برنامه درسی کارورزی گروه کودکان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/11-8:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی: 1398-1397

ماه: مهر لغایت آذر ماه 98

گروه آموزشی: كودكان

دوره:

نام درس: كارورزي كودكان

شماره درس : 41111116

نام مسوول دوره: آقاي دكتر سيدناصرالدين مصطفوي

مکان برگزاری دوره: سالن کنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

شروع و پایان دوره: 98/7/1 لغايت 98/9/30

طول دوره: 3 ماه

آدرس دفتر گروه: مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

تلفن دفتر گروه: 03133868247

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه لغايت پنجشنبه 7 لغايت 14

Email: -

هدف کلی دوره:

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

98/7/4

تعهد به مسئولیت های حرفه ای

آقاي دكتر رحيمي

7/5-8/5

سالن کنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

 

 

 

2

98/7/4

تعهد به عمل بر اساس اطلاعات علمی، تعهد به کسب صلاحیت حرفه ای

خانم دكتر استكي

8/5-9/5

سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)

 

 

 

3

98/7/4

ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار     

آقاي دكتر شمس

9/5-10/5

سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)

 

 

 

4

98/7/11

تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود آقاي دكتر محمدي زاده 7/5-8/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)      
5

98/7/11

برخورد با كاهش سطح هوشياري آقاي دكتر قضاوي 8/5-9/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)      
6

98/7/11

برخورد با كودك مبتلا به تشنج آقاي دكتر نصيري 9/5-10/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)      
7

98/7/18

برخورد با علائم دستگاه تنفسي تحتاني حاد

(پنوموني، برونشيوليت، جسم خارجي و ...)

آقاي دكتر رئيسي 7/5-8/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)      
8

98/7/18

برخورد با علائم انسداد دستگاه تنفسي فوقاني

(كروپ، جسم خارجي)

آقاي دكتر كيوانفر 8/5-9/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)      
9

98/7/18

برخورد با مشكلات گوش

(اوتيت، مديا، اكسترن)

آقاي دكتر رحيمي 9/5-10/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)      
10

98/7/25

برخورد با ضايعات اگزمايي در كودكان خانم دكتر ابطحي 7/5-8/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)      
11

98/7/25

برخورد با علائم تنفسي حاد فوقاني در كودكان (سرماخوردگي، سينوزيت)

خانم دكتر عمادالاسلامي 8/5-9/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)      
12

98/7/25

برخورد با تب و تشنج در كودكان خانم دکتر موسویان 9/5-10/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)      
13

98/8/2

برخورد با حمله آسم در كودكان آقای دکتر سعدی نژاد 7/5-8/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)      
14 98/8/2 برخورد با آنافيلاكسي حاد در كودكان خانم دكتر مؤمن 8/5-9/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)      
15 98/8/2 برخورد با يبوست در كودكان آقاي دكتر نصري 9/5-10/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)      
16 98/8/9

برخورد با دل درد در كودكان

خانم دكتر فاموري 7/5-8/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)      
17 98/8/9 برخورد با عفوت هاي پوست و بافت نرم آقاي دكتر مصطفوي 8/5-9/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)   narm  
18

98/8/9

برخورد با چاقي براساس دستورالعمل هاي كشوري و كمبود ريز مغذي ها

آقاي دكتر خادميان

9/5-10/5

سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)

 

 

 

19 98/8/16 برخورد با اختلالات تكاملي در كودكان آقاي دكتر يقيني 7/5-8/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)      
20 98/8/16

برخورد با مشكلات شايع قلبي در كودكان

(درد قلب، طپش قلب، سوفل قلبي و سنكوپ)

آقاي دكتر احمدي 8/5-9/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)      
21 98/8/16 برخورد با تب بدون فوكوس در كودكان آقاي دكتر مصطفوي 9/5-10/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)   Tab  
22 98/8/23 برخورد با كم خوني در كودكان آقاي دكتر معافي 7/5-8/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)      
23 98/8/23 برخورد با زردي در كودكان آقاي دكتر صانعيان 8/5-9/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)      

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir