برنامه درسی کارآموز2(Extern)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/07-5:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی: 99- 98 

 

گروه آموزشی: رادیولوژی – دانشکده پزشکی

دوره: کارآموزی

نام درس: رادیولوژی

شماره درس :31125119

نام مسوول دوره: دکتر مریم ریاحی نژاد

مکان برگزاری دوره: بیمارستانهای الزهرا، سیدالشهدا ،کاشانی ،امام حسین ،امین

شروع و پایان دوره: روز اول تا روزپایان هرماه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه

طول دوره: یک ماه

آدرس دفتر گروه: بیمارستان الزهرا- طبقه زیرزمین

تلفن دفتر گروه: 36201996

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: روزهای سه شنبه ساعت ۱۲-۸ ، اتاق گزارش بخش رادیولوژی

Email: radiology@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره: 1- آشنایی با اصول و انواع روشهای تصویربرداری 2- تشخیص ابنورمالیتی های شایع و اورژانسی در رادیولوژی

اهداف اختصاصی دوره: 

1- چگونگي انجام مطالعات راديولوژيك پايه را ياد بگيرند.

2- اصول مربوط به مداليتي هاي مختلف در راديولوژي را ياد بگيرند.

3- انديكاسيون انجام مداليتي هاي مختلف را ياد بگيرند.

4- اقدامات آماده سازي براي انجام مطالعات تصويربرداري مثل مطالعات با استفاده از مواد حاجب خوراكي و تزريقي ، سونوگرافي،CT اسكن و MRI را ياد بگيرند.

5- با عوارض اقدامات مختلف تصويربرداري آشنا باشيد.

6- با انواع مواد حاجب و داروهاي رايج استفاده شده در تصويربرداري آشنا باشند.

7- با مزايا و محدوديت هاي راديولوژي در تشخيص و درمان بيماري ها آشنا شوند.

 

 

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

 

تصويربرداري بيماري هاي شايع سر و گردن و نحوه approach به هر بيماري

دكتر حاجي احمدي

دكتر شايگان فر

12

بيمارستان الزهرا

2

P

.

2

 

(1) تصويربرداري مدياستين و قلب وعروق (شامل CXR- سي تي اسكن-  MRI نرمال-  بيماري ها و نحوه ي approach به هر بيماري)

دكتر فرقداني

دكتر نوروزي

12

(بيمارستان سيدالشهداء- الزهرا)

2

P

.

3

 

(2)تصويربرداري مدياستين و قلب وعروق (شامل CXR- سي تي اسكن-  MRI نرمال-  بيماري ها و نحوه ي approach به هر بيماري)

دكتر فرقداني

دكتر نوروزي

12

(بيمارستان سيدالشهداء- الزهرا)

 

P

 

4

 

(1)تصوير برداري سيستم ادراري(سونوگرافي نرمال- IVPنرمال- سي تي اسكن نرمال- بيماريهاي شايع و approach

دكتر جعفرپيشه

12

بيمارستان الزهرا

2

P

.

5

 

(2)راديولوژي عروقي و مداخله اي

دكتر جعفرپيشه

12

بيمارستان الزهرا

2

P

.

6

 

(1)تصويربرداري گوارش hollowviscus(شامل: نماي طبيعي بررسي با باريم -  سي تي اسكن طبيعي-  معرفي CT Colonography-  سونوگرافي-  ضايعات شايع و نحوه approach به هر بيماري))

دكتر عليخاني

دكتر عالي نژاد

12

(بيمارستان امين)

 

P

 

7

 

(2)تصويربرداري گوارش hollowviscus(شامل: نماي طبيعي بررسي با باريم -  سي تي اسكن طبيعي-  معرفي CT Colonography-  سونوگرافي-  ضايعات شايع و نحوه approach به هر بيماري))

دكتر عليخاني

دكتر عالي نژاد

12

(بيمارستان امين)

 

P

 

8

 

(1)معرفي انواع روشهاي راديولوژي و تكنيك هاي راديوگرافي

خانم حسيني

12

بيمارستان الزهرا

 

P

 

9

 

(2)راديوبيولوژي و حفاظت در برابر اشعه

خانم حسيني

12

بيمارستان الزهرا

 

P

 

10

 

(1)تصويربرداري پستان(شامل: دستگاه- ماموگرافي نرمال - viw هاي مخصوص -  سيستم BIRADS و نحوه approach به هر BIRADS –  نقش سونوگرافي در MRI)

دكتر سيروس

12

بيمارستان الزهرا

 

P

 

11

 

(2)تصويربرداري زنان و مامايي(شامل: سونوگرافي نرمال MRI , CT –  هيسترو سالپنكوگرافي نرمال –  ضايعات شايع و نحوه ي approach به هر بيماري -  انديكاسيون هاي درخواست سونوگرافي ترانس واژينال))

دكتر سيروس

12

بيمارستان الزهرا

 

P

 

12

 

(1)تصوير برداري استخوان، مفاصل و نسج نرم (بيماري هاي شايع و نحوه approach به هر بيماري)

دكتر جمالي پور صوفي

12

(بيمارستان كاشاني)

 

P

 

13

 

(2)تصوير برداري استخوان، مفاصل و نسج نرم (كليشه ساده – سي تي اسكن-MRI)

دكتر جمالي پور صوفي

12

(بيمارستان كاشاني)

 

P

 

14

 

تصوير برداري اطفال

دكتر ميرفندرسكي/ دكتر رياحي نژاد

12

بيمارستان

(امام حسين)

 

P

 

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

تفسير راديوگرافي قفسه صدري نرمال در نماي رخ و نيم رخ

10

5

5

2

تفسير راديوگرافي قفسه صدري در ابنورماليتي هاي شايع

10

5

5

3

تفسير راديوگرافي شكم و لگن در ابنورماليتي هاي شايع

10

5

5

4

تفسير راديوگرافي اندام هاي فوقاني و تحتاني ، ذكر آناتومي و تفسير ابنورماليتي هاي  شايع از جمله شكستگي ها

20

10

10

5

تفسير راديوگرافي ستون فقرات رخ و نيمرخ – بيان آناتومي و ابنورماليتي هاي شايع

10

5

5

6

تفسير CT اسكن مغز بيان آناتومي نرمال و تفسير ابنورماليتي هاي شايع

20

10

10

7

مشاهده تصاوير نرمال GI contrast study  شامل ازوفاگوگرام ، ترانزيت، انما

5

3

2

8

مشاهده تصاوير IVP نرمال و داراي ابنورماليتي هاي شايع

5

3

2

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

Diagnostic Imaging, 7th edition peter Armstrong, MatinL.wastie, Andrea G.Rolall.Black well seience 2013

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

Websites: http://www.auntminnie.com

 

http://www.radiologyeducation.com http://www.rad.Uab.edu:591/tt/browse_category.htm

 

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

۲۰٪  اخلاق حرفه ای و ارزیابی درون بخشی:حضور به موقع دانشجو درکلاسهای تیوری و بخش و غیبت انها طبق قوانین شرح داده شده دربخش حضوروغیاب در این بخش محاسبه خواهد شد.

۵۰٪ امتحان تیوری: در روزپایان ماه بصورت ۴۰-۴۵ سوال ۴ گزینه ای برگزار خواهد شد.

۳۰٪ آزمون عملی(OSCE) :اين آزمون شامل 10 تصوير راديولوژي كه نیمی از مباحث آموزشي تدريس شده توسط دستیاران در طي دوره انتخاب شده اند، مي باشد. نیم دیگر از تصاویر کتاب آرمسترانگ انتخاب می شوند. براي پاسخ به سوالات مربوط به هر تصوير 5 دقيقه زمان در نظر گرفته مي شود و مدت زمان كل آزمون 1ساعت‌می باشد.

 

قوانین و مقررات آموزشی دوره  و شرح وظايف دانشجویان در شش قالب زیر صورت میگیرد:

۱-کلاسهای تیوری: بصورت ماهانه توسط منشی گروه با هماهنگی اساتید تهیه و در ابتدای هر ماه در اختیار اکسترنها قرار میگیرد.عناوین کلاسها براساس سرفصلهای کتاب ارمسترانگ انتخاب شده است. بطور میانگین ۱۴ جلسه کلاس ۵/۱-۱ ساعته با موضوعات مختلف برگزار می شود.روز قبل از کلاس نماینده گروه اکسترنها موظف است با استاد مربوطه جهت برگزاری کلاس از نظر زمان و مکان هماهنگی کند.

رئوس مطالب تدريس دانشجويان پزشكي راديولوژي اسفند ماه 98

۲-کلاس های موارد عملی و پرکاربرد: دو جلسه کلاس در این موضع بوسیله دستیاران برگزار می شود. در این دو جلسه موارد پرکاربرد در رادیولوژی مانند تفسیر گرافی های ساده و مرور بر بیماری های شایع مد نظر  قرار دارد.

 

۳-حضور در بخش:طبق برنامه ریزی دستیار ارشد مسوول اکسترنها-آقای دکتر علی طالبی- برنامه حضور دربخش قبل از شروع ماه تنظیم و به نماینده گروه داده می شود . طبقبرنامه دانشجویان در بخشهای رادیولوژی بیمارستان الزهرا-کاشانی و سیدالشهدا تقسیم می شوند.دانشجویان موظفند در ساعت ۸ صبح طبق برنامه در بخش حاضر شوند.

نحوه تقسيم بندي ساعات كار حضور در بخش دانشجويان گروه راديولوژي

۴-جلسه ارائه مطالب علمی توسط اکسترنها: هدف از این کلاس علاوه بر تقویت توان کار گروهی، جستجوی مطالب علمی و ساخت اسلاید، افزایش اعتماد به نفس و توان ارائه مطلب توسط اکسترنها در جمع می باشد.

۵-آموزش مجازی:درابتدای هر دوره دستیار ارشد مسوول اکسترنها کیسهای آموزشی مورد تایید اتند مسوول برنامه کارآموزان را در یک گروه واتس آپ به اشتراک میگذارد.

 

۶-مسابقه علمی:این کلاس براساس تمایل دانشجویان در هردوره بصورت اختیاری برگزار می گردد .

قوانین حضوروغیاب:

طبق آئين نامه دوره باليني مصوب شوراي آموزشي دانشگاه مورخ 9/8/1387:

  • ماده 19: حضور دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس در دوره كارآموزي و كارورزي الزامي است و عدم حضور دانشجو در هر يك از جلسات غيبت محسوب مي شود.
  • ماده 20:ساعات غيبت دانشجودر هر درس نظري از ۱۷/۴ ، عملی و ازمایشگاهی از ۱۷/۲ كارآموزي و كارورزي از  مجموع ساعات آن بخش نبايد تجاوز كند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس يا بخش صفر محسوب مي شود.

تبصره 1: غيبت تا سقف مشخص شده در ماده 20، در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مستند و تشخيص استاد موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غيبت دانشجو (موجه يا غير موجه) بر عهده استاد و با تاييد دانشكده خواهد بود. 

تبصره 2: در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس يا بخش، بيش از ميزان تعيين شده در ماده 20 باشد ولي غيبت او با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي گردد.

 

  • ماده 21: غيبت غيرموجه در امتحان هر درس يا بخش به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس يا بخش و غيبت موجه در امتحان باعث حذف آن درس يا بخش مي گردد. تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.
  • ماده 23: در مورد نحوه ي برخورد با غيبت دانشجو در كارآموزي دوره هاي اكسترني و اينترني تا سقف مشخص شده در ماده 20 در صورتي كه مجاز شناخته نشود به شرح ذيل اقدام مي گردد:

الف) به ازاء هر يك روز غيبت غير موجه تا سقف 3 روز در ماه 1 نمره براي هر يك روز غيبت دانشجو در كارآموزي مراحل اكسترني و كارورزي از نمره نهايي كسر مي شود.

ب)به ازاء هر جلسه غيبت غيرموجه دانشجو در كلاس هاي درس تئوري و واحدهاي نظري باليني براساس نظر گروه و با توجه به تعداد ساعات درس از نمره نهايي درس نظري كسر مي شود.

تبصره 1: بديهي است در موارد (الف وب) در صورتي كه كسر نمره بعلت غيبت غيرموجه باعث شود كه نمره نهايي به كمتر از 12 برسد دانشجو در آن بخش مردود خواهد شد.

تبصره۲: محاسبه و کسر نمره بدلیل غیبت غیرموجه در موارد فوق صرفا تا سقف ۱۰/۱ کاراموزی هر بخش و۱۷/۴ دروس نظری امکانپذیر است.و غیبت دانشجو بیشتر از سقف مذکور به هر دلیل که باشد بایستی غایب گزارش شودو براساس مقررات با آن رفتار خواهد شد.

تبصره 3: تشخيص موجه بودن غيبت دانشجو در موارد فوق مطابق تبصره (1) ماده 20 مي باشد.                                                                                                        

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

 

طبق قوانین بیان شده در بخش حضوروغیاب با دانشجویان دارای غیبت برخورد خواهد شد.درصورتی که نمره امتحان کتبی  کمتر از ۱۰ ویا نمره نهایی کمتر از ۱۲ شود آن دانشجو مردود خواهد شد .

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir