برنامه درسی کارآموزی1(Student) گروه کودکان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/16-11:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی: 98-97

ماه: خرداد لغايت تیر ماه 98

گروه آموزشی: كودكان

دوره:

نام درس: كارآموزي 1

شماره درس : 31111116

نام مسوول دوره: آقاي دكتر مجيد كيوانفر

مکان برگزاری دوره: سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

شروع و پایان دوره: 98/3/7 لغایت 98/4/31

طول دوره: دو ماه

آدرس دفتر گروه: مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)- طبقه دوم

تلفن دفتر گروه: 03133868247

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه لغايت پنجشنبه- 7 لغايت 14

Email:

هدف کلی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

98/3/7

عفونت های دستگاه تنفسي فوقاني

(سرماخوردگي،كروپ، اپي گلوتيت و جسم خارجی)

آقاي دكتر كيوانفر

9-10

سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

 

 

 

2

98/3/7

شرح حال و معاينه فيزيكي

آقای دکتر پورمیرزایی

10/5-11/5

سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

 

 

 

3

98/3/7

شرح حال و معاينه فيزيكي

آقای دکتر پورمیرزایی

11/5-12/5

سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

 

 

 

4 98/3/9 سل در كودكان خانم دكتر عمادالاسلامي 8-9 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      

5

98/3/9

عفونت مغزي در كودكان

خانم دكتر عمادالاسلامي

9-10

کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی

 

 

 

6 98/3/9 پاتوفيزيولوژي تب در كودكان آقاي دكتر مصطفوي 10/5-11/5 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
7 98/3/9 معاینه نوزاد سالم ترم و مراقبت های اولیه اتاق زایمان آقای دکتر آرمانیان 11/5-12/5 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
8 98/3/21 انواع آنمي در كودكان آقاي دكتر يوسفيان 8-9 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
9 98/3/21 پنوموني-برونشيوليت آقاي دكتر رئيسي 9-10  سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
10 98/3/21 پلي اوري در كودكان آقاي دكتر مديحي 10/5-11/5 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
11 98/3/21

آشنایی با بیماری های مادرزادی قلب

(بیماری های سیانوتیک)
خانم دكتر مهدوي 11/5-12/5 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
12 98/3/23 فشارخون بالا در كودكان خانم دكتر قيصري 8-9 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
13 98/3/23 اوليگوري و نارسايي كليه در كودكان آقاي دكتر مريخي 9-10 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
14 98/3/23 سياه سرفه آقاي دكتر مصطفوي 10/5-11/5 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
15 98/3/23 استفراغ در كودكان خانم دكتر فاموري 11/5-12/5 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی       
16 98/3/28 اختلالات انعقادي در كودكان آقاي دكتر قنوات 8-9 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
17 98/3/28 آنژيوادم، بيماري سرم خانم دكتر مؤمن 9-10 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
18 98/3/28 استئوميليت و آرتريت سپتيك آقاي دكتر رحيمي 10/5-11/5 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
19 98/3/28 سالمونلوز-بروسلوز آقاي دكتر رحيمي 11/5-12/5 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
20 98/3/30 نارسايي قلب در كودكان خانم دكتر دهقان 8-9 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
21 98/3/30 آسم خانم دكتر مؤمن 9-10 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
22 98/3/30 علائم خطر - مشکلات گوش براساس مانا خانم دكتر استكي 10/5-11/5 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
23 98/3/30

آشنایی با بیماری های مادرزادی قلب

(بیماری های غیرسیانوتیک)
آقاي دكتر قادريان 11/5-12/5 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی       
24 98/4/4 انواع زردي در كودكان آقاي دكتر محمدي زاده 8-9 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
25 98/4/4 عفونت در نوزادان خانم دكتر بديعي 9-10 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
26 98/4/4 تغذیه با شیرمادر، مشاوره مادر شیرده، بیماری های مادر و مصرف داروها در دوران شیردهی آقاي دكتر بركتين 10/5-11/5 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
27 98/4/4 تغذیه و مایع درمانی در نوزادان آقاي دكتر آرمانيان 11/5-12/5  سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
28 98/4/6 تشنج و هایپوگلسمی در نوزادان آقاي دكتر ايران پور 8-9 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی       
29 98/4/6

علایم شایع بیماری های متابولیک ارثی

خانم دكتر رستم پور 9-10 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
30 98/4/6 گلومرولونفریت در كودكان آقاي دكتر مهركش 10/5-11/5 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
31 98/4/6

سرفه و تنفس سخت بر اساس مانا

خانم دكتر ورد 11/5-12/5 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
32 98/4/11 هپاتواسپلنومگالی و لنفادنوپاتی در کودکان خانم دكتر رئيسي 8-9 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)       
33 98/4/11

بلوغ طبیعی و

نشانه های بلوغ طبیعی و غیرطبیعی
خانم دكتر مستوفي زاده 9-10 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
34 98/4/11 هيپوتيروئيدي در كودكان خانم دكتر هاشمي پور 10/5-11/5 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
35 98/4/11

تغذیه از 6 ماهگی تا بلوغ با توجه به                   برنامه کشوری کودک سالم

خانم دكتر اميني 11/5-12/5 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
36 98/4/13 اسهال براساس مانا آقاي دكتر پورميرزايي 8-9 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
37 98/4/13 هپاتيت در كودكان آقاي دكتر صانعيان 9-10 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
38 98/4/13 هیپوکلسمی و ریکتز در کودکان و نوزادان خانم دكتر رستم پور 10/5-11/5 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
39 98/4/13 دیسترس تنفسی، آپنه و سیانوز در نوزادان آقاي دكتر صادق نيا 11/5-12/5 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
40 98/4/18 ديابت قندي و DKA خانم دكتر مستوفي زاده 8-9 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
41 98/4/18 سندرم نفروتيك در كودكان آقای دکتر مهرکش 9-10 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
42 98/4/18 برخورد با کودک شل آقای دکتر یقینی 10/5-11/5 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
43 98/4/18 تشنج در کودکان آقای دکتر قضاوی 11/5-12/5 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

         
         
         
         

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir