برنامه درسی کارورزی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/03/31-10:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 موضوع

لاینهای ترمیمی کارورزان سال 1399
برنامه کارورزی جدید(96 به بعد)

 

*برنامه کارورزی با توجه به تغییر روتیشن های جدید در قالب 18 ماهه به شرح جدول قرار داده شده در لینک بالا می باشد و تغییر در آن بعد از قرعه کشی امکان پذیر نمی باشد و برخی از چرخش ها بنا به بررسی آمار،در جهت ایجاد توازن و عدم اختلال در بخش ها توسط آموزش تغییر خواهد یافت.لازم به ذکر است درخواست مرخصی می بایست حداقل 2 ماه قبل از شروع بخش جهت بررسی به آموزش دانشکده تحویل داده شود.

 

لیست ارائه دروس دوره کارورزی
بخش ها طول دوره تعداد واحد
اطفال 3ماه 12
داخلی 3ماه 12
جراحی 2ماه 8
زنان 2ماه 8
روانپزشکی 1ماه 4
قلب 1ماه 4
بهداشت 1ماه 4
طب اورژانس 1ماه 4
مسمومین 1ماه 4

درمانگاه

1ماه 4
ارتوپدی 15روز 2
ENT 15روز 2
اعصاب 15روز 2
پوست 15روز 2

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir