برنامه درسی کارشناسی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/04/25-13:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشجوی کارشناسی در این گروه نداریم.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir