبدأ پرداخت‌ می‌شود.

تبصره‌ 3: درصورتی‌که‌ همسر دستيار نيز دستيار باشد، حق‌ تأهل‌ ‌ به‌ هردوی آن‌ها تعلق‌ مي‌گيرد.

تبصره‌ 4: به‌ دستياران‌ ارشد معادل‌ 10% کمک‌هزینه‌ تحصيلي ماهيانه‌، به‌عنوان‌ حق‌ ارشديت‌ پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره‌ 5: پرداخت‌ مبالغ‌ فوق‌ در صورت‌ تأييد هیئت‌امنای دانشگاه‌ها قابل‌اجرا خواهد بود.

l افزايش‌ سنواتي كمك‌هزينة‌ تحصيلي پس‌ از قبولي در امتحان‌ ارتقا به‌ سال‌ بالاتر قابل‌اجرا است و ميزان‌ افزايش‌ سنواتي سالانه‌ معادل‌ 5% کمک‌هزینه‌ تحصيلي است.

l در تمام‌ مدت‌ دوره‌ دستياري‌، دستياران‌ به‌هیچ‌وجه‌ حق‌ تأسيس‌ و ادارة‌ مطب‌ خصوصي يا درمانگاه‌ را ندارند و نمي‌توانند حتي به‌صورت‌ قراردادي و يا ساعتي به‌ استخدام‌ هیچ‌یک‌ از مؤسسات‌ دولتي يا وابسته‌ به‌ آن‌، بخش‌ خصوصي و يا خيريه‌ درآيند.

تبصره‌: در صورت‌ لزوم‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي محل‌ تحصيل‌ دستيار مي‌تواند از خدمات‌ وي در واحدهاي تابعه‌ با عقد قرارداد خاص‌ استفاده‌ نمايد.

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

 

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

وظایف کلی دستیاران

 1. رعایت اصول رفتار حرفه ای (منش حرفه ای) در برخورد با بیمار و یا همراهان بیمار و ارائه توضیحات لازم و قانع کننده به آنان در خصوص نیاز به بستری یا عدم بستری بیمار و یا انجام هرگونه پروسیجر لازم برای بیمار.
 2. رعایت اصول رفتار حرفه ای (منش حرفه ای) در برخورد با اساتید و کلیه همکاران تیم مراقبت سلامت از جمله فراگیران پزشکی، سایر دستیاران و پرسنل پرستاری.
 3. رعایت سلسله مراتب آموزشی از نظر رده دستیاری در همه جوانب از جمله رعایت حد و مرز و احترام گذاری دستیاران سال پایین تر به دستیاران ارشدتر
 4. احساس مسئولیت در حضور به موقع بر بالین بیماران مراجعه کننده به اورژانس یا بستری در بخش
 5. همکاری و هماهنگی لازم با رزیدنت ارشد گروه و رزیدنت ارشد آموزشی گروه و سایر همکاران
 6. همه دستیاران موظف‌اند مشکل خود را به دستیار ارشد گروه و یا دستیار مافوق خود اطلاع و کسب کمک و مشاوره نمایند. بدیهی است دستیاران مافوق در این گونه موارد به محض اطلاع نسبت به مشکل موجود مسئول خواهند بود.
 7. در کلیه مواقع، نظر دستیار مافوق و ارشد (در گروه و در کشیک ها) لازم الاجرا است. در صورت بروز هرگونه اختلافی، لازم است در مواردی که سلامت بیمار مورد تهدید واقع نمی شود، ضمن اجرای نظرات دستیار مافوق و یا ارشد بدون هیچگونه بحث و مقاومتی، مراتب در فرصت مناسب به اطلاع دستیار ارشد گروه، مدیر برنامه دستیاری، معاون و یا مدیر گروه رسانده شود.
 8. در راستای بندهای 3 و 7 دستیار ارشد گروه و دستیاران ارشد کشیک موظف به اعمال مدیریت صحیح تیمی از قبیل تقسیم وظایف و مسئولیت ها متناسب با سطح توانایی دستیاران و کارورزان و سال دستیاری، تقسیم عادلانه وظایف، نظارت بر عملکرد دستیاران سال های پایین تر و کارورزان و هدایت آنان ضمن دادن استقلال لازم به ایشان در تصمیم گیری در محدوده تعریف شده و قبول مسئولیت رفع مشکلات پیش آمده در بخش یا بیمارستان و حل اختلافات پیش آمده بین همکاران با یکدیگریا با سایر پرسنل بیمارستان در زمان و مکان مناسب هستند.
 9. احترام به قوانین و دستورالعمل های بیمارستان آموزشی مربوطه، دانشکده و دانشگاه و عمل به آن ها

وظایف دستیاران در برنامه های صبح

 1. اجراي برنامه چرخشي دستياران سال‌های مختلف طبق برنامه‌های مشخص‌شده انجام می‌گیرد (پيوست شماره1
 2. ساعت حضور دستياران در بخش‌ها 7صبح است كه اين زمان بر اساس تعداد بيماراني كه در بخش بستري هستند و يا درخواست استاد ممكن است زودتر باشد.
 3. دستياران سال اول طبق برنامه اخلی در بخشهای ان گروه حضور بیدا  می کنند.
 4. دستياران سال اول در 3 ماه اول شروع دوره دستياري خودتحت نظر دستيار سال دوم يا سوم بيماران را معاينه و معالجه می‌نمایند و مجاز به زدن مهر در دستورات دارویی بیمار نیستند.
 5. هفته‌ای 6 روز كليه بيماران جديد بستري توسط اتندينگ و دستياران و ساير كادر آموزشي آن بخش ويزيت و مورد بحث قرار می‌گیرند.
 6. در شرایط خاص و با رعایت برنامه های آموزشی گروه، مسئوليت راند كامل بخش همراه با دانشجويان و اینترن‌ها در صورت عدم حضور استاد به عهده دستياران است و در صورت لزوم مسائل بخش را با اساتيد مورد بحث قرار می‌دهند
 7. انجام كارهاي عملي بخش و نظارت بر كارهاي اینترن‌ها عمدتاً به عهده دستيار است.
 8. دستیار موظف است راند صبح خود را همراه با کارورزان بخش انجام داده و راند را قبل از شروع کلاس‌های آموزشی صبح به پایان برساند.

 

 1. دستياران هر بخش موظف به آموزش اصول پرونده نويسي به دانشجویان و كارورزان در ابتدای دوره چرخشی ایشان در آن بخش هستند.
 2. دستيار هر بخش موظف به آموزش حداقل‌های آموزشي آن بخش به دانشجويان و كارورزان در قالب کنفرانس‌های آموزشی درون بخشی و یا راند آموزشی است.
 3. بيماران در درمانگاه‌ها توسط دستياران معاينه می‌شوند و با استاد مربوطه مورد مشورت قرارمی‌گیرند.
 4. دستياران مسائل بيماران بستری‌شده در ساعات اداري را با استاد آن بخش در ميان می‌گذارند و در مورد بيماران جديد كه در ساعات غير اداري بستري می‌گردند با استاد كشيك مشورت می‌کنند و در صورت نياز می‌توانند با نظر استاد كشيك در هر زمان با اساتيد ديگر غير كشيك مشورت نمايند.
 5. اساتيد كشيك در روزهاي تعطيل و غير تعطيل موظف به پاسخگويي به مشاوره‌ها و در صورت لزوم حضوردر بيمارستان هستند.
 6. ویزیت بیمارانی که تا ساعت 13 در کلیه بخش ها بستری می شوند به عهده دستیار گروه مربوطه است و پس از آن به عهده دستیار کشیک است. مگر در مورد بیماران بدحال که بایستی در اولین فرصت توسط دستیاران ویزیت شوند.
 7. چنانچه هر کدام از کارهای بیماران به هر دلیل توسط دستیار مسئول بیمار انجام نشده باشد، لازم است دستیار مسئول کشیک ضمن انجام کلیه موارد، مسئله را در روز بعد به اطلاع دستیار ارشد گروه برساند.
 8. دستیاران موظفند هنگام ترک بیمارستان بس از انجام اقداماتی که در شیفت صبح قابل انجام است بیماران خود را به دستیار کشیک تحویل دهند
 9. در روزهای تعطیل دستیار کشیک سال یک باید کلیه بیماران بستری در بخش و اورژانس را با نظارت دستیاران سال دو و سه ویزیت کند.
 10. حضور به صورت روتيشن و پوشش و راند صبحگاهي و انجام مشاوره ها در بيمارستان سيدالشهدا و بخش زخم ديابتي در بيمارستان عيسي بن مريم

 

وظایف دستیاراندر ثبت پرونده‌ها

 1.  اگر اقدامات انجام‌شده برای بیمار ثبت نشوند يعني انجام نشده‌اند. یادداشت‌های داخل پرونده بايد خوانا،گویا و شفاف باشند به طوریكه وقتي دستيار ارشد يا عضو هيئت علمي به پرونده نگاه كند به راحتی متوجه شود شما قصد انجام چه كاري را داشته و به چه علتي آن کار راانجام داده‌اید.
 2. دستیار کشیک موظف است در زمان بستری بیمار جدید برای وی شرح حال کامل بنویسد. دستیار بخش موظف است شخصاً برای تمامی بیماران خود شرح حال کامل با ساختار صحیح بگذارد.دستیار در زمان اتمام دوره چرخشی باید برای تمام بیمارانی که در بخش وی بستری هستند Off service note بگذارد و در بخش جدید برای بیمارانی که تحویل می‌گیردOn service note بگذارد.
 3. لازم است براي هر بيمار یادداشت روزانه « Progress note » نوشته شود. در این یادداشت ها لازم است علاوه بر ثبت شکایت‌ها و معاینه روزانه بیمار؛ همه نتايج آزمایشگاهی، رادیولوژی و مشورت‌های انجام‌شده برای بیمار و برنامه‌های تشخيصی و درماني ليست شوند. کارورزان بایستی برای هر بیمار یادداشتی جداگانه داشته باشند و رزیدنت مسئول باید یادداشت‌های آن‌ها را قبل از راند استاد تائید و امضاء نماید.
 4. لازم است همه دستورات در پرونده بیمار با درج تاریخ و ساعت دقیق و حتماً با امضا و مهر باشد. دستیار موظف است دلیل هریک از دستورات جدید تشخیصی و دارویی بیماریا تغییر آن هارا در برگه پیشرفت بیمار به‌صورت متناظر با دستورات ثبت نماید.
 5. در زمان ترخيص بیمار، خلاصه پروندهبايد توسط دستیار مسئول بیمار نوشته و یا تایید گردد. وی موظف است تمام دستورات دارویی و تشخیصی بیمار را در دفترچه بیمه وی ثبت کرده و زمان ويزيت بعدي و اقدامات لازم در مدت پیگیری را برای بیمار به طور کامل و با زبان ساده توضیح دهد.وجود مهر دستیار مسئول بیمار در پایین برگه ترخیص الزامی است.

شرح وظایف دستیار ارشد:

 1. اطمينان از مرتب بودن همه چيز (اين امر خيلي مهم است)
 2. برنامه ریزی نحوه چرخش دستیاران در بخش‌ها و بیمارستان‌های مختلف (با نظارت مدیر برنامه دستیاری)
 3. برنامه ریزی کشیک دستیاران (با نظارت مدیر برنامه دستیاری)
 4. پیگیری اجراي مصوبات گروه در ارتباط با دستیاران
 5. پیگیری مسائل و مشکلات دستیاران و انعکاس آن به مدیر برنامه دستیاری و یا مدیر گروه
 6. برنامه ریزی اداره کنفرانس هایمختلف آموزشی بین دستیاران (ژورنال کلاب، کنفرانس رادیولوژی، معرفی مورد)
 7. هماهنگی و نظارت بر برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی و ارایه پیگیری بیماران معرفی شده در این جلسات
 8. جمع بندی و پیگیری گزارش‌های دستیاران ارشد کشیک
 9. دستیار ارشد موظف است هر روز در اولین فرصت حضور در بیمارستان ضمن ویزیت سریع بیماران اورژانس و در صورت نیاز سر و سامان دادن به وضعیت بیماران آنجا، در خصوص بیماران بدحال و یا تعیین تکلیف نشده در سایر بخش ها و نیز تعداد تخت های خالی در هر بخش اطلاع کسب کند

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

حضور به موقع بر بالین بیماران و گرفتن شرح حال دقیق و معاینه ی فیزیکی توسط کارآموزان و دستیاران

تحویل حضوری بیمار توسط دستیار در ساعت تعویض کشیک با حضور بر بالین بیماران

پایدار کردن وضعیت بیماران بدحال در اورژانس

تماس با اتندینگ آنکال توسط دستیار ارشد در مورد بیماران

تصمیم گیری به موقع و مناسب در مورد ایزوله کردن یا ایزوله نکردن بیماران بستری در اورژانس

راند آموزشی دستیاران سال اول و دوم و سوم و چهارم و کارآموزان شب ها بر بالین بیماران (مسیولیت راندهای هر شب در کشیک ها بر عهده ی دستیار سال چهار میباشد.)

اطلاع رسانی و اقدامات لازم جهت لزوم شروع پروفیلاکسی برای افراد مواجهه یافته در شرایط خاص و در صورت لزوم توسط دستیار ارشد در هر کشیک

آماده کردن شرح حال و معاینه ی بیمار انتخاب شده جهت ارایه در گزارش صبحگاهی توسط کارآموز و دستیار سال دوم با نظارت دستیار ارشد

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

گرفتن شرح حال و معاینه ی فیزیکی بیماران

نسخه نویسی بیماران با نظارت اتندینگ

فالوآپ بیماران در هر نوبت ویزیت در درمانگاه

 

 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

 1. تعداد كشيك دستياران در ماه بر طبق نياز بخشو آیین‌نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی(پيوست شماره 2) است و در زمان کشیک دستيار بايد به طورتمام وقت در بيمارستان حضورداشته باشد.
 2. دستیاران در صورت وجود محدودیت خاص در برنامه کشیک هر ماه، بایستی مورد را حداکثر تا 15 ماه قبل به اطلاع دستیار ارشد برساند تا در صورت امکان در برنامه ریزی در نظر گیرد.
 3. تغییر و جابجایی در برنامه کشیک ممنوع است و در موارد بسیار خاص با اطلاع و موافقت دستیار ارشد و در صورت لزوم اتندینگ یا دستیار فوق تخصصی بخش مربوطه وتعیین جانشین امکان‌پذیر است. در این موارد لازم است دستیار ارشد کشیک به‌صورت مقتضی در جریان قرار گیرد، در غیر این صورت دستیار مشخص‌شده در برنامه مسئول کشیک خواهد بود.مسئولیت هرگونه مشکلی در این موارد متوجه دستیار کشیکی است که در برنامه ماهیانه نام او درج شده است.
 4. برنامه‌ریزی كشيك ايام نوروز به طور جداگانه انجام می‌گیرد.
 5. كشيك دستياران از ساعت 1 بعد از ظهر شروع شده و تا ساعت8صبح فرداادامه می‌یابد. دستیار کشیک موظف است کلیه بیماران بستری شده در شب قبل را به دستیار بخش تحویل دهد.
 6. كشيك روزهاي تعطيل از ساعت 8 صبح آغاز می‌شود
 7. در زمان بستری بیمار از اورژانس به کلیه بخش ها لازم است شرح حال بیمار منتقل شده مجدداً توسط دستیار کشیک بخش شخصاً گرفته شود و بیمار مجدداً معاینه و ارزیابی گردد و در پرونده وی یادداشت گذاشته شود. کپی برداری مستقیم شرح حال و دستورات دارویی درج شده در پرونده اورژانس قویاً مطرود و غیرقابل قبول است. دستیار بخش بایستی ضمن رویت پرونده و آشنا شدن با امور انجام شده در اورژانس، آزمایش ها و دستورات دارویی را متناسب با شرایط فعلی بیمار تنظیم نماید.
 8. در صورتی که بيمار قرار است طبق برنامه قبلی در روز تعطیل مرخص شود، دستیار اصلی بخش مربوطه موظف است علاوه بر نوشتن خلاصه پرونده بیمار، پرونده وی را تکمیل نموده و کلیه اقدامات قبل از ترخیص را برای بیمار انجام دهد.
 9. در صورت نیاز به مشورت با اساتید در زمان کشیک، در سه ماه اول دستیاری صرفاً دستیار سال بالاتر مجاز به تماس با استاد است و در سایر ماه‌ها قبل از مشورت با اساتید بایستی دستیار ارشد بیمار را ویزیت نموده و مواردی که نیاز است از استاد کسب تکلیف و یا راهنمایی گرفته شود مشخص شده باشد.
 10. دستيار ارشد كشيك در زمان كشيك خود موظف است علاوه بر پوشش بخش‌هاي مشخص شده درخواست‌هاي اخذ پذيرش از ساير بیمارستان‌ها و مراكز ديگر و مشاوره‌های ساير گروه‌ها پاسخ دهد.وی در سه ماه اول سال تحصيلي باید شرح‌حال و معاینه باليني بيماران جديد بخش‌های تحت پوشش را انجام داده و دستورات دارويي نوشته‌شده توسط دستياران سال اول را مهر و امضا و تأييد نموده
 11. دستیار ارشد اورژانس موطف است در زمان تحویل کشیک، تمامی بیماران ویزیت شده را تعیین تکلیف نماید.
 12. لازم است دستیار ارشد کشیک در جریان جزئیات کامل بیماران بستری در بیمارستان باشد و بر کار دیگر دستیاران از نزدیک نظارت داشته باشد. با توجه به این که وی پاسخگوی بروز هر مشکل در مراقبت از بیمار است، لازم است با درایت و مدیریت بر همه امور اشراف داشته باشد و ضمن پیشگیری از بروز مشکل، مشکلات پیش آمده را حل و فصل نماید و در صورت نیاز از دیگر مسئولین مانند سوپروایزر، اتند آنکال و یا مدیر برنامه دستیاری گروه (و در شرایط خاص معاون و یا مدیر گروه) کمک بگیرد.
 13. دستیار ارشد موظف است بین ساعت 20 - 18 راند آموزشی با حضور سایر دستیاران و فراگیران برگزار کرده وتعدادی از بیماران مهم بخش و اورژانس را مورد بحث قرار داده و نکات مهم بیمار را برای آن‌ها توضیح دهد.
 14. دستیاران سال اول در 3 ماه نخست باید سایه به سایه دستیار سال بالاتر بخش و یا اورژانس بر بالین بیماران حضور داشته باشند، آن ها موظف به ویزیت بیماران، اخذ شرح حاال، انجام معاینه بالینی و ثبت یادداشت در پرونده بیماران هستند. كشيك دستياران سال اول در 3 ماه نخست شروع دستياري در کنار دستياران سال بالاتر و تحت نظارت ایشانخواهد بود و تمام دستورات دارويي بيماران با مهر و امضای دستيار سال بالاتر معتبر خواهد بود. در ماه‌هاي بعد نيزبايد با دستيار ارشد مشاوره كنند.
 15. در موارد ضروری، دستیاران سال پایین تر باید مشکلات بیماران در کلیه بخش ها را به اطلاع دستیار ارشد کشیک برسانند و در غیر این صورت دستیار مربوطه جداً مسئول و پاسخگوی مشکلات پیش آمده است.
 16. در صورت بدحال شدن بیمار یا expire شدن باید در اولین فرصت دستیار ارشد و اتندینگ در جریان قرار بگیرند.
 17. در زمان کشیک ویزیت بیماران بستری در ICU به‌صورت روتین بر عهده دستیاران سال دوم و بالاتر است. در مواقع اضطراری دستیاران سال اول حسب درخواست دستیار مسئولICU موظف به کمک به ویزیت بیماران این بخش هستند ولی مجاز به ثبت دستورات تشخیصی و درمانی در پرونده بیماران نیستند. در موارد بسیار خاص و اورژانس  در صورت ثبت دستور توسط دستیار سال اول، دستیار مسئول موظف است حداکثر تا نیم ساعت بعد با ممهور کردن آن دستور خاص آن را تایید نماید.
 18. غیر از موارد بسیار اورژانس دستورات تلفنی دستیاران وجهه قانونی ندارد. در موارد بسیار اورژانس دستیار بایستی در اولین فرصت بر بالین بیمار حضور یافته و پس از رفع مشکل، دستورات تلفنی را مکتوب نماید.

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

 

Morning Report:

در گزارش صبحگاهی فرايندپذيرش (گرفتن شرح حال و انجام معاینه) و تصميم گيري بالینی (تشخیصی و درمانی) بیماران بستری شده توسط رزيدنتها و اينترنهادر اورژانس و بخش ها ارائه می گردد.این روشبخشي از آموزش دوره رزيدنتي،اينترني و دانشجویی است كه در آن با تمركز بر مشكلات باليني بیماران جالب وموجود،اطلاعات جديد آموزش داده شده ومهارتهاي استدلال باليني تقویت می شود. از آنجا كه در اين نوع آموزش بيماران مهم وپيچيده با مشاركت فعال اساتيد از ابعاد مختلف مورد بحث قرار مي گيرند، تمام رده های فراگیر از دستياران تا اینترن ها و دانشجویان از آن بهره مند می شوند.

کاربرد های مهم دیگر گزارش صبحگاهی عبارتند از: ارائه دید کلی از فعالیت های انجام‌شده در بیمارستان، تحلیل ابعاد مختلف تشخیصی و درمانی بیماران، ارزیابی عملکرد دستیاران، ارزیابی خدمات ارائه شده به بیماران، آگاهی نسبت بهحوادث نامطلوبو دلایل احتمالی آنها و نحوه و کیفیت تعامل بین کادر پزشکی. به عبارت دیگر گزارش صبحگاهی به عنوان ابزاری برای ارزیابی خدمات بالینی و وسیله ای برای تضمین کیفیت به کار می رود.

اين جلسه‌ها با حضور اساتيدي كه در بخش‌های بیمارستان‌های آموزشي راند مي‌نمايند به همراه كليه فراگيران پزشكي و دستياران تشكيل خواهد شد.در شرایط خاص که یک دستيار به دليل داشتن بيمار بدحال موظف به ماندن در بخش خود است از شركت در اين جلسه‌هامعاف است.

در اين جلسه‌ها ابتدا آمار بيماران مراجعه كرده به اورژانس در طی 24ساعت گذشته همراه با خلاصه‌ای از سابقه و یافته‌های باليني و پاراکلینیکی بيماران بستری‌شده در بخش اورژانس يا ساير بخش‌ها توسط دستیار کشیک اورژانسارائه می‌شود.

یک بیمار از ليست بيماران معرفی‌شده، به انتخاب دستيار ارشد کشیک و يا اساتيد مورد بحث قرار می گیرد.اینترن کشیک مسئول بیمار انتخاب شده موظف است خلاصه‌ای از شرح‌حال، معاينه باليني و آزمایش‌های مهم بيمار و ليست مشكلات وي به همراه تشخیص های افتراقی مهم بیمار راارائه کند. سپس دستياران مسئول بيمار (دستیاران سال پایین تر و ارشد) در صورت لزوم اطلاعات بیمار را تکمیل کرده و اقدامات صورت گرفته را تشریح می کنند. در انتها با كسب نظر اساتيد، جمع‌بندی لازم و نتیجه‌گیری از بحث انجام میگیرد.

نکات ضروری:

 1. با توجه بهلزوم شرکت دستیاران سال یک در گزارش صبحگاهی گروه داخلی دستیاران سال دوم به بالا مسئول تشریح اقدامات صورت گرفته برای بیمار هستند.

2- ثبت کلیه بیماران بستری شده در اورژانس و بخش  های بیمارستان در زمان صبح و یا کشیک در معرفی بیماران الزامی است.

3- موارد جالب بستری بهتر است شب قبل به اطلاع اساتید moderator جلسه گزارش صبحگاهی مربوطه رسانده شوند.

گزارش پيگيري بيماران:

در ابتداي هر جلسه Morning Report، پيگيري بيماران معرفی‌شده در جلسه‌های هفته قبل توسط دستيار ارشد به اطلاع حاضران خواهد رسيد.

جلسه‌هاي گزارش صبحگاهي روزهای شنبه دوشنبه و چهارشنبه هر هفته تشكيل خواهد شد:

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

 ConferenceAttending Management:

اين جلسه‌هابه‌صورت هفتگي، توسط اساتيد گروه و در پاره ای موارد اساتید مدعو سایر گروه های بالینی و طبق برنامه از پيش تعیین‌شده (پیوست شماره 1) ارائه می‌شود. در این جلسه‌هاعلاوه بر اساتيد، دستياران و اینترن‌های گروه؛ ساير متخصصين شاغل در مراكزدرماني غير وابسته به دانشگاه اصفهان و پزشكان عمومي هم حضور دارند و مشكلات شايع و جديدترين روش تشخيص و درمان اين بیماری‌ها به بحث گذاشته می‌شود. در ضمن اين برنامه داراي امتياز بازآموزی است و برنامه تنظیم‌شدهاين کنفرانس‌ها پیشاپیش در اختيار ساير متخصصين شاغل درمراكز درماني غیردانشگاهی نیز قرار داده می‌شود.

 Radiology Conference

 در بخشی از اين جلسه‌هافیلم‌های راديولوژي جالب و قابل آموزش جمع‌آوری شده در طول ماه،توسط اساتيد راديولوژي و اساتيد و دستياران بخش‌ها مورد بحث قرار خواهد گرفت. در هر جلسه يكي از دستياران موظف است فیلم‌های يكي از بيماران را كه توسط دستيار ارشد انتخاب‌شده است را با مراجعه به كتب راديولوژي و اساتيد مربوطه مرور نموده و در ساعت كنفرانس در مورد یافته‌های آن فيلم و تشخيص افتراقي آن بحث نمايد.اين جلسه‌هاروزهای سه شنبهتشكيل خواهند شد.

 

Case Presentation:

اين كنفرانس روزهاي سه شنبه هر هفته تشكيل می‌گردد. در اين جلسه‌ها بيماران جالب و آموزنده بخش‌ها همچنين بيماران Problem Caseمختلف

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

ژورنال كلاب قدمت 150 ساله دارد و ابتدا در بیمارستان‌های آمريكا و كانادا جهت پرورش یادگیری عمقی و طولانی‌مدت راه‌اندازی شد. ژورنال كلاب جلسه آموزشی ساده و کم‌هزینه است که گروهی از افراد جهت تسهیم دانش، به‌روز نگه‌داشتن سطح دانش و آگاهی با ادبیات مقالات و متون علمي، فهم و درک اصول کلی عملکرد بر پایه شواهد و توسعه و تقویت مهارت‌های تفکر انتقادی به بحث و تبادل‌نظر در مورد مقالات معتبر می‌پردازند. ژورنال کلاب نقش مهمی در آموزش مداوم و توسعه فردی دارد.

جلسه ژورنال كلاب نبايد حالت سخنراني داشته باشد. در هر جلسه، يك يا چند مقاله مرتبط با موضوع موردبحث ارائه می‌شود و بيشتر بر روش اجراي مطالعه و نقاط قوت و ضعف آن تأکید می‌شود.

اهداف:

 1. به‌روز نگاه‌داشتن اطلاعات پزشکی
 2. ارتقای طبابت بالینی مبتنی بر دانش جدید
 3. آشنایی با مباحث روز طب
 4. ترغیب استفاده از منابع اطلاعاتی غیر از textbook
 5. افزایش توانمندی جستجو و واکاوی منابع
 6. آموزش و توسعه مهارت نقد و ارزیابی پژوهش‌های انجام‌شده و مقالات
 7. آگاهی از انواع روش‌های پژوهش
 8. آشنایی با اصول و روش انجام پژوهش
 9. طراحی پژوهش‌های بعدي
 10. آماده شدن جهت امتحان بورد
 11. بهبود عادت مطالعه
 12. تقويت مهارت عملي آموزش دادن (تقويت مهارت معلمی))

الف) انتخاب مقاله

انتخاب مقاله براي ژورنال کلاب می­تواند صرفاً جهت نقد و تحلیل مقالات منتشرشده در ژورنال‌های تخصصی صورت گيرد، ولی هم‌راستا کردن این جلسات با مسائل واقعی بخش‌ها می­تواند به جذابیت آن بیفزاید بعلاوه با همسوسازی فعالیت‌های بخش درزمینهٔ اثربخشی بالینی می­توان با هم‌افزایی نیروهای موجود کارایی بخش را افزایش داد؛ بنابراین پیشنهاد می­شود که برای تعیین موضوع جلسات ژورنال کلاب‌ها از سناریوهای بالینی واقعی استفاده شود. ازاین‌رو مناسب‌ترین سناریوها را می‌توان در جلسات گزارش صبحگاهی یا راندها انتخاب کرد.

معیارهایی که می‌تواند در انتخاب مقالات اریژینال مناسب براي ژورنال كلاب به شما کمک کند عبارت‌اند از:

 • مقالات متناسب با موضوعات روز
 • مقالات با موضوع عام و قابل‌استفاده براي همه شرکت‌کنندگان
 • جديدترين مقالات مرتبط با موضوع بالینی در نظر شده
 • مقالات با زمينه كاربردي
 • اولویت‌بندی مقالات ازنظر ارزش علمی و قابلیت بحث:
 1. مطالعات کنترل‌شده تصادفی (Randomized controlled trials)
 2. مطالعات کوهرت (Cohort studies)
 3. مطالعات مورد شاهدی (Case control studies)
 4. بررسی‌های مقطعی (Cross- sectional surveys)
 5. گزارش بیماران (Case- series reports)

دستياران موظف‌اند طبق برنامه تنظیم‌شده ساليانه در هرماه يك نوبت مقاله original و يك نوبت مقاله Review و يا Guideline هاي جديد ارائه نمايند. مقاله‌ها بايد صرفاً از مقاله‌های 3 سال آخر مجلات رفرنس بورد كودكان شامل Pediatrics و Pediatric in Review انتخاب شوند. در صورت نياز دستياران می‌توانند از آرشیو منابع الکترونیکی دستیاری كه در دفتر گروه موجود است استفاده نمايند. راهنمای پیش رو در خصوص مقاله‌های original تهیه‌شده است.

ب) ارائه مقاله

 • زمینه‌های مطالعه:

در این قسمت شما باید با ارائه یکسری اطلاعات ضروری و بیان لزوم انجام مطالعه، شنوندگان را به اهمیت مطالعه (و علت انتخاب مقاله توسط شما!) توجیه کنید. اهداف این قسمت عبارت‌اند از: 1) توضیح مستدل موضوع موردمطالعه و اهمیت بالینی آن، 2) مشخص نمودن تحقیقات بالینی و تئوری که منجر به تحقیق فعلی شده است. در این زمینه ممکن است لازم باشد شما رفرنس‌های بخش Background مقاله و سایر مطالعات انجام‌شده قبلی توسط نویسندگان مقاله را مطالعه کنید. مقایسه مراقبت‌های استاندارد فعلی با آنچه در این تحقیق بررسی گردیده است می‌تواند مفید باشد.

 • متدولوژی مطالعه و نتایج:
 • در این بخش شما باید به‌روشنی مشخصات جمعیت موردبررسی ازجمله معیارهای ورود و خروج (inclusion & exclusion criteria) در نمونه‌گیری را بیان کنید. با استفاده از دیاگرام‌های پاورپوینت می‌توانید به‌روشنی مقایسه بین دو گروه مورد و شاهد را حتی در پیچیده‌ترین مطالعات انجام دهید. در مورد دقت آماری مطالعه (حجم نمونه، تست‌های آماری استفاده‌شده و ...) توضیح دهید. در این خصوص می‌توانید از مشاور آماری کمک بگیرید. به‌صورت شفاهي یا با استفاده از پاورپوینت نتایج اصلی به‌دست‌آمده از پژوهش را بیان کنید.
 • بحث نویسندگان مقاله:

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان و دیدگاه آن‌ها را در مورد نتایج مطالعه ازجمله نتایج غیرمترقبه و یا متناقض بیان کنید. در این قسمت لازم است در مورد این‌که آیا نتیجه‌گیری‌های انجام‌شده با داده‌های به‌دست‌آمده در مطالعه هم‌خوانی دارند قضاوت کنید.

ج) نقد مقاله

این بخش از ارائه شماست که بیشترین تأثیر را در ارزشیابی ارائه شما دارد. در صورت علاقه‌مندی می‌توانید از سری مقالاتی که در نشریه JAMA تحت عنوان "User's guide to the medical literature" منتشرشده است و از لینک زیر به‌رایگان قابل‌دسترسی است استفاده کنید.

http://jamaevidence.mhmedical.com/book.aspx?bookID=847

هرچند بیان کامل نحوه نقد مقاله خارج از چارچوب این نوشتار است اما برخی از نکات مهمی که باید در این زمینه درنظر داشته باشید به شرح زیر است:

 • مداخله (مداخله های) انجام‌شده بر روی بیماران:
  • آیا مداخله به شکل صحیح انجام‌شده است؟
  • در صورت بررسی اثر دارویی، آیا دوز و اندازه دارو (درصورتی‌که مداخله دارویی باشد) مناسب بوده است؟
 • قدرت شواهد: قدرت شواهد از سه جنبه بررسی موردبررسی قرار می­گیرد:
  • طراحی و نوع مطالعه: بررسی اینکه آیا بهترین نوع مطالعه برای سؤال موردنظر انتخاب‌شده است؟
  • متدولوژی مطالعه: بررسی مطالعه ازنظر کنترل تورشهای احتمالی ازجمله رعایت شرایط تصادفی سازی مطالعه به‌طور مناسب، تعداد کم بیماران شرکت‌کننده در مطالعه که در ادامه پژوهش از آن خارج‌شده‌اند و ...
  • دقت آماری مطالعه: بررسی اینکه آیا پژوهشگر حجم نمونه مناسب برای مطالعه جمع‌آوری کرده است یا خیر، آیا تست‌های آماری استفاده‌شده مناسب بوده‌اند؟
 • اندازه اثر: اندازه اثر در حقیقت میزان تأثیر مداخله بر پیامد است که با شاخص‌های مختلفی اندازه‌گیری می­شود. اندازه‌ای که در مطالعات گزارش می­شوند لازم است تا از دو جنبه بررسی شود:
  • اهمیت بالینی: بررسی اندازه اثر ازنظر اهمیت بالینی بستگی به نوع پیامد دارد و میزانی از تغییر پیامد که ازنظر بالینی قابل‌توجه است بیانگر اهمیت بالینی است
  • قابل‌اعتماد بودن اندازه اثر: بستگی به بازه اطمینان (confidence interval) آن دارد. بازه اطمینان وسیع میزان قابل‌اعتماد بودن اندازه اثر گزارش‌شده را کم می­کند.

با استفاده از مفهوم تعداد موردنیاز برای درمان "number needed to treat (NNT)" می‌توانید میزان تأثیر واقعی یک مداخله بالینی را بر عملکرد بالینی بسنجید. علاوه بر این با دخیل کردن میزان عوارض مهم آن مداخله و نیز هزینه‌های مالی در NNT ارزیابی دقیق‌تری از تأثیر واقعی آن مداخله در عمل به دست آورید.

 • تحلیل نتایج: با استفاده از تحلیل پیامد اندازه‌گیری شده و اندازه اثر آن نتیجه‌گیری و تفسیر نهایی باید توسط تیم متخصصین در قالب‌های زیر انجام شود:
  • آیا نتیجه این مطالعه برای تصمیم سازی بالینی کافی است؟
  • اگر به مطالعات دیگری نیاز است این مطالعات چه نواقصی از مطالعه فوق باید را پوشش دهند؟
  • با توجه به این معیارها نتایج موردبررسی در مطالعه قابلیت تعمیم‌پذیری به بیماران ما را دارند یا خیر؟ در صورت بله نتایج مطالعه در برنامه‌های آموزشی بخش چگونه وارد ­شود؟
  • آیا پژوهش بومی برای پوشش نواقص مطالعه لازم است؟
 • سایر موارد مهم
  • آیا جوانب اخلاقی در نظر گرفته‌شده است؟
  • آیا از بیماران رضایت‌نامه گرفته‌شده است؟
  • آیا تضاد منافعی وجود داشته است؟
 • در این زمینه توصیه می‌شود مقاله «چگونه ژورنال کلاب را اداره کنیم؟» نوشته آقای دکتر رضا شریعت محرری و دکتر حسین اصل سلیمانی را مطالعه کنید. (اصل مقاله بر روی سایت گروه موجود است)

د) نتیجه‌گیری، به‌کارگیری و راهنمایی‌های آینده:

پیام نهایی نویسندگان "take-home message" را همراه با تفسیر خودتان از مطالعه را بیان کنید. ديدگاه خود را بيان كنيد و در مورد اينكه چرا اين مطالعه به نظر شما مهم و يا جالب بود توضيح دهيد. سپس از فرصت استفاده كرده و به جنبه‌های جدیدی که این تحقیق می‌تواند ایجاد کند بپردازید. آيا به نظر شما نتايج اين مطالعه می‌تواند منجر به تغيير در عملكرد باليني و يا انجام تحقيقات بيشتر در اين زمينه شود؟ اگر بله چگونه؟ در مورد مطالعات درماني، آيا جهت‌گیری‌های آينده ممكن است منجر به استفاده از اين دارو و يا روش درماني به‌عنوان خط اول درمان شود و يا از آن‌ها در كنار ساير رژیم‌های درماني استفاده شود؟ و يا منجر به تحقيقات جهت توليد داروهاي مشابه شود؟ جستجو در Pubmed و ساير منابع اطلاعاتي در خصوص بررسی‌های باليني مشابه و يا مشورت با افراد صاحب‌نظر می‌تواند پاسخ برخي از اين سؤال‌ها را در اختيار شما بگذارد.

ﻫ) توصیه‌ها:

 1. درانتخاب مقالات دقت كنيد. آیا مقاله‌ای که انتخاب کرده‌اید باعث ترغیب شما و یا دیگران به تغییر در فکر و عملکرد می‌شود؟ مطمئناً انتخاب موضوعات جذاب در نحوه ارزشيابي ارائه شما توسط حاضرين تأثیر دارد.
 2. موضوع مقاله خود را در فرصت مقتضي انتخاب نماييد (حداقل 4 تا 6 هفته قبل از زمان ارائه) و مناسب بودن موضوع و محتواي مقاله را با يكي از اساتيد كنترل كنيد و درصورت امکان از ایشان بخواهید در تحلیل نتایج در جلسه کامنت بدهند.
 3. مقاله انتخاب‌شده را در فرصت مناسب (حداقل دو هفته قبل از زمان ارائه) در سايت گروه براي مطالعه قبل از جلسه به اشتراك بگذاريد.
 4. ازPower point با اسلايدهاي ساده استفاده كنيد.
 5. بهتر است مقاله با كلمات و جملات خودتان بيان كنيد و نه جملات نويسندگان مقاله!
 6. با تنظیم تن صدا روی نکات کلیدی مقاله تأکید كنيد ودر انتها نتیجه‌گیری روشنی از مقاله بیان كنيد.
 7. مدیریتمناسب زمان بسيار مهم است. زمان پيشنهادي یک ارائه مناسب ژورنال به شرح زير است:

الف) زمینه‌هایانجام مطالعه (3 دقيقه)

ب) بيان يك مورد باليني فرضي و يا واقعي (يك اسلايد و به‌طور مختصر) (2 دقيقه)

پ) ارائه متدولوژی مطالعه و نتایج (10 دقيقه)

ت) نقدمقاله (10 دقيقه)

ث) نتیجه‌گیری،به‌کارگیریوراهنمایی‌های آینده (5 دقيقه)

 1. يكي از مهم‌ترین معيارهاي ارائه موفق شركت حاضرين در جلسه در بحث است. هميشه سؤال‌هایی را براي پرسيدن از افراد حاضر در جلسه آماده داشته باشيد.
 2. هميشه افراد در مورد مقاله‌ها نظرات متفاوتي دارند از انتقاد آن‌ها به آنچه در مقاله بیان‌شده ناراحت نشويد! توانایی شما در ارائه خوب مقاله و پاسخگویی مناسب به سؤال‌هایمطرح‌شده از طرف حاضرین می‌تواندمقدمه‌ای باشد برای ارائه‌های موفق شما در مجامع بزرگ‌تر و بین‌المللی.

 

 

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:

-

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

گزارش صبحگاهی

گزارش صبحگاهی

شنبه

1

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

کلاس درس دستیاری

(book review)

کلاس درس دستیاری

(book review)

یکشنبه

2

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

گزارش صبحگاهی

گزارش صبحگاهی

دوشنبه

3

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

(گراند راند)

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

کنفرانس مشترک رادیولوژی- جلسه ی معرفی کیس

کنفرانس مشترک رادیولوژی- جلسه ی معرفی کیس

سه شنبه

4

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

گزارش صبحگاهی

گزارش صبحکاهی

چهارشنبه

5

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

راند بالینی اتندینگ

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

پنج شنبه

6

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir