برنامه درسی کارآموزی2(Extern) گروه کودکان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/09-13:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
برنامه كلاس تئوري اسفند 1397
برنامه كلاس تئوري بهمن 1397
برنامه كلاس تئوري دي 1397
برنامه كلاس هاي تئوري آذر 1397
برنامه كلاس هاي تئوري آبان 1397
برنامه كلاس هاي تئوري مهر 1397
برنامه كلاس هاي تئوري شهريور 1397
برنامه كلاس هاي تئوري مرداد 1397
برنامه كلاس هاي تئوري تير 1397
برنامه كلاس هاي تئوري خرداد 1397
برنامه كلاس هاي تئوري ارديبهشت 1397
برنامه كلاس هاي تئوري فروردين 1397
برنامه کلاس های تئوری اسفند 1396
برنامه کلاس های تئوری بهمن 1396
برنامه کلاس های تئوری دی ماه 1396
برنامه کلاس های تئوری آذر ماه 1396
برنامه کلاس های تئوری آبان ماه 1396
برنامه کلاس های تئوری مهر ماه 1396
برنامه کلاس های تئوری شهریور ماه 1396
برنامه کلاس های تئوری مردادماه 1396
برنامه کلاس های تئوری تیرماه 1396
برنامه کلاس های تئوری خردادماه 1396
برنامه کلاس های تئوری اردیبهشت ماه 1396
برنامه کلاس های تئوری فروردین ماه 1396
طرح درس اختلال سطح هوشیاری
طرح درس اسهال مزمن
طرح درس غرق شدگی و برق گرفتگی
طرح درس برخورد با شوک
طرح درس تجویز منطقی داروها
طرح درس بیماری های متابولیک شایع کودکان
طرح درس GI Bleeding
طرح درس بیماری های شایع پوست
طرح درس آشنایی با منحنی رشد

 

 

نیمسال نام درس نظری عملی واحد
دوم کارآموزی بخش اطفال (2)   * 3
 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir