برنامه درسی کارورزی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/01/17-7:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

 

 

سال تحصیلی: 99-98

ماه:مهر ماه

گروه آموزشی:قلب و عروق

دوره:کارورزی

نام درس: قلب و عروق دوره  کارورزی

شماره درس :41137101

نام مسوول دوره:دکتر زهرا تیموری جروکانی

مکان برگزاری دوره:بیمارستان شهید چمران-بیمارستان نور و علی اصغر(ع)

شروع و پایان دوره:98/12/1 الی 99/1/4

طول دوره:یک ماه

آدرس دفتر گروه:بیمارستان شهید چمران

تلفن دفتر گروه:  32611406

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 8 تا 14

Email: Heart@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره:تشخیص و درمان بیماری های قلبی و عروقی و اشنایی با اوژانسهای قلب و عروق و درمان آنها

اهداف اختصاصی دوره:

1.شرح حال گیری و معاینه فیزیکی در بیماران قلبی را تشریح و انجام دهد.

2.اجزاء ECG نرمال را بتواند تفسیر کند.

3.یافته های ECG غیر طبیعی را طبق طرح درس بتواند شرح دهد و ECG غیرطبیعی را تفسیر کند.

4.آریتمی های شایع در ERCG را تشخیص دهد (براساس طرح درس)

5.نحوه ی برخورد با بیمار مبتلا به CP در اورژانس را بیان کند. و انواع علل CP را براساس رح حال، معاینه فیزیکی و ECG و CXR افتراق دهد.

6.نحوه ی برخورد با بیمار مبتلا به ادم ریه در اورژانس قلب را شرح دهد و Order بیمار مبتلا به ادم حاد ریه را بنویسید.

7.انواع ACS را طبقه بندی کند و نحوه ی برخورد با بیمار مبتلا به STEMI در Non STEMI و NSI را شرح دهد و Order این بیماران در اورژانس را به تفکیک بتواند بنویسید و تفاوت های Plan درمانی را شرح دهد.

8.انواع آریتمی های شایع (براساس طرح درس) را در ECG تشخیص دهد و تاکی آریتمی فوق بطنی را از بطنی افتراق دهد.

9.اصول CPR را بداند.

تفاوت Basic Life Support و Advanced Life Support را تشخیص دهد و داروهای مورد استفاده در حین احیاء قلبی ریوی را با دوز مناسب و زمان تجویز بداند.

10.نحوه ی برخورد با بیمار مبتلا به فشار خون و انواع فشار خون را شرح دهد و اقدام تشخیصی درمانی و داروهای خط اول و دوم فشار خون براساس گروه های خاص را با دوز مناسب بتواند بیان کند.

11.برخورد با بیمار سنکوپ را بیان کند و تشخیص های افتراقی و نکات مهم افتراق در شرح حال، معاینه فیزیکی، پاراکلینیک را شرح دهد.

نحوه ی برخورد با تاکی آریتمی ها و برادی آریتمی ها را در اورژانس بیان کند و دوز داروهای مورد استفاده و اندیکاسیون تجویز آن ها را در اورژانس در غالب Order بنویسد.

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

7/1

normal ECG

دکتر صفری(چمران)

14-12:30

سالن صبحگاهی مرکز

normal ECG

 

 

2

7/3

Chest pain

دکتر جلالی(چمران)

14-12:30

سالن صبحگاهی مرکز

chest pain

 

 

3

7/8

Abnormal ECG

دکتر میربد(خورشید)

14-12:30

سالن صبحگاهی مرکز

Abnormal ECG

 

 

4

7/10

HF

دکتر رحیمی نام(چمران)

14-12:30

سالن صبحگاهی مرکز

HF

 

 

5

7/15

HTN

دکتر بهداد(چمران)

14-12:30

سالن صبحگاهی مرکز

HTN    

6

7/17

CPR

دکتر رحیمی(چمران)

14-12:30

سالن صبحگاهی مرکز

CPR    

7

7/22

آریتمی و درمان

دکتر محمدی(چمران)

14-12:30

سالن صبحگاهی مرکز

آریتمی

درمان

   

جدول مهارت های عملی ضروری

 

 

ردیف

 

توانستنیها

حداقل تعداد مشاهده

حداقل تعداد اجرای زیر نظر

حداقل تعداد مستقل

1

گرفتن شرح حال ومعاینه برای بیمار قلبی در حیطه های ایسکمی، نارسایی قلب، آریتمی، آمبولی  ریه و دایسکشن ائورت وHTN

10

10

20

2

در خواست پاراکلینیک مناسب برای بیمار قلبی در حیطه های ایسکمی، نارسایی قلب، آریتمی، آمبولی  ریه و دایسکشن ائورت وHTN

10

10

20

3

نحوه ی گرفتن الکتروکاردیوگرافی

10

10

10

4

تفسیر الکتروکاردیوگرافی نرمال

10

10

10

5

تفسیر الکتروکاردیوگرافی غیر نرمال

20

20

20

6

تشخیص و تفسیر آریتمی های شایع

10

10

10

7

ارتباط تغییرات الکتروکاردیوگرافی با اختلالات الکترولیتی و داوهای شایع

10

10

10

8

نحوه ی صحیح اندازه گیری فشارخون اندام فوقانی و تحتانی

10

10

20

9

چک پالس پارادوکس

5

5

5

10

محاسبه pulse pressure

10

10

10

11

اندازه گیری JVP

10

10

20

12

تکنیک صحیح معاینه فیزیکی قلب

5

5

20

13

سمع صداها و سوفل های قلبی

10

10

20

14

مانور های سمع سوفل ها

10

10

20

15

تکنیک صحیح معاینه فیزیکی ریه

10

10

20

16

لمس نبض های محیطی و کاروتید

10

10

20

17

تشخیص درد قلبی از غیر قلبی، علل و  انواع آن

20

20

20

18

تفسیر CXR  نرمال

10

10

10

19

یافته های مهم اختلالات قلبی در CXR

10

10

10

20

تفسیر تستهای بررسی سیستم انعقادی

10

10

10

21

تفسیر Lipid Profile

10

10

10

22

دانستن علل افزایش تروپونینd-dimer,   و اندیکاسیون درخواست انها

10

10

10

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1- Kasper DL, et al. Cecil Essentials of Medicine/9 th edition / W.B.Saunders /2015Chapters : 6-7-9-10
2- Braunwald Eugene, et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine/19 th edition/McGrawHill/ 2015
Following chapters:1 – Physical examination  2- Heart failure  3- Hypertensive Vascular Disease  4- Ischemic Heart Disease 5- Unstable Angina and Non-ST elevation myocardial infarction 6–ST–Segment elevation myocardial infarction 7 – Syncope

منابع فرعی درس:

1.braunwald text book of cardiology 11th edition 2019

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)   : 5 نمره

ب) انجام وظایف محوله مانند تفسیر نوار قلب در پایان دوره: 3 نمره

ج) پايان دوره (کتبی و عملی)   12 نمره 

برگزاری قسمتی از آزمون آخر ماه کارورزان به شیوه نوین استدلال بالینی مثل KF-CRP-Puzzle-PMP به میزان 4 نمره از 12 نمره

                                                                                                                                    بارم:20 نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 1. حضور در بيمارستان چمران از ساعت 7 صبح لغايت14  بعدازظهر و در بیمارستان خورشید و الزهرا از ساعت 7 صبح لغایت 14:30 بعدازظهر می باشد.
 2.  قبل از ترک بیمارستان بیماران  باید به اینترن شیفت بعد تحویل داده شود.
 3. پوشيدن روپوش سفيد تميز و مرتب وداشتن ظاهري آراسته در حد شئوونات پزشكي
 4. نصب كارت شناسايي در كليه ساعات حضور در بيمارستان
 5. حفظ و رعايت شئونات شرعي ، اخلاقي و پزشكي در كليه ساعات حضور در بيمارستان و رعايت ضوابط و قوانين شغلي و اداري
 6. جابه جايي در برنامه ي كشيك ممكن نيست ، مگر در موارد اضطراری با اطلاع قبلي وحداقل 48 ساعت قبل به شرط تعيين جانشين ترك كشيك جز در موارد اضطراري و با كسب اجازه از پزشك يا دستيارارشد كشيك مطلقا"ممنوع است .
  در دسترس نبودن اینترن در ساعات کشیک به منزله ترک شیفت میباشد و برابر مقررات با ان برخورد خواهد شد.
  خرید و فروش کشیک تخلف محسوب شده و شدید برخورد خواهد شد .
  تعداد مرخصی حداکثر دو روز در ماه با تعیین جایگزین و موافقت دستیار ارشد آموزشی و پزشک یا دستیار بخش مربوطه میباشد.
  خروج از بيمارستان در اوقات عادي با استفاده از مرخصي ساعتي و با موافقت پزشك يا دستيار مستقيم و پزشك يا دستيار مسوول آموزش كارورزان مقدوراست .

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

بیش ازیک غیبت غیر مجاز برابر با گذراندن مجدد دوره می باشد

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

ساعت حضور از 7 صبح تا 14 بعداز ظهردر بیمارستان چمران و تا 14:30 بعداز ظهر در بیمارستان خورشید و الزهرا جهت راند صبح میباشد.

ویزیت اولیه ییماران و ثبت شرح حال و علائم حیاتی  دقیق و معرفی بیماران به دستیار و پیگیری بیماران  به عهده کارورزان میباشد.کارورزان تحت نظارت رزیدنت ارشد موظف به  یادگیری تفسیر پاراکلینیک بیمار و ثبت دستورات حین بستری بیمار هستند.

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

ویزیت اولیه ییماران و ثبت شرح حال و علائم حیاتی  دقیق و معرفی بیماران به دستیار و پیگیری بیماران  به عهده کارورزان میباشد.کارورزان تحت نظارت رزیدنت ارشد موظف به  یادگیری تفسیر پاراکلینیک بیمار و ثبت دستورات حین بستری بیمار هستند.

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 لازم است کارورزان قبل از استاد بیمراان را ویزیت نمایند. حداقل 5 روز شرکت در درمانگاه الزامی است.

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

ویزیت اولیه ییماران و ثبت شرح حال و علائم حیاتی  دقیق و معرفی بیماران به دستیار و پیگیری بیماران  به عهده کارورزان میباشد.کارورزان تحت نظارت رزیدنت ارشد موظف به  یادگیری تفسیر پاراکلینیک بیمار و ثبت دستورات حین بستری بیمار هستند.

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

ندارد

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 • معرفی بیمار در گزارش صبحگاهی ، تفسیر ECG-CXR با نظارت دستیار ارشد کشیک به عهده کارورز می باشد  و اینترنهای کشیک موظف هستند قبل از شروع گزارش صبحگاهی همراه با مدارک وپرونده و اخرین ازمایشات بیمار در سالن فروغی ابری حاضر شوند و در پایان برنامه پرونده را به بخش و مدارک بیمار را به وی تحویل دهند.
 • حضور کلیه کارورزان در زمان تحویل کشیک در اورزانس و درساعات کشیک در بیمارستان الزامی است و تمامی اینترنهای کشیک در شروع کشیک موظف هستند خودشان را به رزیدنت سال 2و3 معرفی کنند، و تقسیم بندی برای استراحت با نظر دستیاران کشیک انجام خواهد شد .در هر زمان حداقل 2 نفر اینترن باید در اورزانس حضور داشته باشند.
 •  کلیه کارورزان کشیک باید در راند آموزشی دستیار ارشد کشیک حضور یابند
 • حضور کلیه کارورزان به جزء کارورزان اورژانس در گزارش صبحگاهی الزامی است
 • اینترنهای کشیک در روز اخر ماه در صورت برگزاری گزارش صبحگاهی در صبح روز بعد، موظف به ارائه  گزارش صبحگاهی هستند و بعد از اتمام جلسه بیمارستان را ترک خواهند کرد

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

شرکت کلیه کارورزان به جز کارورزان اورژانس در کنفرانسهای روز دوشنبه الزامی است.

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

کارورزان می تواندد در صورت تمایل در ژورنال کلاب روزهای یکشنبه شرکت کنند. شرکت کارورزان مستلزم اجازه از دستیار و استاد تحت نظارت است.

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

ندارد.

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

کلاس تئوری

کلاس تئوری

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

شنبه

1

کلاس تئوری

کلاس تئوری

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

یکشنبه

2

کلاس تئوری

کلاس تئوری

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

دوشنبه

3

کلاس تئوری

کلاس تئوری

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

سه شنبه

4

کلاس تئوری

کلاس تئوری

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

چهارشنبه

5

راند-درمانگاه راند-درمانگاه راند-درمانگاه راند-درمانگاه راند-درمانگاه راند-درمانگاه راند-درمانگاه   پنج شنبه 6
 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir