برنامه درسی کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-10:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس کوریکولوم
پزشکی پزشکی اخلاق زیست پزشکی نظری کوریکولوم
زیست ایمنی،اخلاق و حقوق نظری کوریکولوم
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir