برنامه درسی کارشناسی ارشد فیزیولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/23-10:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف عنوان نظری عملی   تاریخ اجرا
3 فیزیولوژی عمومی ارشد شیمی داروئی *   طرح دوره نیمسال اول 99-1398
2 فیزیولوژی بیوالکتریک، بیومواد *   طرح دوره نیمسال اول 99-1398
1 فیزیولوژی گوارش *   طرح دوره نیمسال دوم 98-1397

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir