برنامه درسی کارآموز2(Extern) اورولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/11/21-0:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی: 1400-99

برنامه يادگيري گروه ارولوژي

گروه آموزشی:ارولوژي

دوره: دوهفته

نام درس:اصول اورولوژي براي استيجر ارولوژي

شماره درس :

نام مسوول دوره:خانم دكتر ضرغام

مکان برگزاری دوره:بيمارستان نور وعلي اصغر والزهرا

شروع و پایان دوره:براساس برنامه معاونت آموزشي كه به گروه ابلاغ مي گردد

طول دوره: دو هفته

آدرس دفتر گروه: بيمارستان الزهرا

تلفن دفتر گروه:36202087

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: يكشنبه ها بيمارستان الزهرا

Email: zargham@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره:آشنايي با اصول برخورد باليني واداره ي مشكلات حياتي  وارولوژي بيماران اورولوژي

اهداف اختصاصی دوره:

- علائم ادراری را بشناسد

- تست های آزمایشگاهی مرتبط با حیطه اورولوژی را تفسیر کند

- نحوه برخورد با اورژانس های اورولوژی از قبیل اسکروتوم حاد، پریاپیسم و یوروسپسیس را بیاموزد

- با نحوه برخورد به ترومای سیستم ادراری آشنا باشد

- با بیماری های شایع اورولوژی از قبیل بزرگی خوش خیم پروستات، هیدروسل، واریکوسل و ... آشنا شود.

- عفونت ادراری را بشناسد

- آنومالی های ادراری را بیاموزد

- با اختلالات ادراری آشنا باشد

- با تظاهرات سنگ های ادراری و نحوه برخورد با آن ها آشنا شود

- تومور های سیستم ادراری را بیاموزد

- بتواند بیمار را از نظر اورولوژیک معاینه کند

- با خواندن کلیشه و تصاویر سی تی اسکن بیماران آشنا شود

- نتایج پاراکلینیک آزمایشگاهی بیماران را تفسیر کند

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

 

 

علامت شناسي وتست هاي آزمايشگاهي در سيستم ادراري

خانم دكتر صابري

 

2

كلاس درس الزهرا

2

4*

.

 

 

اورژانس هاي ارولوژي وتورشن بيضه و تروماي سيستم ادراري

دكتر دهقانی

 

2

كلاس درس الزهرا

2

4*

.

 

 

بيماريهاي شايع ارولوژي (BPH  ، هيدروسل ،واريكوسل و...)

دكتر محمدی

 

2

كلاس درس الزهرا

2

4*

.

 

 

عفونت سيستم ادراري ناهنجاري سيستم ادراري فوقاني ( ساعت 8 صبح)

دكتر عليزاده

 

2

كلاس درس الزهرا

 

2

4*

.

 

 

اختلالات ادراري( ساعت 10 صبح)

خانم دكتر ضرغام

2

كلاس درس الزهرا

 

2

4*

.

 

 

سنگهاي سيستم ادراري

دكتر خرمی

2

كلاس درس الزهرا

 

2

4*

.

 

 

تومورهاي دستگاه ادراري

دكتر ايزدپناهي

2

كلاس درس الزهرا

 

2

4*

.

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

انجام معاينه بيماران ارولوژي و اصول معاينه ژنيتاليا

40

10

30

 

خواندن كليشه ها و cd مربوط به بيماران

40

10

30

 

تفسير آزمايشات و پاراكلينيك بيماران

40

10

30

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

كتاب ارولوژي عمومي استاد سيم فروش انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي – 1396 smith of urology -2015 -

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...): study guide مربوط به گروه ارولوژي دانشگاه پزشكي اصفهان

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)   ارزيابي كلي مسئول درس آموزش استجرها  و دستياران واساتيد وتوجه به برنامه هاي حضور وغياب وهمكاري با پرسنل بخش                                                                                                      بارم:5 از 15

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره) امتحان كتبي و شرح حال كامل داشتن و فرمهاي حضور وغياب                  بارم:15/20.                                                                                                   

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

در صورتي كه تعداد غيبتها مجاز بيش از يك عدد وتعداد تذكرات در مورد عدم همكاري وهماهنگي با دستياران واساتيد وپرسنل بيش از دو بار باشد اكسترن تجديد دوره خواهد شد .

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

اعلام قوانين در شروع دوره ، نظر خواهي در مورد عملكرد استيجر از دستياران درمانگاه واورژانس در موردهمكاري استيجر ، توجه به عملكرداستيجر در موقع راند بخش

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

فراگير موظف است. در شرح حال گرفتن به بيمار به اكسترن و دستياران كمك كنند و از بين ان شرح حال ها براي امتحان آخر ترم نيز كپي بگيرد. .

فراگير موظف است در بخش و دركنار رزيدنت مسئول اصول سونداژ و تعويض پانسمان را ياد بگيرد    

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

فراگير مي تواند  همراه با رزيدنت كشيك بر بالين بيماران مراجعه كننده در اورزانس حضور پيدا كند و در گرفتن شرح حال وانجام معاينه باليني و مداخلات اورژانسي ارولوژي مهارت كسب كند .

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

فراگير موظف است در ساعات مقرر شده در درمانگاه ارولوژي حضور پيدا كند و شرح حال بيماران مراجعه كننده به در مانگاه را بگيرد و در حضور استاد مربوطه شرح حال را پرزينت كن تا اشكالات مربوط به شرح حال برطرف شود و در حين حال كيسهاي شايع به درمانگاه را مطالعه نمايد

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب: حضور فراگيران در اتاق عمل الزامي نيست

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:

حضور فراگيران در اتاق عمل الزامي نيست ولي درصورت تمايل به حضور در اتاق عمل با هماهنگي استاد مربوطه ومسئول اتاق عمل مي تواند يك روز در هفته در اتاق عمل حضور داشته باشد .

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

فراگيران در گزارش صبحگاهي كه روزهاي شنبه در كلاس درس برگزار مي شود حضور پيدا كند .

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:ندارند

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

فراگيران در ژورنال كلاب روزهاي پنجشنبه براي آموزش ودرك مطلب هاي ارولوژي به صورت آموزش آبشاري شركت مي كنند

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:

در طول دوره با هماهنگي اساتيد كلاسهاي براي آموزش سوند گزاري و آماده كردن بيمار براي اتاق عمل در  مهارتهاي باليني برگزار مي شود كه در آنجا اين مهارتها را آموزش ببينند

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

كلاس درس نظري

حضور در بخش

درمانگاه

كلاس درس الزهرا

شنبه

1

كلاس درس نظري

حضور در بخش

درمانگاه

راند بخش

كلاس درس با رزيدنت

یکشنبه

2

كلاس درس نظري

حضور در بخش

درمانگاه

راند بخش

كلاس درس با اساتيد

دوشنبه

3

كلاس درس نظري

حضور در بخش

درمانگاه

راند بخش

كلاس درس با اساتيد

سه شنبه

4

كلاس درس نظري

حضور در بخش

درمانگاه

راند بخش

كلاس درس با اساتيد

چهارشنبه

5

 

حضور در بخش

درمانگاه

راند بخش

ژورنال كلاپ

پنج شنبه

6

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

7

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir