برنامه درسی کاردانی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-7:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس   تاریخ اجراء کوریکولوم
پیراپزشکی فوریتهای پزشکی اخلاق و مقررات حرفه ای نظری طرح دوره نیمسال اول 99-98 کوریکولوم وزارتخانه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir