برنامه درسی کارورزان پوست

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/11-8:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی: 98-99

 

گروه آموزشی:پوست

دوره: اكسترني

نام درس: بيماريهاي پوست

شماره درس :41114111

نام مسوول دوره:خانم دكتر گيتا فقيهي

مکان برگزاری دوره: درمانگاه و بخش پوست

شروع و پایان دوره: هر ماه به صورت دو نيم ترم

طول دوره:15 روز

آدرس دفتر گروه:بيمارستان الزهرا

تلفن دفتر گروه:36202087

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: روزهاي يك شنبه

Email:

هدف کلی دوره: آموزش تئوري وعملي در مورد بيماريهاي پوست

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

 

روز دوم دوره ترم

بيماريهاي شايع پوست

اساتيد ودستياران

2.5

الزهرا

2

*4

.*

 

روزنهم دوره ترم  

اورژانسهاي بيماريهاي  پوست

اساتيد ودستياران

2.5

الزهرا

2

4*

.*

 

 

 

 

 

 

2

4

.

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

مشاهده گري بيوپسي ، كرايو ، كوتر ، اكسيزيون ساده

 

15

-

-

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) درسنمامه جامع بيماريهاي پوست تاليف دانشگاه تهران Bologniac. Habif

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)         *                                 بارم: بيست از بيست نمره

 

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)          *                                  بارم:بيست از بيست نمره كه ميانگين نمرات اخذ مي گردد.

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

حضور وغياب ، شركت فعالانه در راند ودرمانگاه . كلاسهاي تئوري وسخنرانيها ، حضور در اطاق عمل درمانگاه جهت مشاهده پروسيجرهاي ضروري

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

فعاليت كارورزان علاقمند به پژوهش در همكاري در پروپزوالها وطرحهاي كارآزمايي بالني ، ترجمه مقالات وكمك به نوشتن مقالات casereport در جهت تشويق كارورزان علاقمند به امور پژوهشي ، سه غيبت غير مجاز در طول دوره برابر با حذف درس خواهد بود

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

حضور در راند ،حضور در زمان ويزيت بيماران بخش ، شركت در كنفرانس بخش ، پي گيري ، follow بيماران بستري

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

ويزيت اوليه بيمار همراه با رزيدنت

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

حضورزمان ويزيت ومعاينه بيماران ، شرح حال اوليه بيماران شركت در بحث علمي

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب: نداريم

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:

مشاهده گري بيوپسي ، كرايو ، كوتر ، اكسيزيون ساده

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی: نداريم

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

حضور در جلسه وپژوهش وپرسش وپاسخ

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

حضور در جلسه

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*: نداريم

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

بخش

كلاس درس

مشاوره

درمانگاه

درمانگاه

راند بخش  

شنبه

1

بخش

كلاس درس

مشاوره

درمانگاه

درمانگاه

راند بخش  

یکشنبه

2

بخش

كلاس درس

مشاوره

درمانگاه

درمانگاه

راند بخش  

دوشنبه

3

بخش

كلاس درس

مشاوره

درمانگاه

درمانگاه

راند بخش  

سه شنبه

4

بخش

كلاس درس

مشاوره

درمانگاه

درمانگاه

راند بخش  

چهارشنبه

5

بخش

كلاس درس

مشاوره

درمانگاه

درمانگاه

راند بخش  

پنج شنبه

6

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir