برنامه درسی کارورزان پوست

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/24-8:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع

كارورزان هر روز با يكي از اساتيد بخش پوست را راند مي كنند

شنبه گراند راند                      يكشنيه خانم دكتر ايرجي - دكتر فقيهي

دوشنبه دكتر اصيليان              سه شنبه دكتر شاهمرادي - دكتر سيادت

چهارشنبه دكتر مختاري - دكتر فاطمي - دكتر محقق

با توجه به تعداد بيماران در بخش و همچنين درمانگاهها كه استفاده مي كنند رزيدنت مسئول آموزش اينترنها و خانم دكتر گيتا فقيهي مسئول آموزش كارورزان آموزش مي يابند
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir