برنامه درسی کارشناسی ارشد فیزیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/13-19:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف عنوان نظری عملی   تاریخ اجرا
5 ارشد بیوفیزیک *   طرح دوره نیمسال دوم 99-1398
4 ارشد فیزیولوژی گوارش *   طرح دوره نیمسال دوم 99-1398
3 فیزیولوژی عمومی ارشد شیمی داروئی *   طرح دوره نیمسال اول 99-1398
2 فیزیولوژی بیوالکتریک، بیومواد *   طرح دوره نیمسال اول 99-1398
1 فیزیولوژی گوارش *   طرح دوره نیمسال دوم 98-1397

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir