برنامه درسی کارآموزی1(Student) گروه کودکان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/09/30-6:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

سال تحصیلی:  1400-1399

ماه: دی لغایت بهمن ماه 99

گروه آموزشی: كودكان

دوره: دی ماه 99

نام درس: كارآموزي 1

شماره درس : 31111116

نام مسوول دوره: آقاي دكتر سیدناصرالدین مصطفوی

مکان برگزاری دوره: مجازی

شروع و پایان دوره: 99/10/16 لغایت 99/11/30

طول دوره: 45 روز

آدرس دفتر گروه: مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)- طبقه دوم

تلفن دفتر گروه: 03133868247

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه لغايت چهارشنبه- 7 لغايت 14

Email: -

هدف کلی دوره:

آموزش مهارت هاي لازم جهت استدلال و تصميم گيري باليني توسط فراگيران محترم به نحوي است كه تشخيص، درمان و اداره بيماران به نحو مطلوبي صورت پذيرد.

اهداف اختصاصی دوره:

در این دوره دانشجو قادر خواهد شد علاوه بركسب دانش لازم در زمينه بيماري هاي آن بخش، مهارتهاي باليني لازم در زمينه نحوه گرفتن شرح حال، معاينات باليني و ارتباط صحيح و منطبق بر اخلاق اسلامي و حرفه اي را پيدا نمايد و با تحليل و تفسير اطلاعات كسب شده، تشخيص هاي افتراقي بيمار را مطرح نمايد و با کمک ساير اعضاء تيم پزشکي نقش مؤثري در کاهش تألمات بيماران و ارتقاء سلامت  آنان ايفاء نمايد.

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

-

عفونت های دستگاه تنفسي فوقاني

(سرماخوردگي،كروپ، اپي گلوتيت و جسم خارجی)

آقاي دكتر كيوانفر

سامانه نوید مجازی

-

-

-

2

-

شرح حال و معاينه فيزيكي

خانم دکتر ایروانی

سامانه نوید مجازی

-

-

-

3

-

شرح حال و معاينه فيزيكي

خانم دکتر ایروانی

سامانه نوید مجازی

-

-

-

4

-

سل در كودكان خانم دكتر عمادالاسلامي سامانه نوید مجازی - - -

5

-

عفونت مغزي در كودكان

خانم دكتر عمادالاسلامي

سامانه نوید مجازی

-

-

-

6

-

پاتوفيزيولوژي تب در كودكان آقاي دكتر مصطفوي سامانه نوید مجازی - Tab -
7

-

معاینه نوزاد سالم ترم و مراقبت های اولیه اتاق زایمان آقای دکتر آرمانیان سامانه نوید مجازی - - -
8

-

انواع آنمي در كودكان آقاي دكتر يوسفيان سامانه نوید مجازی - - -
9

-

پنوموني-برونشيوليت آقاي دكتر رئيسي سامانه نوید مجازی -

ponomoni

boronsheyolit

-
10

-

پلي اوري در كودكان آقاي دكتر مديحي سامانه نوید مجازی - - -
11

-

آشنایی با بیماری های مادرزادی قلب

(بیماری های سیانوتیک)
خانم دكتر مهدوي سامانه نوید مجازی - - -
12

-

فشارخون بالا در كودكان خانم دكتر قيصري سامانه نوید مجازی - - -
13

-

اوليگوري و نارسايي كليه در كودكان آقاي دكتر مريخي سامانه نوید مجازی - - -
14

-

سياه سرفه آقاي دكتر مصطفوي سامانه نوید مجازی - Sorfeh -
15

-

استفراغ در كودكان خانم دكتر فاموري سامانه نوید مجازی - estefragh -
16

-

اختلالات انعقادي در كودكان آقاي دكتر قنوات سامانه نوید مجازی - - -
17

-

آنژيوادم، بيماري سرم خانم دكتر مؤمن سامانه نوید مجازی - - -
18

-

استئوميليت و آرتريت سپتيك آقاي دكتر رحيمي سامانه نوید مجازی - - -
19

-

سالمونلوز-بروسلوز آقاي دكتر رحيمي سامانه نوید مجازی - - -
20

-

نارسايي قلب در كودكان خانم دكتر دهقان سامانه نوید مجازی - naresaei -
21

-

آسم آقای دكتر سعدی نژاد سامانه نوید مجازی - - -
22

-

علائم خطر - مشکلات گوش براساس مانا خانم دكتر ورد سامانه نوید مجازی - eair -
23

-

آشنایی با بیماری های مادرزادی قلب

(بیماری های غیرسیانوتیک)
آقاي دكتر قادريان سامانه نوید مجازی - no syanotic -
24

-

انواع زردي در كودكان آقاي دكتر محمدي زاده سامانه نوید مجازی - - -
25

-

عفونت در نوزادان خانم دكتر بديعي سامانه نوید مجازی - - -
26

-

تغذیه با شیرمادر، مشاوره مادر شیرده، بیماری های مادر و مصرف داروها در دوران شیردهی آقاي دكتر بركتين سامانه نوید مجازی - - -
27

-

تغذیه و مایع درمانی در نوزادان آقاي دكتر آرمانيان سامانه نوید مجازی - - -
28

-

تشنج و هایپوگلسمی در نوزادان آقاي دكتر ايران پور سامانه نوید مجازی - - -
29

-

علایم شایع بیماری های متابولیک ارثی

خانم دكتر رستم پور سامانه نوید مجازی - - -
30

-

گلومرولونفریت در كودكان آقاي دكتر مدیحی سامانه نوید مجازی - - -
31

-

سرفه و تنفس سخت بر اساس مانا

خانم دكتر ورد سامانه نوید مجازی - - -
32

-

هپاتواسپلنومگالی و لنفادنوپاتی در کودکان خانم دكتر رئيسي سامانه نوید مجازی - hepatoespelenomegali -
33

-

بلوغ طبیعی و

نشانه های بلوغ طبیعی و غیرطبیعی
خانم دكتر مستوفي زاده سامانه نوید مجازی - - -
34 - هيپوتيروئيدي در كودكان خانم دكتر هاشمي پور سامانه نوید مجازی - - -
35 -

تغذیه از 6 ماهگی تا بلوغ با توجه به                   برنامه کشوری کودک سالم

خانم دكتر اميني سامانه نوید مجازی - taghzeieh -
36

-

اسهال براساس مانا خانم دکتر سعیدی سامانه نوید مجازی - - -
37

-

هپاتيت در كودكان آقاي دكتر صانعيان سامانه نوید مجازی - - -
38

-

هیپوکلسمی و ریکتز در کودکان و نوزادان خانم دكتر هاشمی سامانه نوید مجازی - - -
39

-

دیسترس تنفسی، آپنه و سیانوز در نوزادان آقاي دكتر صادق نيا سامانه نوید مجازی - seyanoz -
40

-

ديابت قندي و DKA خانم دكتر مستوفي زاده سامانه نوید مجازی - - -
41

-

سندرم نفروتيك در كودكان آقای دکتر مهرکش سامانه نوید مجازی - - -
42

-

برخورد با کودک شل آقای دکتر یقینی سامانه نوید مجازی - - -
43

-

تشنج در کودکان آقای دکتر قضاوی سامانه نوید مجازی - - -
44 - ژنتیک خانم دکتر سعیدی سامانه نوید مجازی   zhenetic  

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

- - - - -

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

اسلایدهای بارگزاری شده در سامانه نوید

منابع فرعی درس:

استنشیال نلسون

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                  بارم: 2 نمره

برگه های شرح حال که در پایان هر بخش کارآموز تکمیل و توسط اتند تایید می شود، 2 نمره از 20 نمره کارآموزی بخش می باشد.

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                             بارم: 20 نمره

آزمون تئوری: با توجه به تعداد زیاد مباحث دوره کارآموزی 1 در طول دوره دو آزمون میان ترم و پایان ترم از مباحث بارگزاری شده در سامانه نوید به صورت سؤالات تستی چهار جوابه برگزار می شود که جمع نمرات این دو آزمون به عنوان نمره تئوری کارآموزی 1 در نظر گرفته می شود.

آزمون عملی: در پایان دوره از مباحثی که به عنوان مباحث آسکی در سامانه نوید بارگزاری شده است، آزمون آسکی به صورت Power point برگزار می شود که این آزمون 10 نمره از نمره عملی کارآموزی 1 را شامل می شود. 10 نمره دیگر شامل 8 نمره، نمرات 4 راند آموزشی و 2 نمره، نمره برگه های شرح حال که در پایان هر بخش کارآموز تکمیل و توسط اتند تایید می شود، می باشد.

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 1. كليه كارآموزان در طي دوره 2 ماهه كارآموزي 1 به مدت 8-6 هفته در بخش هاي آموزشي حضور خواهند داشت.
 2. ساعت حضور دانشجويان در بخش هاي آموزشی از ساعت 7 صبح لغايت 13 روزهای شنبه لغایت پنج شنبه مي باشد.
 3. كليه دانشجويان موظفند ظرف 48 لغايت 72 ساعت پس از پايان دو هفته حضور در بخش هاي آموزشي گروه نمرات خود را به دفتر گروه تحويل و يا از ارسال نمره توسط اساتيد محترم اطمينان حاصل نمايند.
 4. در ساعات برگزاري برنامه گزارش صبحگاهی، لازم است دانشجويان به صورت مجازی در این برنامه حضور داشته باشند.
 5. كليه دانشجويان در زمان حضور در بخش هاي آموزشي حداقل تجهيزات معاينه شخصي شامل استتوسكوپ و چراغ قوه و ترجيحاً اتوسكوپ همراه داشته و از روپوش سفيد مناسب که اتيكت بر روی آن نصب است استفاده نمایند

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 1. در صورتي كه غيبت دانشجو در بخش هاي كارآموزي از ساعات حضور در بخش بيشتر باشد و موجه تشخيص داده شود بخش عملي اطفال حذف و در صورتي كه غيرموجه باشد نمره صفر در نظر گرفته مي شود.
 2. به ازاي هر روز غيبت غير موجه در يك بخش يك نمره از نمره نهايي درس كسر مي شود. بديهي است در صورتي كه كسر نمره به علت غيبت غيرموجه باعث شود كه نمره نهايي به كمتر از 12 برسد دانشجو در آن درس مردود خواهد شد.
 3. غيبت در كلاس درس تئوري نبايد از  كل ساعات درس تئوري بيشتر باشد. در اين صورت اگر غيبت وي موجه تشخيص داده شود درس تئوري وي حذف مي شود و اگر غيبت غير موجه باشد نمره صفر براي وي منظور خواهد شد. غيبت تا سقف مشخص شده در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مستند و تشخيص استاد موجه شناخته شود.
 4. به ازاي هر جلسه غيبت غيرموجه دانشجو در كلاس هاي درس تئوري براساس نظر گروه و با توجه به تعداد ساعات درس از نمره نهايي درس تئوري كسر خواهد شد. بديهي است در صورتي كه كسر نمره به علت غيبت غيرموجه باعث شود كه نمره نهايي به كمتر از 12 برسد دانشجو در آن درس مردود خواهد شد.
 5. غيبت در کنفرانس هاي آموزشي گروه نبايد از ساعات کنفرانس هاي گروه بيشتر باشد. در صورتي كه غيبت كارآموز بيش از  كنفرانس هاي آموزشي باشد و موجه تشخيص داده شود بخش عملي اطفال حذف و  در صورتي که غيبت مذکور موجه تشخيص داده نشود نمره صفر در نظر گرفته مي شود.
 6. تاخير حضور در کنفرانس هاي آموزشي و کلاس هاي تئوري تا 5 دقيقه اشکالي ندارد ولي حضور پس از مدت مذکور به منزله غيبت تلقي مي شود.
 7. غيبت بيش از يك مورد در كنفرانس هاي آموزشي، به ازاء هر غيبت 0/25 از نمره نهايي عملي و غيبت بيش از يك مورد در كلاس هاي تئوري به ازاء هر غيبت 0/25 از نمره نهايي تئوري كسر مي گردد. 
 8. خروج از کنفرانس هاي آموزشي و کلاس هاي تئوري قبل از اتمام جلسات مذکور به منزله غيبت تلقي مي گردد.

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

كارآموزان در بخش هر روز صبح ابتدا در کنار کارورزان و دستياران به ويزيت بيماران و تهيه شرح حال و انجام معاينه فيزيکي بيماران بستري         مي پردازند سپس در صورت وجود كنفرانس آموزشي (گزارش صبحگاهي) به صورت مجازی متصل شده و پس از اتمام، مجدداً در بخش حاضر شده و با حضور استاد مربوطه در بخش در راند آموزشي باليني فعالانه شرکت خواهند داشت. در اين دوره لازم است حداقل يک شرح حال و معاينه باليني کامل به صورت مکتوب به استاد مربوطه جهت در نظر گرفتن در فرم ارزشيابي ارائه گردد.

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

كارآموزان در اورژانس هر روز صبح ابتدا در کنار کارورزان و دستياران به ويزيت بيماران، تهيه شرح حال و انجام معاينه فيزيکي بيماران بستري        مي پردازند سپس در صورت وجود كنفرانس آموزشي (گزارش صبحگاهي) به صورت مجازی متصل شده و پس از اتمام، مجدداً در اورژانس حاضر شده و با حضور استاد مربوطه در راند آموزشي باليني فعالانه شرکت خواهند داشت. در اين دوره لازم است حداقل يک شرح حال و معاينه باليني کامل به صورت مکتوب به استاد مربوطه جهت در نظر گرفتن در فرم ارزشيابي ارائه گردد.

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 1. ساعت حضور در درمانگاه ها از ساعت 9  لغايت 12 صبح خواهد بود.
 2. کارآموزان به همراه کارورزان و دستياران گروه به گرفتن شرح حال بيماران مراجعه کننده به درمانگاه مي پردازند و زير نظر استاد مربوطه به معاينه بيماران نيز اقدام مي نمايند.
 3. لازم است در طي دوره درمانگاه به ارائه کنفرانس در زمينه مباحث تعيين شده درمانگاهي با نظر استاد و دستيار مربوطه اقدام نمايند. اين مباحث شامل عفونت هاي تنفسي فوقاني (سرماخوردگي، آنفلوانزا، سينوزيت، اوتيت مديا، فارنژيت،کروپ و ...) و بيماري هاي انگلي روده اي شايع(ژيارديا- آميبازيس- اكسيور- آسكاريس) مي باشند.
 4. همه کارآموزان حداقل يك دوره دو هفته اي در درمانگاه هاي آموزشي حضور خواهند داشت.
 5. شرايط حضور دانشجويان در درمانگاه هاي آموزشي مشابه بخش ها با برخورداري از روپوش سفيد، اتيكت و مجهز به حداقل تجهيزات معاينه شخصي شامل استتوسكوپ و چراغ قوه مي باشد.

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

دانشجو در بخش کودکان کشیک عصر و شب ندارد

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

دانشجو در بخش کودکان اتاق عمل ندارد 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

فراگیران موظف به حضور در گزارش های صبحگاهی که روزهای زوج از ساعت 8 لغایت 9 صبح به صورت مجازی برگزار می شود، می باشند.

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

فراگیران موظف به حضور در کنفرانس های آموزشی که به صورت مجازی برگزار می شود، می باشند.

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

فراگیران موظف به حضور در جلسات ژورنال کلاب که روزهای دوشنبه هر هفته به جز دوشنبه آخر ماه به صورت مجازی برگزار می شود،          می باشند.

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

دانشجو در بخش کودکان در مرکز مهارت های بالینی حضور ندارد

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت 12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

-

-

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

گزارش صبحگاهی

راند دستیاری

-

شنبه

1

-

-

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

Case presention

راند دستیاری

-

یکشنبه

2

-

-

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

گزارش صبحگاهی/ژورنال

راند دستیاری

-

دوشنبه

3

-

-

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

-

راند دستیاری

-

سه شنبه

4

-

-

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

گزارش صبحگاهی

راند دستیاری

-

چهارشنبه

5

-

-

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

-

راند دستیاری

-

پنج شنبه

6

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir