برنامه درسی کارورزی گروه کودکان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/26-12:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
برنامه كلاس هاي تئوري زمستان 1397
برنامه كلاس هاي تئوري پاييز 1397
برنامه كلاس هاي تئوري تابستان 1397
برنامه کلاس های تئوری بهار 1397
برنامه کلاس های تئوری زمستان 1396
برنامه کلاس های تئوری پاییز 1396
برنامه کلاس های تئوری تابستان 1396
برنامه کلاس های تئوری بهار 1396
طرح درس برخورد با هایپوناترمی و هیپرناترمی
طرح درس غربالگری هیپوتیروئیدی - PKU
طرح درس تب و علائم تنفسی مانا
طرح درس بررسی تکامل کودک سالم
طرح درس برخورد با کروپ - برونشیولیت - پنومونی
طرح درس غربالگری شنوایی، بینایی، ژنتیک کودک سالم
طرح درس بررسی رشد کودک سالم
طرح درس برخورد با اسهال حاد و ORT
طرح درس برخورد با دل درد در کودکان
طرح درس معرفی کودک سالم و معاینه کودک سالم
طرح درس برخورد با عفونت های ادراری
طرح درس برخورد با تب - تب و راش
طرح درس تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود
طرح درس مانا زیر 2 ماه
طرح درس برخورد با زردی در نوزادان
طرح درس برخورد با آنمی های میکروسیتیک و اختلالات انعقادی
طرح درس برخورد با اگزمای اتوپیک و حساسیت غذایی
طرح درس آسم در کودکان
طرح درس برخورد با تب و تشنج
طرح درس برخورد با لنگش در کودکان

طرح درس برخورد با عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی

(فارنژیت- سرماخوردگی)

طرح درس تعهد به مسئولیت های حرفه ای
طرح درس برخورد با عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی(اوتیت)
طرح درس بروسلوز
طرح درس برخورد با عفونت های پوست  و بافت نرم
طرح درس برخورد با کاهش سطح هوشیاری و تشنج در اورژانس
طرح درس تغذیه در کودک سالم
طرح درس علائم خطر مانا- اسهال مانا
طرح درس شناخت اپیدمیولوژی بیماری ها و مرگ و میر کودکان
طرح درس ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار
طرح درس تعهد به عمل بر اساس اطلاعات علمی، تعهد به کسب صلاحیت حرفه ای

 

 

نیمسال نام درس نظری عملی واحد
دوم کارورزی اطفال   * 12

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir