برنامه درسی کارآموزی2(Extern) گروه کودکان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/28-11:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی: 1399-1398

ماه: اسفند

گروه آموزشی: كودكان

دوره: اسفند ماه

نام درس: كارآموزي 2

شماره درس : 311111118

نام مسوول دوره: دكتر منيرالسادات عمادالاسلامي

مکان برگزاری دوره: كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

شروع و پایان دوره: 98/12/1 لغايت 98/12/26

طول دوره: 26 روز

آدرس دفتر گروه: مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

تلفن دفتر گروه: 03133868247

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه لغايت پنجشنبه 7 لغايت 14

Email: -

هدف کلی دوره:

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

98/12/1

رویکرد به شوک

آقای دکتر رحیمی

8-9

كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

 

shock

 

2

98/12/1

آشنایی با الگوهای رشد طبیعی و غیر طبیعی

خانم دکتر کلیشادی

9-10

كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

 

 

 

3

98/12/1

رویکرد به کودک با علائم عفونت مغزی

خانم دکتر پورمقدس

10/5-11/5

كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

 

 

 

4

98/12/1

رویکرد به کودک مبتلا به تب و راش

خانم دکتر عمادالاسلامي

11/5-12/5

كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

 

 

 

5

98/12/3

رويكرد به شيرخوار بي قرار خانم دكتر كياني 8-9 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)   begharar  
6 98/12/3 هپاتيت آقاي دكتر نصري 9-10 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
7

98/12/3

رويكرد به غرق شدگي و برق گرفتكي خانم دكتر تواهن

10/5-11/5

كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
8

98/12/3

تفسير CBC و تست هاي انعقادي آقاي دكتر يوسفيان

11/5-12/5

كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
9

98/12/8

بررسي آزمايش كامل ادرار آقاي دكتر مريخي 8-9 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
10

98/12/8

برخورد با اختلالات اسيد و باز در كودكان آقاي دكتر مديحي 9-10 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
11

98/12/8

رويكرد به كودك مبتلا به لنگش آقاي دكتر مصطفوي

10/5-11/5

كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)   langesh  
12

98/12/8

برخورد با آلرژي غذايي خانم دكتر اميني

11/5-12/5

كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
13

98/12/15

DKA خانم دكتر رستم پور 8-9 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
14

98/12/15

اختلال در كنترل ادرار و شب ادراري آقاي دكتر مهركش 9-10 كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
15 98/12/15 برخورد با مسموميت هاي شايع خانم دكتر ورد

10/5-11/5

كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
16

98/12/15

رویکرد به کودکی که مواد سوزاننده و یا جسم خارجی را بلع کرده است آقاي دكتر خادميان

11/5-12/5

كلاس درس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir