برنامه درسی کارشناسی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/02/27-9:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پیرا پزشکی  علوم آزمایشگاهی زیست شناسی  
علوم آزمایشگاهی ژنتیک پزشکی  
رادیولوژی ژنتیک  
علوم آزمایشگاهی خونشناسی 1  
     
     
توانبخشی گفتار درمانی ژنتیک  
شنوایی شناسی ژنتیک  
فیزیوتراپی ژنتیک  
فناوری اطلاعات بیماری شناسی  
     
     
     
     
     
     
پرستاری و مامایی مامایی ژنتیک مامایی  
مامایی بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیک  
دانشکده مدیریت  فناوری اطلاعات سلامت بیماری شناسی 1  
فناوری اطلاعات سلامت بیماری شناسی 2  
فناوری اطلاعات سلامت بیماری شناسی3  
دانشکده بهداشت بهداشت عمومی  بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیک   
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir