برنامه درسی کارشناسی ارشد گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/06-8:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده ارائه دهنده دانشکده نام درس شماره درس نظری عملی واحد
پزشکی پزشکی هماتولوژی   *   2
اسیب شناسی   *   1
هماتولوژی مقدماتی 122503 *   2
هماتولوژی (اختصاصی /اختیاری) 122504     2

 

 

     

 

 

پزشکی پیراپزشکی          
موضوع
برنامه درس خونشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی نیمسال دوم 96-95
برنامه درس آسیب شناسی 2 نیمسال دوم 96-95
برناه درس آسیب شناسی 1 نیمسال دوم 96-95
برنامه درس آسیب شناسی 2 نیمسال اول 96-95
برنامه درس آسیب شناسی 1 نیمسال اول 96-95
برنامه درسی هماتولوژی دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی نیمسال اول 96-95

 

نام مدرس فایل پیوست 
خانم دکتر نعمت الهی  1
خانم دکتر طاهری و خانم دکتر درخشان 2
خانم دکتر محمدی زاده  3

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir