برنامه درسی کارورزان پوست

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/11-6:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی: 98-99

 

گروه آموزشی:پوست

دوره: اكسترني

نام درس: بيماريهاي پوست

شماره درس :41114111

نام مسوول دوره:خانم دكتر گيتا فقيهي

مکان برگزاری دوره: درمانگاه و بخش پوست

شروع و پایان دوره: هر ماه به صورت دو نيم ترم

طول دوره:15 روز

آدرس دفتر گروه:بيمارستان الزهرا

تلفن دفتر گروه:36202087

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: روزهاي يك شنبه

Email:

هدف کلی دوره: آموزش تئوري وعملي در مورد بيماريهاي پوست

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

 

روز دوم دوره ترم

بيماريهاي شايع پوست

اساتيد ودستياران

2.5

الزهرا

2

*4

.*

 

روزنهم دوره ترم  

اورژانسهاي بيماريهاي  پوست

اساتيد ودستياران

2.5

الزهرا

2

4*

.*

 

 

 

 

 

 

2

4

.

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

مشاهده گري بيوپسي ، كرايو ، كوتر ، اكسيزيون ساده

 

15

-

-

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) درسنمامه جامع بيماريهاي پوست تاليف دانشگاه تهران Bologniac. Habif

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)         *                                 بارم: بيست از بيست نمره

 

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)          *                                  بارم:بيست از بيست نمره كه ميانگين نمرات اخذ مي گردد.

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

حضور وغياب ، شركت فعالانه در راند ودرمانگاه . كلاسهاي تئوري وسخنرانيها ، حضور در اطاق عمل درمانگاه جهت مشاهده پروسيجرهاي ضروري

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

فعاليت كارورزان علاقمند به پژوهش در همكاري در پروپزوالها وطرحهاي كارآزمايي بالني ، ترجمه مقالات وكمك به نوشتن مقالات casereport در جهت تشويق كارورزان علاقمند به امور پژوهشي ، سه غيبت غير مجاز در طول دوره برابر با حذف درس خواهد بود

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

حضور در راند ،حضور در زمان ويزيت بيماران بخش ، شركت در كنفرانس بخش ، پي گيري ، follow بيماران بستري

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

ويزيت اوليه بيمار همراه با رزيدنت

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

حضورزمان ويزيت ومعاينه بيماران ، شرح حال اوليه بيماران شركت در بحث علمي

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب: نداريم

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:

مشاهده گري بيوپسي ، كرايو ، كوتر ، اكسيزيون ساده

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی: نداريم

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

حضور در جلسه وپژوهش وپرسش وپاسخ

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

حضور در جلسه

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*: نداريم

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

بخش

كلاس درس

مشاوره

درمانگاه

درمانگاه

راند بخش  

شنبه

1

بخش

كلاس درس

مشاوره

درمانگاه

درمانگاه

راند بخش  

یکشنبه

2

بخش

كلاس درس

مشاوره

درمانگاه

درمانگاه

راند بخش  

دوشنبه

3

بخش

كلاس درس

مشاوره

درمانگاه

درمانگاه

راند بخش  

سه شنبه

4

بخش

كلاس درس

مشاوره

درمانگاه

درمانگاه

راند بخش  

چهارشنبه

5

بخش

كلاس درس

مشاوره

درمانگاه

درمانگاه

راند بخش  

پنج شنبه

6

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir