برنامه درسی کارشناسی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/07/16-13:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشجوی کارشناسی در این گروه نداریم.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir