برنامه درسی کارورزی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/22-11:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع طرح دوره نظري واحد
تروما 1و2 * 8
سوختگي 1و2 * 8
شكم حاد 1و2 * 8
توده ها و بيماريهاي شايع breast * 8
مديريت اختلالات آب و الكتروليت در بيماران جراحي * 8
بيماريهاي شايع آنوركتال * 8
پانسمان ها و انواع نخ هاي جراحي * 8
اورژانس هاي جراحي اطفال * 8
اورژانس هاي جراحي عروق * 8

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir