برنامه درسی کارشناسی ارشد فیزیولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-16:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف عنوان نظری عملی   تاریخ اجرا
1 فیزیولوژی گوارش *   طرح دوره 1397-98

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir