برنامه درسی کارورزان گروه داخلی

تاریخ ایجاد جمعه,1398/12/23-10:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی:زمستان 1398

 

گروه آموزشی:داخلی

دوره:

نام درس:داخلی

شماره درس :

نام مسوول دوره:دکتر فیروزه معین زاده

مکان برگزاری دوره: کلاس 13 دانشکده پزشکی

شروع و پایان دوره:دی ماه 1398 لغایت اسفند ماه 1398

طول دوره:3 ماه

آدرس دفتر گروه:

تلفن دفتر گروه:

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:

Email:f_moinzade@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره:آشنایی کارورزان در گروه داخلی با اصول و نحوه درمان بیماریهای داخلی

اهداف اختصاصی دوره:آموزش نحوه برخورد با علایم، تشخیص و درمان بیماریهای داخلی

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

 

5/10/98

جلسه ی توجیهی

دکتر معین زاده

8-9

 

2

4

.

 

98/10/5

اوردر نویسی در اورژانس و بخشهای بستری

دکتر شیرزادی

9/15-10/15

 

2

4

.

 

98/10/5

مراقبتهای بهداشتی

دکتر مشکاتی

10/30-11/30

 

2

4

.

 

98/10/12

ترانسفیوژن

دکتر درخشنده

8-9

 

2

4

.

  98/10/19 آرتروز دکتر متقی 9/15-10/15        
  98/10/19 اختلال کلسیم ویتامین D دکتر حیدرپور 10/30-11/30        
  98/10/19 اخلاق حرفه ای دکتر شهیدی 11/45-12/45        
  98/10/26 استئوپروز دکتر فاطمی 8-9        
  98/10/26 سنگ کلیه دکتر عطاپور 9/15-10/15        
  98/10/26 درمان DKA دکتر مقصودی 10/30-11/30        
  98/10/26 شوک و سپسیس دکتر قادری 11/45-12/45        
  98/11/3 نومونی دکتر سلطانی نژاد 8-9        
  98/11/3 نسخه نویسی در داخلی دکتر پورعجم 9/15-10/15        
  98/11/3 درمان فشار خون بالا دکتر صیرفیان 10/30-11/30        
  98/11/3 اورژانس اختلالات الکترولیتی دکتر سلماسی 11/45-12/45        
  98/11/17 آسم دکتر سامی 8-9        
  98/11/17 نارسایی حاد و مزمن کلیه دکتر وحدت 9/15-10/15        
  98/11/17 هایپرلیپیدمی دکتر کریمی فر 10/30-11/30        
  98/11/24 اخلاق حرفه ای دکتر گلشنی 8-9        
  98/11/24 عفونت ادراری دکتر طاهری 9/15-10/15        
  98/11/24 خونریزی گوارشی و... دکتر امامی 10/30-11/30        
  98/12/1 پلورال افیوژن دکتر صادقی 8-9        
  98/12/1 عود بیماری التهابی روده دکتر توکلی 9/15-10/15        
  98/12/1 اختلالات صفراوی دکتر شواخی 10/30-11/30        
  98/12/1 اخلاق حرفه ای دکتر معین زاده 11/45-12/45        
  98/12/8 عوارض سیروز دکتر کلانتری 8-9        
  98/12/8 دیابت 1 دکتر سجاد 9/15-10/15        
  98/12/8 کمردرد دکنر کریمی فر 10/30-11/30        
  98/12/8 غربالگری کانسر دکتر صادقی 11/45-12/45        
  98/12/15 تشخیص و درمان آنمی ها دکتر شریفی 8-9        
  98/12/15 دیابت 2 دکتر سجاد 9/15-10/15        
  98/12/15 اختلالات تیروئید دکتر صالحی دوست 10/30-11/30        
  98/12/15 COPD دکتر نادری 11/45-12/45        

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

گرفتن نمونه خون شریانی

 

 

 

  گرفتن نمونه خون وریدی      
  نمونه ی کشت خون      
  گرفتن IV line      
  گلوکومتری      

 

لام خون محیطی

 

 

 

  لام خلط      
  ته نشست ادراری      
  تعبیه ی لوله معده      
  سوند ادراری      
  پالس اکسی متری      
  آسپیراسیون مایع آسیت      

 

آسپیراسیون مایع پلور

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) کتاب هاریسون آخرین چاپ

کتاب سیسیل /اخرین چاپ

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...): uptodate آخرین ورژن

 

 

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)          نمرات درون بخشی، شرکت در مورنینگ ریپورت، شرکت در کلاسهای درس، تکمیل کارپوشه                                                                                         بارم:8 نمره                                                                                            

 

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)   

1- امتحان کتبی                      بارم:8 نمره

 2- ارزیابی کاربردی                 بارم :  4نمره                                                                                                       

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

قوانین و مقررات آموزشی دوره: 1- حضور به موقع در بخش و انجام امور محوله: مشخص شدن پروتکل امور مربوطه در روز اول ورود به بخش از استاد و رزیدنت

2- در صورت نیاز به مرخصی، هر کارورز تنها در هر دوره ی دو هفته ای می تواند یک روز مرخصی بگیرد که باید با تعیین جانشین در کارپوشه ی الکترونیک مراتب به اطلاع استاد رسانده شده و پس از تایید استاد به مرخصی برود. بدیهی است در صورت عدم تعیین جانشین مرخصی به عنوان غیبت محسوب شده و تخلف انضباطی محسوب می شود.

3- در صورت ثبت غیبت توسط استاد در مورد حضور کارورز در بخش، تخلف انضباطی به حساب می آید.

4- حضور در کشیک ها بصورت منظم و برنامه ریزی شده و انجام امور محوله: خرید و فروش کشیک به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و در صورت مشاهده ی حتی یک مورد به کمیته ی انضباطی دانشگاه ارجاع داده خواهد شد. جابجایی کشیک ها بصورت کاملا محدود و با تعیین جانشین و ثبت در کارپوشه ی الکترونیک امکان پذیر است.

5-شرکت در کلاسهای تئوری برنامه ریزی شده. در صورت غیبت بیش از 17/4 کلاسها، درس حذف خواهد شد. میزان کسر نمره بابت غیبتها بر اساس جداول مربوطه تعیین می شود.

6- شرکت و ارائه ی موارد در گزارش های صبحگاهی: تمام کارورزان کشیک موظف هستند در صبح روز کشیک در برنامه ی گزارش صبحگاهی شرکت کنند و به ارائه ی بیمار به همراهی دستیاران بپردازند. عدم حضور کارورز کشیک در صبح روز بعد جهت ارائه ی گزارش صبحگاهی تخلف انضباطی محسوب می شود. هر کارورز موظف به ثبت مورد ارائه کرده ی خود در کارپوشه ی الکترونیک می باشد.

7- شرکت در ژورنال کلابهای هر گروه: در گروههایی که وظیفه ی ارایه ی مقاله به عهده ی کارورزان نیز می باشد کارورز موظف است در جلسات شرکت کند و صفحه ی اول مقاله ی ارائه شده ی خود را در کارپوشه ی الکترونیک خود وارد کند.

8- پایش عملکرد کارورزان از طریق دستیاران در بخش و در کشیک انجام می شود( از آذرماه به صورت الکترونیکی) و نظرات دستیاران برای ارزیابی ها مورد استناد قرار می گیرد.

9- کارورزان موظف به انجام آموزش آبشاری به کارآموزان می باشند و بایستی به صورت مداوم و با هماهنگی دستیار و استاد به امر آموزش بپردازند.

10-حضور در درمانگاهها و ویزیت بیماران زیر نظر اساتید و دستیاران

 

 

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

کسر نمره از نمرات مربوطه

2-ترتیب اثر دادن نمرات منفی در کل نمره ی محاسبه شده

3-کشیک اضافه و کسب گواهی مربوطه

4- معرفی افراد متخطی به کمیته ی اخلاق گروه داخلی یا دانشگاه بر حسب مورد

5-تجدید دوره در صورت تخطی از امور محوله با صلاحدید مسئول درس و مدیر گروه داخلی

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

نوشتن برگه ی سیر بیماری

2- در صورت حضور کارآموز، نظارت بر نوشتن برگه ی سیر بیماری کارآموزان و تایید آنها

3- گرفتن شرح حال از بیماران جدید

4- نوشتن دستورات دارویی در برگه ی پرونده قبل از حضور دستیار

5- راند آموزشی با دستیار واصلاح موارد ثبت شده

6- راند آموزشی با استاد و اصلاح دستورات دارویی

7-آموزش به کارآموزان بر اساس برنامه ی از پیش تعیین شده

8- نوشتن برگه ی درخواست مشاوره- پیگیری موارد درخواستی در مورد بیمار

9-مشاهده یا انجام پروسجرهای خواسته شده

10-ثبت موارد بستری بیماران در بخش در کارپوشه ی الکترونیک حداقل 2 مورد برای هر کارورز

11- نوشتن خلاصه پرونده تحت نظارت دستیار و پس از اصلاح توسط دستیار ممهور به مهر کارورز و دستیار

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

ویزیت بیماران به محض ارجاع به سرویس داخلی و نوشتن شرح حال

2-نوشتن دستورات اولیه بیماران

3-ویزیت بیمار با دستیار

4-ویزیت بیمار با استاد و برگزاری راند آموزشی و درمانی

5-انجام پروسجرهای مربوطه

6-درخواست و پیگیری مشاوره ها

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

ویزیت بیماران و نوشتن شرح حال قبل از حضور دستیار و استاد

2-معرفی بیماران به دستیار و تعیین پلان درمانی

3-معرفی بیمار به استاد و تعیین پلان نهایی درمان

4-ارائه ی موارد آموزشی تعیین شده بر اساس صلاحدید دستیار و استاد

5-آموزش به دانشجویان حاضر در درمانگاه

6-ثبت موارد درمانگاهی در کارپوشه ی الکترونیک حداقل برای هر نوبت حضور در درمانگاه 2 مورد( در مورد کارورزانی که بخش درمانگاه جنرال دارند بایستی حداقل 10 مورد ثبت شود)

 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

معرفی کارورز به دستیار کشیک و بخش پرستاری در اورژانس و حضور تمام کارورزان در ابتدای کشیک در محل اورژانس

2- معرفی کارورز به دستیار کشیک و بخش پرستاری در ابتدای کشیک

3-در دسترس بودن در تمام ساعات کشیک

4-عدم تقسیم کشیک در ساعات موظف- بر حسب صلاحدید دستیار مسئول، ساعات غذاو نماز بین کارورزان تقسیم می شود

5-انجام امور محوله ی دستیاران

6-ویزیت بیماران و نوشتن شرح حال و گذاشتن دستورات اولیه

7-در صورت نیاز به تهیه ی لام خون محیطی، ته نشست ادراری، لام خلط، لام ترشحات و زخمها کارورز موظف به تهیه ی آنها با کمک دستیار و پرسنل آزمایشگاه و سپس رویت و آموزش این موارد توسط دستیاران می باشد.

8-هماهنگی با سیستم پرستاری در مورد ویزیت بیماران بدحال 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

تهیه ی لیست بیماران بستری در اورژانس یا بخشها در بورد محل تشکیل گزارش صبحگاهی بصورتیکه حریم خصوصی بیماران حفظ شود- بدون ذکر نام و نام خانوادگی بیماران-

2-معرفی بیماران مشکل دار، جالب یا مواردی که توسط اساتید جلسه تعیین می شود به صورت کامل و با رعایت شرایط شرح حال نویسی

3-در صورتیکه اقدامی توسط کارورز لازم به توضیح است ذکر شود.

4-نوشتن مورد عنوان شده توسط کارورز در کارپوشه ی الکترونیک

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

حضور در کنفرانس های برنامه ریزی شده و حفظ نظم کنفرانس

2-ثبت مواردی که در کنفرانس آموزش دیده است و نام سخنران و تاریخ سخنرانی در کارپوشه ی الکترونیک

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

 

تعیین مقاله ی مورد نظر و چک کردن مناسب بودن آن با دستیار تخصصی، دستیار فوق تخصص یا استاد

2-ارائه ی مقاله طبق پروتکل زیرگروه داخلی

3-ثبت مقاله ی ارائه شده در کارپوشه ی الکترونیک 

 

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت 13-14

 

ساعت 11-13

ساعت

8/30-10

ساعت

7/30-8/30

ساعت

7/30-7

روز

ردیف

 

 

نوشتن خلاصه پرونده- انجام امور محوله

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

گزارش صبحگاهی

حضور در بخش و ویزیت بیماران، نوشتن سیر بیماری

شنبه

1

 

 

نوشتن خلاصه پرونده- انجام امور محوله

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

گزارش صبحگاهی

حضور در بخش و ویزیت بیماران، نوشتن سیر بیماری

یکشنبه

2

 

 

نوشتن خلاصه پرونده- انجام امور محوله

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

گزارش صبحگاهی

حضور در بخش و ویزیت بیماران، نوشتن سیر بیماری

دوشنبه

3

 

 

نوشتن خلاصه پرونده- انجام امور محوله

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

گزارش صبحگاهی

حضور در بخش و ویزیت بیماران، نوشتن سیر بیماری

سه شنبه

4

 

 

نوشتن خلاصه پرونده- انجام امور محوله

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

گزارش صبحگاهی

حضور در بخش و ویزیت بیماران، نوشتن سیر بیماری

چهارشنبه

5

 

 

نوشتن خلاصه پرونده- انجام امور محوله

نوشتن خلاصه پرونده- انجام امور محوله

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

حضور در بخش و ویزیت بیماران، نوشتن سیر بیماری

پنج شنبه

6

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

 

سال تحصیلی: 1397-98

ماه: فروردین تا خرداد

گروه آموزشی: داخلی

تعداد واحد: 12

نام درس: داخلی

شماره درس :41130136

نام مسوول دوره: دکتر فیروزه معین زاده

مکان برگزاری دوره: بیمارستانهای الزهرا- المهدی- امین

شروع و پایان دوره: 4فروردین تا 31 خرداد

طول دوره: 3 ماه

آدرس دفتر گروه:خیابان صفه- دفتر گروه داخلی

تلفن دفتر گروه:

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: هر روز 9-8 صبح 

           Email:f_moinzade@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره: برخورد- تشخیص و درمان بیماریهای داخلی

 

 

 

جدول کلاس تئوری

ردی

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

22/1/98

جلسه ی توجیهی

دکتر فیروزه معین زاده

7:30-8:30

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

2

4

.

2

22/1/98

نسخه نویسی

دکتر الهام رئوفی

8:45-9:45

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

2

4

.

3

22/1/98

مراقبتهای بهداشتی

دکتر مرجان مشکوتی

10-11

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

2

4

.

4 22/1/98 آسم دکتر رامین سامی 11:15-12:15 کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی      

5

29/1/98

اخلاق حرفه ای

 

دکتر شهرزاد شهیدی

7:30-8:30

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

2

4

.

6

29/1/98

نارسایی حاد کلیه

دکتر شیوا صیرفیان

8:45-9:45

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

7

29/1/98

استئوپروز

دکتر مریم موسوی

10-11

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

8

29/1/98

شوک و سپسیس

دکتر نیما آرزومندی

11:15-12:15

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

9

5/2/98

پلورال افیوژن

دکتر فروغ سلطانی نژاد

7:30-8:30

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

10

5/2/98

تشخیص و درمان آنمی ها

دکتر مهران شریفی

8:45-9:45

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

11

5/2/98

درمان DKA

دکتر سمانه پورعجم

10-11

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

12

5/2/98

درمان فشار خون بالا

دکتر سحر وحدت

11:15-12:15

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

13

12/2/98

ترانسفیوژن

دکتر علی درخشنده

7:30-8:30

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

14

12/2/98

اورژانسهای تنفسی

دکتر امیر قادری

8:45-9:45

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

15

12/2/98

هایپرلیپیدمی

 

دکترمنصور سیاوش

10-11

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

16

12/2/98

اورژانسهای اختلالات الکترولیتی

دکتر مهدی کاظمی

11:15-12:15

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

17

19/2/98

خونریزی گوارشی

دکترمریم سهیلی پور

7:30-8:30

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

18

19/2/98

COPD

دکتر فرزین غیاثی

8:45-9:45

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

19

19/2/98

اختلالات تیروئید

دکتر مژگان کریمی فر

10-11

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

20

19/2/98

آرتروز

دکتر علی محمد فاطمی

11:15-12:15

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

21

26/2/98

اخلاق حرفه ای

دکتر مرجان گلشنی

7:30-8:30

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

22

26/2/98

درمان هلیکوباکتر پیلوری

دکتر هادی عبدالهی

8:45-9:45

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

23

26/2/9

عفونت ادراری

دکتر مژگان مرتضوی

10-11

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

24

26/2/98

اختلال خونریزی دهنده

دکتر علی حاجی غلامی

11:15-12:15

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

25

2/3/98

آسیت

دکتر الهام تابش

7:30-8:30

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

26

2/3/98

دیابت

دکتر راحله سادات سجاد

8:45-9:45

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

27

2/3/98

اختلالات آزمایشگاهی درروماتولوژی

دکتر منصور ثالثی

 

10-11

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

28

2/3/98

سنگ کلیه

دکتر عبدالامیر عطاپور

11:15-12:15

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

29

9/3/98

نومونی

دکتر زهره نادری

7:30-8:30

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

30

9/3/98

نارسایی مزمن کلیه

دکتر محمد متین فر

8:45-9:45

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

31

9/3/98

اختلالات ترومبوتیک

دکتر محمدرضا خسزوی

10-11

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

32

9/3/98

کمردرد

دکتر منصور کریمی فر

11:15-12:15

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

33

23/3/98

اخلاق حرفه ای

دکتر فیروزه معین زاده

7:30-8:30

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

34

23/3/98

اختلال آنزیمهای کبدی

دکتر محمد جعفری

8:45-9:45

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

35

23/3/98

اختلال کلسیم و ویتامین D

دکتر مریم حیدرپور

10-11

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

36

23/3/98

آشنایی با انواع انسولین و تزریق آن

دکتر راحله سادات سجاد

11:15-12:15

کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی

 

 

 

 

قابل توجه کارورزان محترم توجه داشته باشند مبحث اسپیرومتری و تفسیر قفسه ی سینه را بایستی بصورت آموزش مجازی و از سایت www.raminsami.ir دریافت نمایند. این مباحث جزء موارد امتحانی محسوب می شود.

قابل توجه اساتید محترم: لطفا در کلاس کارورزان از ذکر موارد فیزیوپاتولوژی اجتناب فرمایید و تدریس به صورت ذکر موارد case باشد. لطفا در 15 دقیقه ی آخر تدریس روش نسخه نویسی صحیح در مبحث تدریس شده نیز مورد آموزش قرار گیرد.

 

جدول مهارت های عملی ضروری

رد

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

گرفتن نمونه خون شریانی

5

5

5

2

گرفتن نمونه خون وریدی

5

5

5

3

نمونه ی کشت خون

5

5

5

4

گرفتن IV line

5

10

10

5

گلوکومتری

5

5

5

6

لام خون محیطی

3

5

3

7

لام خلط

3

3

2

8

ته نشست ادراری

5

3

3

9

تعبیه ی لوله معده

5

3

5

10

سوند ادراری

5

3

5

11

پالس اکسی متری

5

3

5

12

آسپیراسیون مایع آسیت

5

3

3

13

آسپیراسیون مایع پلور

5

-

-

14

آسپیراسیون مغز استخوان

5

-

-

15

آسپیراسیون زانو

3

-

-

16

سوند بلاک مور

2

-

-

17

مونیتورینگ قلبی

3

5

5

18

گرفتن نوار قلب

3

5

5

19

احیای قلبی ریوی

5

5

5

20

تعبیه ی لوله تراشه

5

5

5

21

استفاده از افشانه تنفسی

3

5

5

22

توراکوستومی با سوزن در پنوموتوراکس فشارنده

2

-

-

23

تعبیه ی اکسس

3

-

-

24

خروج اکسس

3

-

-

25

تزریق عضلانی، زیر جلدی

5

3

5

26

تزریق انسولین

5

5

5

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) :

هاریسون 2018 فصول برگزیده بر اساس رفرانس امتحان دستیاری

اسانسیل سیسیل فصول برگزیده بر اساس رفرانس امتحان دستیاری

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)     ،....)  نمرات درون بخشی، شرکت در مورنینگ ریپورت، شرکت در کلاسهای درس، تکمیل کارپوشه                                                                                         بارم:8 نمره

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)       1- امتحان کتبی                      بارم:8 نمره

                                                       2- ارزیابی کاربردی                 بارم :  4نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

1-مانند سایر مکانهای آموزشی رعایت کلیه ی قوانین انضباطی نظیر رعایت حجاب در حد متعارف دانشگاه، عدم انجام آرایش در محیط بیمارستان، عدم استفاده از لاک ناخن یا ناخن کاشته شده، مدل موهای نامتعارف و استفاده از پوششهای نامناسب برای محیطهای آموزشی و بیمارستانی الزامی است.

 2- حضور به موقع در بخش و انجام امور محوله: مشخص شدن پروتکل امور مربوطه در روز اول ورود به بخش از استاد و رزیدنت

3- در صورت نیاز به مرخصی، هر کارورز تنها در هر دوره ی دو هفته ای می تواند یک روز مرخصی بگیرد که باید با تعیین جانشین در کارپوشه ی الکترونیک مراتب به اطلاع استاد رسانده شده و پس از تایید استاد به مرخصی برود. بدیهی است در صورت عدم تعیین جانشین مرخصی به عنوان غیبت محسوب شده و تخلف انضباطی محسوب می شود.

4-توجه داشته باشید که استفاده از دو روز مرخصی استحقاقی در یک نیمه، ممنوع است. در صورت نیاز به مرخصی در موارد اورژانسی با مسئول دوره هماهنگی صورت گیرد.

5- در صورت ثبت غیبت توسط استاد در مورد حضور کارورز در بخش، تخلف انضباطی به حساب می آید.

6-ترک کشیک به هیچ عنوان قابل قبول نیست و با متخلف برخورد خواهد شد

7- حضور در کشیک ها بصورت منظم و برنامه ریزی شده و انجام امور محوله: خرید و فروش کشیک به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و در صورت مشاهده ی حتی یک مورد به کمیته ی انضباطی دانشگاه ارجاع داده خواهد شد.

8-تعداد مجاز تعویض کشیک برای هر کارورز در هر ماه حداکثر یک مورد می باشد. این تعویض شامل جانشین شدن و تعویض کشیک فرد می باشد.

9- جهت تعویض کشیک باید فرد در سیستم کارپوشه جانشین خود را مشخص کند. کارورز جانشین فقط از بین کارورزانی خواهد بود که در حال حاضر در حال گذراندن کارورزی داخلی هستند. در صورت عدم تعیین کارورز جانشین در سیستم کارپوشه، برای فرد تعویض کننده، غیبت در کشیک ثبت خواهد شد و هر دو نفربه کمیته ی انضباطی ارجاع داده می شود.

10-شرکت در کلاسهای تئوری برنامه ریزی شده. در صورت غیبت بیش از 17/4 کلاسها، درس حذف خواهد شد. میزان کسر نمره بابت غیبتها بر اساس جداول مربوطه تعیین می شود.

11- شرکت و ارائه ی موارد در گزارش های صبحگاهی: تمام کارورزان کشیک موظف هستند در صبح روز کشیک در برنامه ی گزارش صبحگاهی شرکت کنند و به ارائه ی بیمار به همراهی دستیاران بپردازند. عدم حضور کارورز کشیک در صبح روز بعد جهت ارائه ی گزارش صبحگاهی تخلف انضباطی محسوب می شود. هر کارورز موظف به ثبت مورد ارائه کرده ی خود در کارپوشه ی الکترونیک می باشد.

12-شرکت در ژورنال کلابهای هر گروه: در گروههایی که وظیفه ی ارایه ی مقاله به عهده ی کارورزان نیز می باشد کارورز موظف است در جلسات شرکت کند و صفحه ی اول مقاله ی ارائه شده ی خود را در کارپوشه ی الکترونیک خود وارد کند.

13-پایش عملکرد کارورزان از طریق دستیاران در بخش و در کشیک انجام می شود( از آذرماه به صورت الکترونیکی) و نظرات دستیاران برای ارزیابی ها مورد استناد قرار می گیرد.

14- کارورزان موظف به انجام آموزش آبشاری به کارآموزان می باشند و بایستی به صورت مداوم و با هماهنگی دستیار و استاد به امر آموزش بپردازند.

15-حضور در درمانگاهها و ویزیت بیماران زیر نظر اساتید و دستیاران

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین:

1-کسر نمره از نمرات مربوطه

2-ترتیب اثر دادن نمرات منفی در کل نمره ی محاسبه شده

3-کشیک اضافه و کسب گواهی مربوطه

4- معرفی افراد متخطی به کمیته ی اخلاق گروه داخلی یا دانشگاه بر حسب مورد

5-تجدید دوره در صورت تخطی از امور محوله با صلاحدید مسئول درس و مدیر گروه داخلی

 

 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

1-نوشتن برگه ی سیر بیماری

2- در صورت حضور کارآموز، نظارت بر نوشتن برگه ی سیر بیماری کارآموزان و تایید آنها

3- گرفتن شرح حال از بیماران جدید

4- نوشتن دستورات دارویی در برگه ی پرونده قبل از حضور دستیار

5- راند آموزشی با دستیار واصلاح موارد ثبت شده

6- راند آموزشی با استاد و اصلاح دستورات دارویی

7-آموزش به کارآموزان بر اساس برنامه ی از پیش تعیین شده

8- نوشتن برگه ی درخواست مشاوره- پیگیری موارد درخواستی در مورد بیمار

9-مشاهده یا انجام پروسجرهای خواسته شده

10-ثبت موارد بستری بیماران در بخش در کارپوشه ی الکترونیک حداقل 2 مورد برای هر کارورز

11- نوشتن خلاصه پرونده تحت نظارت دستیار و پس از اصلاح توسط دستیار ممهور به مهر کارورز و دستیار

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

1-ویزیت بیماران به محض ارجاع به سرویس داخلی و نوشتن شرح حال

2-نوشتن دستورات اولیه بیماران

3-ویزیت بیمار با دستیار

4-ویزیت بیمار با استاد و برگزاری راند آموزشی و درمانی

5-انجام پروسجرهای مربوطه

6-درخواست و پیگیری مشاوره ها

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

1-ویزیت بیماران و نوشتن شرح حال قبل از حضور دستیار و استاد

2-معرفی بیماران به دستیار و تعیین پلان درمانی

3-معرفی بیمار به استاد و تعیین پلان نهایی درمان

4-ارائه ی موارد آموزشی تعیین شده بر اساس صلاحدید دستیار و استاد

5-آموزش به دانشجویان حاضر در درمانگاه

6-ثبت موارد درمانگاهی در کارپوشه ی الکترونیک حداقل برای هر نوبت حضور در درمانگاه 2 مورد( در مورد کارورزانی که بخش درمانگاه جنرال دارند بایستی حداقل 10 مورد ثبت شود)

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

1-معرفی کارورز به دستیار کشیک و بخش پرستاری در اورژانس و حضور تمام کارورزان در ابتدای کشیک در محل اورژانس

2- معرفی کارورز به دستیار کشیک و بخش پرستاری در ابتدای کشیک کارورزان کشیک بخشها

3-در دسترس بودن در تمام ساعات کشیک

4-عدم ترک کشیک. در صورتیکه دستیار در جریان ترک کشیک بوده باشد تخلف دستیار نیز به گروه اعلام خواهد شد.

5-عدم تقسیم کشیک در ساعات موظف- بر حسب صلاحدید دستیار مسئول، ساعات غذاو نماز بین کارورزان تقسیم می شود

6-انجام امور محوله ی دستیاران

7-ویزیت بیماران و نوشتن شرح حال و گذاشتن دستورات اولیه

8-در صورت نیاز به تهیه ی لام خون محیطی، ته نشست ادراری، لام خلط، لام ترشحات و زخمها کارورز موظف به تهیه ی آنها با کمک دستیار و پرسنل آزمایشگاه و سپس رویت و آموزش این موارد توسط دستیاران می باشد.

9-هماهنگی با سیستم پرستاری در مورد ویزیت بیماران بدحال

10-رعایت مقررات تعویض کشیک مندرج در مقررات آموزشی

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

1-تهیه ی لیست بیماران بستری در اورژانس یا بخشها در بورد محل تشکیل گزارش صبحگاهی بصورتیکه حریم خصوصی بیماران حفظ شود- بدون ذکر نام و نام خانوادگی بیماران-

2-معرفی بیماران مشکل دار، جالب یا مواردی که توسط اساتید جلسه تعیین می شود به صورت کامل و با رعایت شرایط شرح حال نویسی

3-در صورتیکه اقدامی توسط کارورز لازم به توضیح است ذکر شود.

4-ثبت مورد عنوان شده توسط کارورز در کارپوشه ی الکترونیک

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

1-حضور در کنفرانس های برنامه ریزی شده و حفظ نظم کنفرانس

2-ثبت مواردی که در کنفرانس آموزش دیده است و نام سخنران و تاریخ سخنرانی در کارپوشه ی الکترونیک

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

1-تعیین مقاله ی مورد نظر و چک کردن مناسب بودن آن با دستیار تخصصی، دستیار فوق تخصص یا استاد

2-ارائه ی مقاله طبق پروتکل زیرگروه داخلی

3-ثبت مقاله ی ارائه شده در کارپوشه ی الکترونیک

 
                   
 

 

                 

 

ساعت

14-13

ساعت

11-13

ساعت

8:30-10

ساعت

7:30-8:30

ساعت

7-7:30

روز

ردیف

نوشتن خلاصه پرونده- انجام امور محوله

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

گزارش صبحگاهی

حضور در بخش و ویزیت بیماران، نوشتن سیر بیماری

شنبه

1

نوشتن خلاصه پرونده- انجام امور محوله

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

گزارش صبحگاهی

حضور در بخش و ویزیت بیماران، نوشتن سیر بیماری

یکشنبه

2

نوشتن خلاصه پرونده- انجام امور محوله

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

گزارش صبحگاهی

حضور در بخش و ویزیت بیماران، نوشتن سیر بیماری

دوشنبه

3

نوشتن خلاصه پرونده- انجام امور محوله

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

گزارش صبحگاهی

حضور در بخش و ویزیت بیماران، نوشتن سیر بیماری

سه شنبه

4

نوشتن خلاصه پرونده- انجام امور محوله

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

ویزیت بیماران- حضور در درمانگاه- حضور در ژورنال کلابها

گزارش صبحگاهی

حضور در بخش و ویزیت بیماران، نوشتن سیر بیماری/ کنفرانس هفتگی داخلی (الزهرا)

چهارشنبه

5

شروع کشیک

حضور در بیمارستان- نوشتن خلاصه پرونده و امور محوله

کلاس درس

کلاس درس

کلاس درس

پنج شنبه

6

ویزیت بیماران- راند آموزشی با دستیاران

ویزیت بیماران- راند آموزشی با دستیاران

ویزیت بیماران- راند آموزشی با دستیاران

ویزیت بیماران- راند آموزشی با اساتید و دستیاران

تحویل کشیک

جمعه

7

 
 

 

 

8-9

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir