برنامه درسی کارآموزی1(Student) روانپزشکی دی ماه 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/10-11:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی: 99-98

با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، برنامه های آموزشی گروه بصورت مجازی برگزار می گردد.

گروه آموزشی: روانپزشکی

دوره:  کارآموزی

نام درس: روانپزشکی

شماره درس :31118111- 31118112

نام مسوول دوره: دکتر فاطمه سادات ناجی

مکان برگزاری دوره: بیمارستان خورشید

شروع و پایان دوره: اول تا پایان هر ماه

طول دوره: سی روز

آدرس دفتر گروه:بیمارستان خورشید- طبقه فوقانی اورژانس مسمومین- دفتر گروهر وانپزشکی

تلفن دفتر گروه:32222475- 031

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: همه روزه صبح ها 13-8

Email: fatemehnaji@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره: آشنایی دانشجویان با علایم و تظاهرات و نحوه درمان اختلالات روانپزشکی

اهداف اختصاصی دوره:

1- حضور فعال دانشجویان در راندهای آموزشی زیر نظر اساتید و دستیاران

2- حضور فعال دانشجویان در درمانگاه های آموزشی زیر نظر اساتید و دستیاران

3- آشنایی دانشجویان با علایم بیماری های روانپزشکی

4- تشخیص و درمان بیماری ها

5- آشنایی با انواع درمان های دارویی و غیر دارویی

6- آشنایی با نحوه مصاحبه و گرفتن  شرح حال از بیماران روانپزشکی

7- آموزش نحوه برقراری رابطه پزشک با بیمار

جدول کلاس‌های نظری دانلود برنامه کلاس های مجازی

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

جلسه اول

شرح حال  روانپزشکی

دکتر مریم امامی

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری

2

4

.

2

جلسه دوم

طبقه بندی اختلالات روانپزشکی

 

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری

2

4

.

3

جلسه سوم

علامت شناسی در روانپزشکی

 

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری

2

4

.

4

جلسه چهارم

اختلالات خلقی

 

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری

2

4

.

5

جلسه پنجم

اختلالات وسواس و استرس پس از سانحه  

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
6

جلسه ششم

اسکیزوفرنیا و سایر اختلالات سایکوتیک  

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
7

جلسه هفتم

اختلالات سوء مصرف مواد دکترغلامرضاخیرآبادی

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
8

جلسه هشتم

درمانهای بیولوژیک و دارویی در روانپزشکی (1)  

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
9

جلسه نهم

اختلالات اضطرابی  

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
10

جلسه دهم

اختلالات سوگ

دکترافسانه کرباسی

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
11

جلسه یازدهم

اختلالات شخصیت

 

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
12

جلسه دوازدهم

اختلالات شایع روانپزشکی کودکان  

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
13

جلسه سیزدهم

اختلالات خواب و خوردن دکترفرشته شکیبائی

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
14

جلسه چهاردهم

اختلالات علائم جسمانی و بیماریهای روان تنی

دکتر حمید افشار

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
15

جلسه پانزدهم

درمانهای بیولوژیک و دارویی در روانپزشکی (2)  

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
16

جلسه شانزدهم

اختلالات روانی - جنسی  

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
17

جلسه هفدهم

انواع دمانس و اختلالات عصبی شناختی

 

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
18

جلسه هجدهم

اورژانس های روانپزشکی دکترسیدغفور موسوی

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
19

جلسه نوزدهم

اختلالات

 

8-10

مرکز تحقیقات علوم رفتاری      
20

-

امتحان امتحان امتحان        

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

کلاس کیس ریپورت با حضور بیمار و مصاحبه با وی

10

10

0

2

حضور اکسترن ها در درمانگاه های روانپزشکی

10

10

0

3

حضور اکسترن ها در راند بخش های روانپزشکی

10

10

0

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

درسنامه روانپزشکی بالینی و علوم رفتاری، سرپرست نویسندگان: دکتر میرفرهاد قله بندی- 1396- انتشارات ارجمند

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

اسلاید ها و پاورپوینت های اساتید

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره) : امتحان آسکی : 3 واحد   - امتحان تئوری: 2 واحد                      بارم: 20 نمره

 

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره) : ارزشیابی لاگ بوک مربوط به حضور در درمانگاه و راند                  بارم: 20 نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

اجرای نظم و انضباط لازم بخصوص با توجه به ضرورت رعایت قوانین مربوط به بخش های روانپزشکی

حضور به موقع در محل کار و انجام وظایف محوله

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

هر تأخیر 25/0 نمره از نمره نهایی کسر می شود. حضور رأس ساعت 8 صبح جهت کلاس تئوری اساتید

هر غیبت 75/0 نمره از نمره نهایی کسر می شود. حضور به موقع در درمانگاه ها و راند بخش ها- حضور به موقع در جلسه کیس ریپورت

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

حضور و شرکت فعال در راند مربوط به بیماران بخش ها زیر نظر اساتید، رزیدنت و اینترن مربوطه

آشنایی با نحوه درمان بیماران روانپزشکی، اختلالات و علایم آنها

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

حضور و شرکت فعال در راند مربوط به بیماران بخش ها زیر نظر اساتید، رزیدنت و اینترن مربوطه

آشنایی با نحوه درمان بیماران روانپزشکی، اختلالات و علایم آنها

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

حضور و شرکت  فعال در درمانگاه ها و آشنایی با نحوه درمان بیماران روانپزشکی، اختلالات و علایم آنها زیر نظر اساتید

 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

حضور و مشاهده نحوه مدیریت و در مان بیماران روانپزشکی

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:

------

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

حضور و استماع

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها: -------

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب: ------

 

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*: -------

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

 

 

Case Report

Case Report

کلاس تئوری

کلاس تئوری

گزارش صبحگاهی

شنبه

1

 

 

راند بخش

راند درمانگاه

کلاس تئوری

کلاس تئوری

 

یکشنبه

2

 

 

Case Report

Case Report

کلاس تئوری کلاس تئوری

گزارش صبحگاهی

دوشنبه

3

 

 

راند بخش

راند درمانگاه

کلاس تئوری کلاس تئوری

 

سه شنبه

4

 

 

Case Report

Case Report

کلاس تئوری کلاس تئوری

گزارش صبحگاهی

چهارشنبه

5

 

 

راند بخش

راند درمانگاه

کلاس تئوری

کلاس تئوری

 

پنج شنبه

6

 

 

 

 

--

--

 

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir