برنامه درسی کارورزی گروه زنان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-7:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی: 99-98

 

گروه آموزشی: زنان و مامايي

دوره: ---

نام درس: كارورزي زنان و مامايي

شماره درس :41119113

نام مسوول دوره: خانم دكتر مريم هاشمي

مکان برگزاری دوره: بيمارستان شهيد بهشتي

شروع و پایان دوره: دوره دو ماهه

طول دوره: دو ماه

آدرس دفتر گروه: بيمارستان الزهرا - دفتر گروه زنان و مامايي

تلفن دفتر گروه: 36201993

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: روزهاي اداري از ساعت 8 الي 14

Email:

هدف کلی دوره: آشنايي با بيماريهاي زنان و مامايي

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

فروردين و ارديبهشت 98

دروس نظري كارورزان زنان ومامايي اساتيد گروه زنان و مامايي 8-11 صبح بيمارستان شهيد بهشتي طرح درس    
2

خرداد و تير 98

دروس نظري كارورزان زنان ومامايي اساتيد گروه زنان و مامايي 10-13 صبح بيمارستان شهيد بهشتي و الزهرا طرح درس    
3

مرداد و شهريور 98

دروس نظري كارورزان زنان ومامايي اساتيد گروه زنان و مامايي 8-13 بيمارستان شهيد بهشتي و الزهرا طرح درس    
4

مهر و آبان 98

دروس نظري كارورزان زنان ومامايي اساتيد گروه زنان و مامايي 8-13 بيمارستان الزهرا طرح درس    
5 آذر و دي 98 دروس نظري كارورزان زنان ومامايي اساتيد گروه زنان و مامايي 8-13 بيمارستان الزهرا طرح درس    
6 بهمن و اسفند 98 دروس نظري كارورزان زنان ومامايي اساتيد گروه زنان و مامايي 8-13 بيمارستان الزهرا طرح درس    
7 خرداد و تير 99 دروس نظري كارورزان زنان ومامايي اساتيد گروه زنان و مامايي     در واتساپ برگزار گرديد    
8

مرداد و شهريور 99

دروس نظري كارورزان زنان ومامايي اساتيد گروه زنان و مامايي     در واتساپ برگزار گرديد    

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره) : در پايان هر ماه توسط اساتيد و دستياران مربوطه                                  بارم:  14 نمره

 

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)  : در پايان دوره دو ماهه توسط اساتيد و دستياران مربوطه                          بارم:  14 نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

 

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

 

 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

 

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

 

كلاس درس تئوري

كلاس درس تئوري

 

 

 

 

شنبه

1

 

كلاس درس تئوري

كلاس درس تئوري

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

كلاس درس تئوري

كلاس درس تئوري

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

كلاس درس تئوري

كلاس درس تئوري

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

كلاس درس تئوري

كلاس درس تئوري

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir