برنامه درسی کارآموز1(Student) گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/11-7:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

 

 

سال تحصیلی:98-99

ماه:اسفند ماه

گروه آموزشی:قلب و عروق

دوره:کارآموزی

نام درس:قلب و عروق دوره کاراموزی

شماره درس :31130137و 31111114

نام مسوول دوره:دکتر زهرا تیموری جروکانی

مکان برگزاری دوره:بیمارستان الزهرا-بیمارستان شهید چمران-بیمارستان نور و علی اصغر

شروع و پایان دوره:اول مهر98 تا سی مهر 98

طول دوره:1 ماه

آدرس دفتر گروه: بیمارستان شهید چمران

تلفن دفتر گروه:32611406

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 8 تا 14

Email: Heart@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره: گرفتن شرح حال و اشنایی با علایم بیماری های قلبی عروقی

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

7/2

شرح حال

آزیش

12:30-14

چمران

 

طرح درس

 

 

رستم پور

12:30-14

خورشید

 

 

2

7/3

شرح حال

فرازنده

12:30-14

چمران

 

طرح درس

 

 

جلالی

12:30-14

خورشید

 

 

3

7/9

Normal ECG

صفری

12:30-14

چمران

Normal ECG

 

 

4

7/10

Chest pain

رشیدی

12:30-14

چمران

chest pain

 

 

5

7/16

Abnormal ECG

اسدی

12:30-14

خورشید

Abnormal ECG

 

 

6

7/17

Acute HF

رحیمی نام

12:30-14

چمران

Acute HF    

7

7/21

شرح حال

رحیمی نام

12:30-14

چمران

طرح درس

   

میربد

12:30-14

خورشید

 

 

8

7/22

شرح حال

رحیمی

12:30-14

چمران

 

طرح درس

 

 

جلالی

12:30-14

خورشید

 

 

9

7/23

Normal ECG

صفری

12:30-14

چمران

Normal ECG

 

 

10

7/24

Chest pain

رشیدی

12:30-14

چمران

chest pain

 

 

11

7/28

abnormal ECG 

اسدی

12:30-14

خورشید

Abnormal ECG    

12

7/30

Acute HF

رحیمی نام

12:30-14

چمران

Acute HF    

 

 

جدول مهارت های عملی ضروری:

 

ردیف

توانستنیها

حداقل تعداد مشاهده

حداقل تعداد اجرای زیر نظر

حداقل تعداد مستقل

1

گرفتن شرح حال ومعاینه برای بیمار قلبی در حیطه های ایسکمی، نارسایی قلب، آریتمی، آمبولی  ریه و دایسکشن ائورت وHTN

10

10

20

2

در خواست پاراکلینیک مناسب برای بیمار قلبی در حیطه های ایسکمی، نارسایی قلب، آریتمی، آمبولی  ریه و دایسکشن ائورت وHTN

10

10

20

3

نحوه ی گرفتن الکتروکاردیوگرافی

10

10

10

4

تفسیر الکتروکاردیوگرافی نرمال

10

10

10

5

تفسیر الکتروکاردیوگرافی غیر نرمال

10

10

10

6

تشخیص و تفسیر آریتمی های شایع

10

10

10

7

ارتباط تغییرات الکتروکاردیوگرافی با اختلالات الکترولیتی و داوهای شایع

10

10

10

8

نحوه ی صحیح اندازه گیری فشارخون اندام فوقانی و تحتانی

10

10

20

9

اندازه گیری JVP

10

10

10

10

تکنیک صحیح معاینه فیزیکی قلب

10

10

20

11

سمع صداها و سوفل های قلبی

10

10

20

12

مانور های سمع سوفل ها

10

10

20

13

تکنیک صحیح معاینه فیزیکی ریه

10

10

20

14

لمس نبض های محیطی و کاروتید

10

10

20

15

تشخیص درد قلبی از غیر قلبی، علل و  انواع آن

20

20

20

16

تفسیر CXR  نرمال

10

10

10

17

یافته های مهم اختلالات قلبی در CXR

10

10

10

18

تفسیر تستهای بررسی سیستم انعقادی

10

10

10

19

تفسیر Lipid Profile

10

10

10

20

دانستن علل افزایش تروپونینd-dimer,   و اندیکاسیون درخواست انها

10

10

10

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

 

1- Kasper DL, et al. Cecil Essentials of Medicine/9 th edition / W.B.Saunders /2015Chapters : 6-7-9-10
2- Braunwald Eugene, et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine/19 th edition/McGrawHill/ 2015
Following chapters:1 – Physical examination  2- Heart failure  3- Hypertensive Vascular Disease  4- Ischemic Heart Disease 5- Unstable Angina and Non-ST elevation myocardial infarction 6–ST–Segment elevation myocardial infarction 7 – Syncope

 

 

منابع فرعی درس:

1.Lily S Leonard,t al.Pathophysiology of heart disease /6th Edition/2016/

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)     20 نمره

 

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 1. حضور در بيمارستان چمران از ساعت 7 صبح لغايت14  بعدازظهر و در بیمارستان خورشید و الزهرا از ساعت 7 صبح لغایت 14:30 بعدازظهر می باشد.
 2. پوشيدن روپوش سفيد تميز و مرتب وداشتن ظاهري آراسته در حد شئوونات پزشكي
 3. نصب كارت شناسايي در كليه ساعات حضور در بيمارستان
 4. حفظ و رعايت شئونات شرعي ، اخلاقي و پزشكي در كليه ساعات حضور در بيمارستان و رعايت ضوابط و قوانين شغلي و اداري
 5. جابه جايي در برنامه ي كشيك ممكن نيست ، مگر در موارد اضطراری با اطلاع قبلي وحداقل 48 ساعت قبل به شرط تعيين جانشين ترك كشيك جز در موارد اضطراري و با كسب اجازه از پزشك يا دستيارارشد كشيك مطلقا"ممنوع است .
  در دسترس نبودن دانشجودر ساعات کشیک به منزله ترک شیفت میباشد و برابر مقررات با ان برخورد خواهد شد.
  تعداد مرخصی حداکثر دو روز در ماه با تعیین جایگزین و موافقت دستیار ارشد آموزشی و پزشک یا دستیار بخش مربوطه میباشد.
  خروج از بيمارستان در اوقات عادي با استفاده از مرخصي ساعتي و با موافقت پزشك يا دستيار مستقيم و پزشك يا دستيار مسوول آموزش كارآموزان مقدوراست .

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

ساعت حضور از 7 صبح تا 14 بعداز ظهردر بیمارستان چمران و تا 14:30 بعداز ظهر در بیمارستان خورشید و الزهرا جهت راند صبح میباشد.

ویزیت اولیه ییماران و ثبت شرح حال و علائم حیاتی  دقیق و معرفی بیماران به کارورز و دستیار و پیگیری بیماران  به عهده کارآموزان میباشد.کارآموز تحت نظارت رزیدنت ارشد موظف به  یادگیری تفسیر پاراکلینیک بیمار و ثبت دستورات حین بستری بیمار هستند.

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

تحت نظارت دستیار ارشد اورژانس مجاز به گرفتن شرح حال و ویزیت بیماران هستند.

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

لازم است کارورزان قبل از استاد بیماران را ویزیت نمایند.

 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

شرکت در کشیک و گرفتن شرح حال و پرزنت کردن به دستیار ارشد کشیک

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل:

ندارد

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

شرکت تمامی کاراموزان در گزارش صبحگاهی گروه الزامی است. گزارش صبحگاهی در ساعت 7 و 30 تا 8 و 30 روزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه و چهار شنبه برگزار می شود.

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها:

شرکت تمامی کاراموزان در گزارش صبحگاهی گروه الزامی است. کنفرانس هفتگی گروه قلب هر هفته دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 برگزار می شود.

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

شرکت تمامی کاراموزان در ژورنال کلاب هفتگی گروه الزامی است. زورنال کلاب گروه قلب هر هفته یکشنبه ها از ساعت  و نیم8 تا 9 برگزار می شود.

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

ندارد.

 

جدول زمان بندی ارائه دوره:

 

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

کلاس تئوری

کلاس تئوری

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

شنبه

1

 

کلاس تئوری

کلاس تئوری

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

یکشنبه

2

 

کلاس تئوری

کلاس تئوری

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

دوشنبه

3

 

کلاس تئوری

کلاس تئوری

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

سه شنبه

4

 

کلاس تئوری

کلاس تئوری

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

راند-درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

چهارشنبه

5

 

کلاس تئوری

کلاس تئوری

کلاس تئوری

کلاس تئوری

کلاس تئوری

کلاس تئوری

کلاس تئوری

 

پنج شنبه

6

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir