برنامه درسی کارشناسی پاتولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه, 29/01/1396 - 11:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نیمسال نام درس نظری عملی واحد
اول آسیب شناسی ( گفتار درمانی ) *   1
آسیب شناسی( شنوایی سنجی) *   1
آسیب شناسی ( فیزیوتراپی) *   2
آسیب شناسی ( مامایی پرستاری) *   2
هماتولوژی ( علوم آزمایشگاهی پیوسته) *   2
دوم هماتولوژی ( علوم آزمایشگاهی ناپیوسته) *   3
هماتولوژی (علوم آزمایشگاهی پیوسته عملی) *   1
هماتولوژی( علوم آزمایشگاهی ناپیوسته عملی) *   1/5
آسیب شناسی ( رادیولوژی ) *   2
       
       
سوم        
       
       
       
       
       
چهارم پایان نامه   * 20
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir