برنامه درسی کارشناسی ارشد پاتولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه, 29/01/1396 - 10:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نیمسال نام درس نظری عملی واحد
اول هماتولوژی *   2
اسیب شناسی *   1
       
       
       
دوم        
       
       
       
       
       
سوم        
       
       
       
       
       
چهارم پایان نامه   * 20
موضوع
برنامه درس خونشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی نیمسال دوم 96-95
برنامه درس آسیب شناسی 2 نیمسال دوم 96-95
برناه درس آسیب شناسی 1 نیمسال دوم 96-95
برنامه درس آسیب شناسی 2 نیمسال اول 96-95
برنامه درس آسیب شناسی 1 نیمسال اول 96-95
برنامه درسی هماتولوژی دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی نیمسال اول 96-95

 

نام مدرس فایل پیوست 
خانم دکتر نعمت الهی  1
خانم دکتر طاهری و خانم دکتر درخشان 2
خانم دکتر محمدی زاده  3

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir