برنامه درسی کارشناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-8:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس   تاریخ اجراء کوریکولوم
پیراپزشکی پیراپزشکی

اخلاق حرفه ای در هوشبری (140301)

نظری طرح دوره نیمسال دوم 99-98 کوریکولوم
اخلاق حرفه ای (140300) نظری طرح دوره نیمسال اول 99-98 کوریکولوم

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir