برنامه درسی کارورزی گروه کودکان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-9:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی: 1398-1397

ماه: فروردين لغايت خرداد 98

گروه آموزشی: كودكان

دوره:

نام درس: كارورزي كودكان

شماره درس : 41111116

نام مسوول دوره: آقاي دكتر سيدناصرالدين مصطفوي

مکان برگزاری دوره: كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

شروع و پایان دوره: 98/1/5 لغايت 98/3/31

طول دوره: 3 ماه

آدرس دفتر گروه: مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

تلفن دفتر گروه: 03133868247

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه لغايت پنجشنبه 7 لغايت 14

Email: -

هدف کلی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

98/1/22

تعهد به مسئولیت های حرفه ای

آقاي دكتر رحيمي

7/5-8/5

كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

 

 

 

2

98/1/22

تعهد به عمل بر اساس اطلاعات علمی، تعهد به کسب صلاحیت حرفه ای

خانم دكتر استكي

8/5-9/5

كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

 

 

 

3

98/1/22

ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار     

آقاي دكتر شمس

9/5-10/5

كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

 

 

 

4 98/1/29 تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود آقاي دكتر محمدي زاده 7/5-8/5 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
5 98/1/29 برخورد با كاهش سطح هوشياري آقاي دكتر قضاوي 8/5-9/5 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
6 98/1/29 برخورد با كودك مبتلا به تشنج آقاي دكتر نصيري 9/5-10/5 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
7 98/2/5

برخورد با علائم دستگاه تنفسي تحتاني حاد

(پنوموني، برونشيوليت، جسم خارجي و ...)

آقاي دكتر رئيسي 7/5-8/5 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
8 98/2/5

برخورد با علائم انسداد دستگاه تنفسي فوقاني

(كروپ، جسم خارجي)

آقاي دكتر كيوانفر 8/5-9/5 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
9 98/2/5

برخورد با مشكلات گوش

(اوتيت، مديا، اكسترن)

آقاي دكتر رحيمي 9/5-10/5 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
10 98/2/12 برخورد با ضايعات اگزمايي در كودكان خانم دكتر ابطحي 7/5-8/5 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
11 98/2/12

برخورد با علائم تنفسي حاد فوقاني در كودكان (سرماخوردگي، سينوزيت)

خانم دكتر عمادالاسلامي 8/5-9/5 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
12 98/2/12 برخورد با تب و تشنج در كودكان خانم دكتر موسويان 9/5-10/5 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
13 98/2/19 برخورد با حمله آسم در كودكان خانم دكتر مؤمن 7/5-8/5 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
14 98/2/19 برخورد با آنافيلاكسي حاد در كودكان خانم دكتر مؤمن 8/5-9/5 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
15 98/2/19 برخورد با يبوست در كودكان آقاي دكتر نصري 9/5-10/5 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
16 98/2/26

برخورد با دل درد در كودكان

خانم دكتر فاموري 7/5-8/5 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
17 98/2/26 برخورد با عفوت هاي پوست و بافت نرم آقاي دكتر مصطفوي 8/5-9/5 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
18

98/2/26

برخورد با چاقي براساس دستورالعمل هاي كشوري و كمبود ريز مغذي ها

آقاي دكتر خادميان

9/5-10/5

كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

 

 

 

19 98/3/2 برخورد با بي اشتهايي براساس دستوالعمل كشوري آقاي دكتر نصري 7/5-8/5 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
20 98/3/2 برخورد با اختلالات تكاملي در كودكان آقاي دكتر يقيني 8/5-9/5 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
21 98/3/2

برخورد با مشكلات شايع قلبي در كودكان

(درد قلب، طپش قلب، سوفل قلبي و سنكوپ)

آقاي دكتر احمدي 9/5-10/5 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
22 98/3/9 برخورد با تب بدون فوكوس در كودكان آقاي دكتر مصطفوي 7/5-8/5 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
23 98/3/9 برخورد با كم خوني در كودكان آقاي دكتر معافي 8/5-9/5 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
24 98/3/9 برخورد با زردي در كودكان آقاي دكتر صانعيان 9/5-10/5 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir