برنامه درسی کارآموزی2(Extern) روانپزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/05-11:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

ماه:تیر 97

گروه آموزشی:روانپزشکی

دوره:  کارآموزی

نام درس:روانپزشکی عمومی

شماره درس :-

نام مسوول دوره: دکتر فاطمه سادات ناجی

مکان برگزاری دوره:بیمارستان خورشید

شروع و پایان دوره:ابتدای هر ماه تا  پایان هر ماه

طول دوره: یک ماه

آدرس دفتر گروه: خیابان استانداری بیمارستان خورشید- ئمرکز تحقیقات علوم رفتاری

تلفن دفتر گروه: 32222475- 031

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: روزهای زوج از 8 صبح ال 12

Email: psy_group@mui.ac.ir

هدف کلی دوره: آشنایی کارآموزان با مباحث مهم روانپزشکی

جدول کلاس تئوری: دانلود

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

97/4/2

علامت شناسی

دکتر ناجی

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری

 

 

 

2

97/4/3

شرح حال  روانپزشکی 

دکتر امامی

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری

 

 

 

3 97/4/4

افسردگی یک قطبی

دکتر محمدبیگی 8-10 مرکز تحقیقات علوم رفتاری      

4

97/4/5

طبقه بندی اختلالات روانپزشکی 

دکتر برکتین

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری

 
 
 
5 97/4/6 اختلالات طیف وسواس و اختلالات وابسته به تروما دکترخیرآبادی 8-10 مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
6 97/4/7 اختلالات سوء مصرف مواد دکتر نجفی 8-10 مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
7 97/4/9 اختلالات علائم جسمانی و بیماریهای روان تنی دکتر ناجی 8-10 مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
8 97/4/10 دمانس و اختلالات عصبی – شناختی درمانهای دکتر عمرانی فرد 8-10 مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
9 97/4/11

اختلالات شایع روانپزشکی کودکان

دکتر کاراحمدی 8-10 مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
10 97/4/12 اختلالات سوگ دکتر کرباسی 8-10 مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
11 97/4/13 مداخلات روانی دکتر ابراهیمی 8-10 مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
12 97/4/14 اختلالات اضطرابی ، روانپزشکی و مذهب دکتر آکوچکیان 8-10 مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
13 97/4/16

اختلالات جنسی

دکتر صالحی 8-10 مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
14 97/4/17 اختلالات دوقطبی دکتر رجبی 8-10 مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
15 97/4/19

اورژانس های روانپزشکی

دکتر موسوی 8-10 مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
16 97/4/20 درمانهای بیولوژیک:داروهای ضد اضطراب وضد افسردگی  دکتر ناجی 8-10 مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
17 97/4/21

اختلالات خواب و خوردن

دکتر شکیبائی 8-10 مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
18 97/4/23 بیولوژیک :داروهای دو قطبی،آنتی سایکوتیک و ECT دکتر شعربافچی 8-10 مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
19 97/4/24 اسکیزوفرنیا و سایر اختلالات سایکوتیک دکتر شفیعی 8-10 مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
20 97/4/25 اختلالات شایع روانپزشکی کودکان دکتر آرمان 8-10 مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
21 97/4/26 اختلالات شخصیت دکتر زرگر 8-10 مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
22 97/4/27 جنبه های اجتماعی – فرهنگی بیماریهای روانی دکتر قاسمی 8-10 مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
23 97/4/28 اختلالات دو قطبی دکتر رجبی 8-10 مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
24 97/4/31 امتحان امتحان 8 امتحان امتحان امتحان امتحان

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

-

-

--

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) :

1- درسنامه روانپزشکی بالینی و علوم رفتاری تألیف استادان روانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی ایران و دکتر میرفرهاد قلعه بندی- انتشارات ارجمند- آبان 1396- تهران

 

منابع فرعی درس:

----

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....) : ارزیابی نحوه عملکرد دانشجو در راندها و درمانگاه ها زیرنظر رزیدنت مربوطه و استاد مربوطه انجام خواهد شد.                                             بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی) : در پایان دوره امتحان کتبی از مباحث تدریس شده انجام خواهد شد                                                    بارم: 20 نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

کلیه کلاس های تئوری دانشجویان رأس ساعت 8 صبح در مرکز تحقیقات علوم رفتاری شروع می شود.

حضور در کلاس تئوری و نیز کلاس های معرفی کیس برای همه اجباری است.

حضور در راند بخش های روانپزشکی، درمانگاه های عمومی و اعتیاد طبق برنامه مشخص شده الزامی است.

حضور در کسیک ها طبق ساعات مشخص شده، الزامی است.

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

در صورت هرگونه تأخیر 0/25 نمره و در صورت غیبت 0/75 نمره از امتحان پایان ترم دانشجو کسر خواهد شد

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

شرکت در راند بخش و آموزش زیر نظر اینترن- رزیدنت و اساتید

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

حضور در ادمیت روانپزشکی و مصاحبه با بیمارن در زمان کشیک

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

شرکت در درمانگاه بعنوان Observer هنگام مصاحبه دستیاران با بیماران زیر نظر اساتید محترم

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

حضور در ادمیت اورژانس ساعت 2 تا 8 عصر

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل: ---

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی: ---

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها:

شرکت در کلاس های تئوری مباحث روانپزشکی با حضور اساتید محترم

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

حضور در کلاس های معرفی Case توسط دستیاران روانپزشکی

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی: ---

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

حضور در درمانگاه یا بخش

کلاس تئوری

-

 

شنبه

1

 

 

معرفی کیس

کلاس تئوری

-

 

یکشنبه

2

 

 

حضور در درمانگاه یا بخش

کلاس تئوری

-

 

دوشنبه

3

 

 

معرفی کیس

کلاس تئوری

-

 

سه شنبه

4

 

 

حضور در درمانگاه یا بخش

کلاس تئوری

-

 

چهارشنبه

5

 

 

معرفی کیس

کلاس تئوری

-

 

پنج شنبه

6

 

 

موضوع

برنامه کلاسی دانشجویان تیرماه 97
برنامه کلاسی دانشجویان خرداد 97
برنامه کلاسی دانشجویان اردیبهشت 97
برنامه کلاسی دانشجویان فروردین 97
برنامه کلاسی دانشجویان اسفند96
برنامه کلاسی دانشجویان بهمن ماه 96
برنامه کلاسی دانشجویان دی ماه 96
برنامه کلاسی دانشجویان آذر ماه 96
برنامه کلاسی دانشجویان آبان 96
برنامه کلاسی دانشجویان مهر96
برنامه کلاسی دانشجویان شهریور96
برنامه کلاسی دانشجویان مرداد 96
برنامه کلاسی دانشجویان تیر 96
برنامه کلاسی دانشجویان خرداد 96
برنامه کلاسی دانشجویان اردیبهشت 96
برنامه کلاسی دانشجویان فروردین 96
برنامه کلاسی دانشجویان اسفند 95
برنامه کلاسی دانشجویان بهمن 95
برنامه کلاسی دانشجویان دی ماه 95

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir