برنامه درسی کارشناسی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/20-10:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پیرا پزشکی  علوم آزمایشگاهی زیست شناسی  
علوم آزمایشگاهی ژنتیک پزشکی  
رادیولوژی ژنتیک  
علوم آزمایشگاهی خونشناسی 1  
     
     
توانبخشی گفتار درمانی ژنتیک  
شنوایی شناسی ژنتیک  
فیزیوتراپی ژنتیک  
فناوری اطلاعات بیماری شناسی  
     
     
     
     
     
     
پرستاری و مامایی مامایی ژنتیک مامایی  
مامایی بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیک  
       
     
     
       
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir