برنامه درسی کارورزی پزشک خانواده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/12/04-7:23
Printer-friendly versionPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی:99-1400

ماه: اسفند 99

گروه آموزشی:پزشکی اجتماعی

دوره: کارورزی 

نام درس: کارورزی پزشک خانواده

شماره درس :41136111

نام مسئول دوره: دکتر زهرا امینی

مکان برگزاری دوره: مراکز جامع سلامت شهری

شروع و پایان دوره: چرخش های یک ماهه

طول دوره: یک ماه

آدرس دفتر گروه: دانشکده پزشکی، ساختمان پزشکی اجتماعی

تلفن دفتر گروه: 37928110

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه 12-10

Email: zahraamini63@gmail.com

هدف کلی دوره:

کسب مهارتهای شناختی، عاطفی و روانی حرکتی در مدیریت بیماری های شایع سرپایی

اهداف اختصاصی دوره:

  • نحوه ارزیابی خطر و اصول مراقبت مشکلات سرپایی شایع (از جمله دیابت، هایپرتنشن، آنمی، افسردگی و اضطراب، عفونت ادراری، عفونتهای تنفسی، مشکلات گوارشی، کمردرد، سردرد) را بیان کند.
  • عوارض جانبی و تداخلات دارویی مهم را در گروه های سنی(سالمندان، اطفال) و بیماریها (نارسایی کلیوی، نارسایی کبدی و ...) و شرایط مختلف (بارداری، شیردهی و ...) مثال بزند
  • اندیکاسیون های ارجاع و نحوه ارجاع به سطوح بالاتر درمانی را در مشکلات شایع کودکان و بزرگسالان نام ببرد
  • مراجعین را بر اساس دستورالعملهای کشوری بطور مستقل و جامع، مراقبت کند.
  • برنامه پیگیری مناسب برای بیماری موردنظر طراحی نماید.
  • به بیماران و خانواده آنها در ارتباط با بیماری، مصرف صحیح دارو، اصلاح سبک زندگی، بازتوانی اولیه و پیگیری به موقع،  بطور صحیح آموزش دهد.
  • خدمات غربالگری و پیشگیری از بیماری ها را در سطح فرد بطور مستقل انجام دهد.
  • به تنهایی موارد ارزیابی شده و یافته های مرتبط با بیمار را بطورکامل در سامانه سیب ثبت کند.
  • در مواقع لزوم، بیمار را به درستی به سطوح بالاتر ارجاع دهد

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1 2 اسفند معرفی دوره دکتر زهرا امینی 8-8:30 سامانه Big Blue Buttom - -  

2

2 اسفند

 

اصول مصاحبه درمانگاهی

دکتر آناهیتا بابک

11-12

سامانه Big Blue Buttom

طرح درس 

اسلاید 

 

3 2 اسفند  اصول کلی  نسخه نویسی دکتر رویا طالبان 10-11 سامانه Big Blue Buttom

 

طرح درس 

 

اسلاید

 
4 12 اسفند تشخیص و درمان هایپرتانسیون دکتر شمسایی 11-13 سامانه Big Blue Buttom

 

طرح درس 

اسلاید 

 
5 3 اسفند تشخیص و درمان سوءهاضمه دکتر فاطمی 15-17 سامانه Big Blue Buttom طرح درس اسلاید  
6 6 اسفند

 تشخیص و درمان

Abnormal uterine bleeding

دکتر رجالی 8-10 سامانه Big Blue Buttom

طرح درس

اسلاید 

 
7

5 اسفند

تشخیص و درمان دیابت دکتر شمسایی  11-13 سامانه Big Blue Buttom

طرح درس 

اسلاید 

 
8 9 اسفند تشخیص و درمان هایپو تیروئیدی دکتر فاطمی 15-17 سامانه Big Blue Buttom طرح درس اسلاید  
9 10 اسفند تشخیص و درمان کبد چرب دکتر سنبلستان 16-18 سامانه Big Blue Buttom    
10 17 اسفند تشخیص و درمان اضطراب دکتر فاطمی 15-17 سامانه Big Blue Buttom طرح درس اسلابد  
11 13 اسفند تشخیص و درمان افسردگی دکتر فاطمی 15-17 سامانه Big Blue Buttom طرح درس    

12

20 اسفند

تشخیص و درمان کیست های تخمدانی و توده های لگنی

دکتر رجالی

8-10

سامانه Big Blue Buttom

 

طرح درس

اسلاید 

13 4 اسفند  تفسیر اسپیرومتری دکتر علیرضا صفاییان 12-14 سامانه Big Blue Buttom طرح درس  اسلاید  
14 2 اسفند تشخیص و درمان کووید 19 دکتر براتی 8:30-10 سامانه Big Blue Buttom طرح درس  اسلاید   
15 سامانه نوید رویکرد به بیماران با سرگیجه دکتر نگاه توکلی فرد - سامانه نوید طرح درس سرگیجه اسلاید سرگیجه -
16 سامانه نوید کمردرد، استئوآرتریت دکتر زهرا امینی - سامانه نوید

طرح درس 1 

طرح درس 2

اسلاید   
17 سامانه نوید رویکرد به آنمی دکتر شمسایی - سامانه نوید طرح درس آنمی اسلاید آنمی  
18 سامانه نوید رویکرد به عفونت ادراری دکتر حکمیان فر - سامانه نوید طرح درس عفونت ادراری اسلاید عفونت ادراری  
19 سامانه نوید مراقبت مادر باردار دکتر معتمدی - سامانه نوید طرح درس دستورالعمل مادر باردار اسلاید دستورالعمل مادر باردار  
20 سامانه نوید دستورالعمل استئوپروز دکتر محمودیان - سامانه نوید طرح درس استئوپروز اسلاید استئوپروز  
21 سامانه نوید رویکرد به چاقی دکتر بابک - سامانه نوید طرح درس اسلاید  
22 سامانه نوید رویکرد به پنومونی دکتر حکمیان فر - سامانه نوید طرح درس پنومونی اسلاید پنومونی  
23 14 اسفند تشخیص و درمان واژینیت و سرویسیت دکتر رجالی 8-9:30 سامانه Big Blue Buttom طرح درس -  
24 14 اسفند غربالگری سرطان های شایع دکتر موحدی 10-12 سامانه Big Blue Buttom      
25 23 اسفند تشخیص و درمان آسم دکتر فاطمی 15-17 سامانه Big Blue Buttom      

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

مشاهده

اجرای زیر نظر

اجرای مستقل

1

مصاحبه

 

 

*

2

معاینه

 

 

*

3

درخواست منطقی پاراکلینیک

 

*

 

4 تجویز منطقی دارو   *  

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 - مجموعه راهنماهای بالینی مورد استفاده در نظام سلامت(کتاب راهنماهای بالینی ایران و ...)

منابع فرعی درس:

  1.  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir