برنامه درسی کارآموزی1(Student) گروه کودکان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/11-7:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی: 99-98

ماه: آذر لغايت دی ماه 98

گروه آموزشی: كودكان

دوره:

نام درس: كارآموزي 1

شماره درس : 31111116

نام مسوول دوره: آقاي دكتر مجيد كيوانفر

مکان برگزاری دوره:

روزهای سه شنبه: سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

روزهای پنجشنبه: کلاس درس شماره 14 دانشکده پزشکی

شروع و پایان دوره: 98/9/2 لغایت 98/10/30

طول دوره: دو ماه

آدرس دفتر گروه: مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)- طبقه دوم

تلفن دفتر گروه: 03133868247

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه لغايت پنجشنبه- 7 لغايت 14

Email:

هدف کلی دوره:

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

98/9/2

عفونت های دستگاه تنفسي فوقاني

(سرماخوردگي،كروپ، اپي گلوتيت و جسم خارجی)

آقاي دكتر كيوانفر

9-10

سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

 

 

 

2

98/9/2

شرح حال و معاينه فيزيكي

خانم دکتر ایروانی

10/5-11/5

سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

 

 

 

3

98/9/2

شرح حال و معاينه فيزيكي

خانم دکتر ایروانی

11/5-12/5

سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

 

 

 

4

98/9/5

سل در كودكان خانم دكتر عمادالاسلامي 8-9

سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

     

5

98/9/5

عفونت مغزي در كودكان

خانم دكتر عمادالاسلامي

9-10

سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

 

 

 

6

98/9/5

پاتوفيزيولوژي تب در كودكان آقاي دكتر مصطفوي 10/5-11/5

سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

  Tab  
7

98/9/5

معاینه نوزاد سالم ترم و مراقبت های اولیه اتاق زایمان آقای دکتر آرمانیان 11/5-12/5

سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

     
8

98/9/7

انواع آنمي در كودكان آقاي دكتر يوسفيان 8-9 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
9

98/9/7

پنوموني-برونشيوليت آقاي دكتر رئيسي 9-10 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی  

ponomoni

boronsheyolit

 
10

98/9/7

پلي اوري در كودكان آقاي دكتر مديحي 10/5-11/5 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
11

98/9/7

آشنایی با بیماری های مادرزادی قلب

(بیماری های سیانوتیک)
خانم دكتر مهدوي 11/5-12/5 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
12

98/9/12

فشارخون بالا در كودكان خانم دكتر قيصري 8-9 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
13

98/9/12

اوليگوري و نارسايي كليه در كودكان آقاي دكتر مريخي 9-10 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
14

98/9/12

سياه سرفه آقاي دكتر مصطفوي 10/5-11/5 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)   Sorfeh  
15

98/9/12

استفراغ در كودكان خانم دكتر فاموري 11/5-12/5 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)   estefragh  
16

98/9/14

اختلالات انعقادي در كودكان آقاي دكتر قنوات 8-9 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
17

98/9/14

آنژيوادم، بيماري سرم خانم دكتر مؤمن 9-10 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
18

98/9/14

استئوميليت و آرتريت سپتيك آقاي دكتر رحيمي 10/5-11/5 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
19

98/9/14

سالمونلوز-بروسلوز آقاي دكتر رحيمي 11/5-12/5 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
20

98/9/19

نارسايي قلب در كودكان خانم دكتر دهقان 8-9 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)   naresaei  
21

98/9/19

آسم آقای دكتر سعدی نژاد 9-10 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
22

98/9/19

علائم خطر - مشکلات گوش براساس مانا خانم دكتر استكي 10/5-11/5 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)   eair  
23

98/9/19

آشنایی با بیماری های مادرزادی قلب

(بیماری های غیرسیانوتیک)
آقاي دكتر قادريان 11/5-12/5 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)   no syanotic  
24

98/9/21

انواع زردي در كودكان آقاي دكتر محمدي زاده 8-9 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی       
25

98/9/21

عفونت در نوزادان خانم دكتر بديعي 9-10 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی       
26

98/9/21

تغذیه با شیرمادر، مشاوره مادر شیرده، بیماری های مادر و مصرف داروها در دوران شیردهی آقاي دكتر بركتين 10/5-11/5 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی       
27

98/9/21

تغذیه و مایع درمانی در نوزادان آقاي دكتر آرمانيان 11/5-12/5 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی       
28

98/9/26

تشنج و هایپوگلسمی در نوزادان آقاي دكتر ايران پور 8-9 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)       
29

98/9/26

علایم شایع بیماری های متابولیک ارثی

خانم دكتر رستم پور 9-10 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)       
30

98/9/26

گلومرولونفریت در كودكان آقاي دكتر مدیحی 10/5-11/5 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)       
31

98/9/26

سرفه و تنفس سخت بر اساس مانا

خانم دكتر ورد 11/5-12/5 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)       
32

98/9/28

هپاتواسپلنومگالی و لنفادنوپاتی در کودکان خانم دكتر رئيسي 8-9 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی   hepatoespelenomegali  
33

98/9/28

بلوغ طبیعی و

نشانه های بلوغ طبیعی و غیرطبیعی
خانم دكتر مستوفي زاده 9-10 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
34

98/9/28

هيپوتيروئيدي در كودكان خانم دكتر هاشمي پور 10/5-11/5 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی      
35

98/9/28

تغذیه از 6 ماهگی تا بلوغ با توجه به                   برنامه کشوری کودک سالم

خانم دكتر اميني 11/5-12/5 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی   taghzeieh  
36

98/10/3

اسهال براساس مانا آقاي دكتر پورميرزايي 8-9 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
37

98/10/3

هپاتيت در كودكان آقاي دكتر صانعيان 9-10 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
38

98/10/3

هیپوکلسمی و ریکتز در کودکان و نوزادان خانم دكتر هاشمی 10/5-11/5 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
39

98/10/3

دیسترس تنفسی، آپنه و سیانوز در نوزادان آقاي دكتر صادق نيا 11/5-12/5 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)   seyanoz  
40

98/10/10

ديابت قندي و DKA خانم دكتر مستوفي زاده 8-9 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
41

98/10/10

سندرم نفروتيك در كودكان آقای دکتر مهرکش 9-10 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
42

98/10/10

برخورد با کودک شل آقای دکتر یقینی 10/5-11/5 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      
43

98/10/10

تشنج در کودکان آقای دکتر قضاوی 11/5-12/5 سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)      

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

         
         
         
         

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir