برنامه درسی کارآموزی2(Extern) گروه کودکان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/09/30-6:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

سال تحصیلی: 1400-1399

ماه: نیمه اول دی ماه 99

گروه آموزشی: كودكان

دوره: دی ماه

نام درس: كارآموزي 2

شماره درس : 311111118

نام مسوول دوره: دكتر یحیی مدیحی

مکان برگزاری دوره: مجازی

شروع و پایان دوره: 99/10/1 لغايت 99/10/15

طول دوره: دو هفته

آدرس دفتر گروه: مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

تلفن دفتر گروه: 03133868247

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه لغايت چهارشنبه 7 لغايت 14

Email: -

هدف کلی دوره: تمرين ويزيت بيماران زير نظارت مستقيم اساتيد، دستياران و كارورزان

اهداف اختصاصی دوره: هدف اختصاصی دوره در log book  در قسمت ارزشیابی کارآموزی 2 توضیح داده شده است.

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

-

رویکرد به شوک

آقای دکتر رحیمی

سامانه نوید

مجازی

-

shock

-

2

-

آشنایی با الگوهای رشد طبیعی و غیر طبیعی

خانم دکتر کلیشادی

سامانه نوید

مجازی

-

-

-

3

-

رویکرد به کودک با علائم عفونت مغزی

خانم دکتر پورمقدس

سامانه نوید

مجازی

-

-

-

4

-

رویکرد به کودک مبتلا به تب و راش

خانم دکتر عمادالاسلامي

سامانه نوید

مجازی

-

-

-

5 - رويكرد به شيرخوار بي قرار خانم دكتر ایروانی سامانه نوید مجازی - begharar -
6 - هپاتيت آقاي دكتر نصري سامانه نوید مجازی - - -
7 - رويكرد به غرق شدگي و برق گرفتكي خانم دكتر سعیدی سامانه نوید مجازی - drowing -
8 - تفسير CBC و تست هاي انعقادي آقاي دكتر يوسفيان سامانه نوید مجازی - - -
9 - بررسي آزمايش كامل ادرار آقاي دكتر مريخي سامانه نوید مجازی - - -
10 - برخورد با اختلالات اسيد و باز در كودكان آقاي دكتر مديحي سامانه نوید مجازی - - -
11 - رويكرد به كودك مبتلا به لنگش آقاي دكتر مصطفوي سامانه نوید مجازی - langesh -
12 - برخورد با آلرژي غذايي خانم دكتر اميني سامانه نوید مجازی - - -
13 - DKA خانم دكتر رستم پور سامانه نوید مجازی - - -
14 - اختلال در كنترل ادرار و شب ادراري آقاي دكتر مهركش سامانه نوید مجازی - - -
15 - برخورد با مسموميت هاي شايع خانم دكتر ورد سامانه نوید مجازی - - -
16 - رویکرد به کودکی که مواد سوزاننده و یا جسم خارجی را بلع کرده است آقاي دكتر خادميان سامانه نوید مجازی - - -

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

-

-

-

-

-

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

مطالب بارگزاری شده در سامانه نوید

منابع فرعی درس:

ندارد

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                           بارم: 20 نمره

ارزشيابي حضور و فعاليت در طي راند صبح توسط اساتيد و رزيدنت هاي اورژانس و درمانگاه

ارزشيابي حضور و فعاليت در كشيك ها توسط دستيار اورژانس.

ميزان ارزش گذاري: ارزشيابي راند صبح (40% نمره نهائي) ارزشيابي در كشيك ها (20%) ارزشيابي در امتحان كتبي (40% نمره نهائي).

ب) پايان دوره (کتبی و عملی) : در پایان دوره فقط آزمون کتبی به صورت سؤالات تستی چهارجوابه و حضوری برگزار می گردد.                                                                                                                                 بارم: حداقل نمره 12

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

تمامی قوانین و مقررات در log book  در قسمت ارزشیابی کارآموزی 2 توضیح داده شده است.

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

غيبت در ساعات آموزش باليني (راند صبح، كشيك ها) در صورت موّجه بودن باعث حذف دوره و در صورت غير موّجه بودن باعث گزارش نمرة صفر مي شود. غيبت كم باعث كسر نمرة نهائي طبق آئين نامه دورة باليني مي باشد.

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

شرح وظایف فراگیران در بخش در log book  در قسمت ارزشیابی کارآموزی 2 توضیح داده شده است.

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

شرح وظایف فراگیران در اورژانس در log book  در قسمت ارزشیابی کارآموزی 2 توضیح داده شده است.

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه در log book  در قسمت ارزشیابی کارآموزی 2 توضیح داده شده است.  

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب در log book  در قسمت ارزشیابی کارآموزی 2 توضیح داده شده است. شایان ذکر است با توجه به بیماری کرونا فعلاً فراگیران کشیک شب ندارند.

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

بخش کودکان اتاق عمل آموزشی برای کارآموزان 2 ندارد.

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

با توجه به بیماری کرونا فراگیران موظف به شرکت در برنامه گزارش صبحگاهی که روزهای زوج از ساعت 8 لغایت 9 صبح به صورت مجازی برگزار می شود می باشند.

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

فراگیران موظف به ارائه کنفرانس طبق عناوین درخواستی اتند مربوطه در بخش می باشند.

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

با توجه به بیماری کرونا فراگیران موظف به شرکت در برنامه ژورنال کلاب که روزهای دوشنبه از ساعت 8/45 لغایت 9/30 صبح به صورت مجازی برگزار می شود می باشند.

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت های بالینی

کارآموزان 2 بخش کودکان در مرکز مهارت های بالینی حضور ندارند.

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت13-14

ساعت12-13

ساعت11-12

ساعت10-11

ساعت9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

-

-

راند اساتید

راند اساتید

راند اساتید

گزارش صبحگاهی

راند دستیاری

-

شنبه

1

-

-

راند اساتید

راند اساتید

راند اساتید

Case peresention

راند دستیاری

-

یکشنبه

2

-

-

راند اساتید

راند اساتید

ژورنال کلاب

گزارش صبحگاهی

راند دستیاری

-

دوشنبه

3

-

-

راند اساتید

راند اساتید

راند اساتید

-

راند دستیاری

-

سه شنبه

4

-

-

راند اساتید

راند اساتید

راند اساتید

گزارش صبحگاهی

راند دستیاری

-

چهارشنبه

5

-

-

راند اساتید

راند اساتید

راند اساتید

-

راند دستیاری

-

پنج شنبه

6

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir