برنامه درسی کارورزی گروه کودکان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/09/30-7:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی: 1400-1399

ماه: دی لغایت اسفند ماه 99

گروه آموزشی: كودكان

دوره:

نام درس: كارورزي كودكان

شماره درس : 41111116

نام مسوول دوره: خانم دکتر منیرالسادات عمادالاسلامی

مکان برگزاری دوره: آموزش مجازی سامانه نوید

شروع و پایان دوره: 99/10/1 لغایت 1400/01/04

طول دوره: 3 ماه

آدرس دفتر گروه: مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

تلفن دفتر گروه: 03133868247

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه لغايت چهارشنبه 7 لغايت 14

Email: -

هدف کلی دوره:  آشنایی کارورزان با بیماری های مختلف کودکان

اهداف اختصاصی دوره: کارورز بخش کودکان با تمامی بیماری های کودکان آشنا و درمان های اولیه آن ها را بداند

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

-

تعهد به مسئولیت های حرفه ای

آقاي دكتر رحيمي

-

سامانه نوید آموزش مجازی

 

 

 

2

-

تعهد به عمل براساس اطلاعات علمی،تعهد به کسب صلاحیت حرفه ای

خانم دكتر استكي

-

سامانه نوید آموزش مجازی

 

 

 

3

-

ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار     

آقاي دكتر شمس

-

سامانه نوید آموزش مجازی

 

 

 

4

-

تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود آقاي دكترمحمدي زاده - سامانه نوید آموزش مجازی      
5

-

برخورد با كاهش سطح هوشياري آقاي دكتر قضاوي - سامانه نوید آموزش مجازی      
6

-

برخورد با كودك مبتلا به تشنج آقاي دكتر نصيري - سامانه نوید آموزش مجازی      
7

-

برخورد با علائم دستگاه تنفسي تحتاني حاد

(پنوموني، برونشيوليت، جسم خارجي و ...)

آقاي دكتر رئيسي - سامانه نوید آموزش مجازی      
8

-

برخورد با علائم انسداد دستگاه تنفسي فوقاني(كروپ، جسم خارجي)

آقاي دكتر كيوانفر - سامانه نوید آموزش مجازی      
9

-

برخورد با مشكلات گوش(اوتيت، مديا، اكسترن)

آقاي دكتر رحيمي - سامانه نوید آموزش مجازی      
10

-

برخورد با علائم تنفسي حاد فوقاني در كودكان (سرماخوردگي، سينوزيت)

خانم دكتر پورمقدس - سامانه نوید آموزش مجازی      
11

-

برخورد با تب و تشنج در كودكان خانم دکتر حسینی - سامانه نوید آموزش مجازی      
12

-

برخورد با حمله آسم در كودكان آقای دکتر سعدی نژاد - سامانه نوید آموزش مجازی      
13 - برخورد با آنافيلاكسي حاد در كودكان خانم دكتر مؤمن - سامانه نوید آموزش مجازی      
14 - برخورد با يبوست در كودكان آقاي دكتر نصري - سامانه نوید آموزش مجازی      
15 -

برخورد با دل درد در كودكان

خانم دكتر فاموري - سامانه نوید آموزش مجازی   dard  
16 - برخورد با عفوت هاي پوست و بافت نرم آقاي دكتر مصطفوي - سامانه نوید آموزش مجازی   narm  
17

-

برخورد با چاقي براساس دستورالعمل هاي كشوري و كمبود ريز مغذي ها

آقاي دكتر خادميان

-

سامانه نوید آموزش مجازی

 

 

 

18 - برخورد با اختلالات تكاملي در كودكان آقاي دكتر يقيني - سامانه نوید آموزش مجازی      
19 -

برخورد با مشكلات شايع قلبي در كودكان(درد قلب، طپش قلب، سوفل قلبي و سنكوپ)

آقاي دكتر احمدي - سامانه نوید آموزش مجازی      
20 - برخورد با تب بدون فوكوس در كودكان خانم دکتر پورمقدس - سامانه نوید آموزش مجازی   Tab  
21 - برخورد با كم خوني در كودكان آقاي دكتر معافي - سامانه نوید آموزش مجازی      
22 - برخورد با زردي در كودكان آقاي دكتر صانعيان - سامانه نوید آموزش مجازی      

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

منابع فرعی درس:

کلاس های تئوری که طبق جدول مذکور برگزار می شود

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                 بارم:  10 نمره

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)     آزمون KFP پایان دوره                                           بارم: 10 نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره: تمامی کارورزان موظف به شرکت در برنامه های گزارش صبحگاهی و سایر برنامه های آموزشی (ژورنال کلاب روزهای دوشنبه) روزهای زوج از ساعت 8 لغایت 9 صبح و روزهای یکشنبه جلسات case presention به صورت مجازی می باشند.

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

در صورت غیبت غیرموجه فراگیر، بخش مربوطه تکرار می شود

                   
 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

معاینه فیزیکی بیماران- گرفتن شرح حال- order نویسی- شرکت در راند صبحگاهی دستیاران- نوشتن مشاوره با سایر بخش ها و پی گیری انجام مشاوره های درون بخشی و آزمایشات بیماران

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

معاینه فیزیکی بیماران- گرفتن شرح حال- order نویسی- شرکت در راند صبحگاهی دستیاران- نوشتن مشاوره با سایر بخش ها و پی گیری انجام مشاوره های درون بخشی و آزمایشات بیماران

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه :

گرفتن شرح حال از بیماران مراجعه کننده- معاینه بیمار   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

معاینه فیزیکی بیماران- گرفتن شرح حال- order نویسی- شرکت در راند صبحگاهی دستیاران- نوشتن مشاوره با سایر بخش ها و پی گیری انجام مشاوره های درون بخشی و آزمایشات بیماران

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل:

کارورزان بخش کودکان در اتاق عمل حضور ندارند.

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

فراگیران موظف به حضور در برنامه گزارش صبحگاهی و ارائه برنامه طبق برنامه تنظیمی گروه به صورت مجازی می باشند

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها:

کارورزان موظف به ارائه کنفرانس طبق عناوین اعلامی از طرف اتند بخش می باشند.

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

شرکت در جلسات ژورنال کلاب روزهای دوشنبه هر هفته به صورت مجازی

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی:

کارورزان جهت آموزش عملی کارگاه احیا نوزاد یک روز و کارگاه احیا کودک دو روز در طول دوره در مرکز مهارت های بالینی حضور می یابند که به دلیل کرونا فعلاً کارگاه برگزار نمی گردد.

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

تحویل بخش

-

راند بخش

راند بخش

راند بخش

گزارش صبحگاهی

order نویسی

-

شنبه

1

تحویل بخش

-

راند بخش

راند بخش

راند بخش

Case presention

order نویسی

-

یکشنبه

2

تحویل بخش

-

راند بخش

راند بخش

راند بخش

گزارش صبحگاهی

order نویسی

-

دوشنبه

3

تحویل بخش

-

راند بخش

راند بخش

راند بخش

راند بخش

order نویسی

-

سه شنبه

4

تحویل بخش

-

راند بخش

راند بخش

راند بخش

گزارش صبحگاهی

order نویسی

-

چهارشنبه

5

تحویل بخش

-

راند بخش

راند بخش

راند بخش

order نویسی

order نویسی

-

پنج شنبه

6

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir