برنامه درسی کارآموز2(Extern) اورولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/20-8:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
اسلايدهاي مهم مربوط به امتحان ژوري دانشجويي
ادامه اسلايدهاي امتحان ژوري
قسمت سوم اسلايدهاي امتحان ژوري
ليست بارم نمره شرح حال 

قابل توجه دانشجويان براي نوشتن شرح حال

شرح حال با دستخط دانشجو و برروي كاغذ A4

حتي الامكان معاينات ضروري را ذكر كرده باشد (معاينات كامل ارولوژي ) 

در پايان تشخيص افتراقي

در صورتي كه از بيمار تصوير برداري شده است (تصوير اصلي يا شماتيك آن ذكر گردد )

فصلهاي امتحاني پيش كارورزي كتاب ارولوژي مولفين دكتر ناصر سيم فروش و دكتر اكبر نورعليزاده شامل فصلهاي 1,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27
كلاس درس دانشجويان در بيمارستان الزهرا و خورشيد
study guide (راهنماي يادگيري درسهاي ارولوژي )

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir